Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-01-19 02:05:14
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


WAAROM…………..?

Het zal je niet ontgaan zijn; vorige week werd in de nacht van dinsdag op woensdag Haïti getroffen door de zwaarste aardbeving sinds 1770. Sindsdien worden wij er elke dag en elk journaal mee geconfronteerd, en naar het zich laat aanzien zal dat nog lang voortduren, want de catastrofe is ongekend groot, en de ontreddering enorm! Hoewel ik het me ook weer afvraag hoelang onze belangstelling en meeleven zal duren. Heel vaak eisen de daarop volgende ingrijpende gebeurtenissen onze aandacht al weer op! En zeker als het een aardbeving betreft, waarvan er zoveel en steeds meer plaatsvinden! De cijfers van 2009 zijn nog niet bekend maar 2008 telde 585 rampen, waarvan 326 natuurrampen die bijna allemaal verband hielden met het weer! Wie weet nog van de cycloon over Myanmar die bijna 140.000 doden eiste, of de aardbeving in China, waarbij omstreeks 90.000 mensen omkwamen? Dát bedoel ik: we leven in een ‘rampgebied’ dat aarde heet, en onze aandacht wordt van het ene na het andere getrokken, en we zijn al blij dat het onze deur [nog] voorbij gaat!

Als we op zoek gaan naar het waarom van een ramp dan kun je constateren dat vaak menselijk falen, menselijke fouten of misdadigheid de oorzaak is. Vele gevolgen zijn terug te leiden tot verkeerd handelen van mensen, tegen Gods voorschriften en geboden in. De natuur die kreunt en zucht onder onze ‘mis-handeling’, oorlogen, door mensen gevoerd, uit hebzucht, machtswellust of uit haat. Hongersnood, het zou er niet zijn als mensen eerlijk verdeelden en daarbij de hele wereldbevolking betrokken! In veel gevallen is dan het waarom beantwoord! God schiep ons met een vrije wil, zodat wij zelf kunnen kiezen voor goed of kwaad; als Hij ons had ontworpen als robotten dan zou er nooit iets verkeerd gaan. Met enkele knoppen zou Hij ons secuur kunnen ‘afstellen’, zodat we altijd zouden functioneren zoals bedoeld.

Maar zo is het niet; God schiep ons naar Zijn beeld, met een wil, met gedachten, met keuzemogelijkheden en onderscheidingsvermogen. Dat wil zeggen dat wij goed en kwaad kunnen onderscheiden, met een vrije wil, als vrije mensen! Waarom? God is de Schepper, wij Zijn schepselen! In de Bijbel staat: “Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: “waarom hebt u mij zo gemaakt?” [Rom.9:20] God wordt in de bijbel ook wel vergeleken met een pottenbakker [Jer.18] die ook zelf uitmaakt wat voor pot hij van een klomp klei maakt. Uniek is het voorwerp wat uit zijn handen komt, uniek bent u en jij en ik als schepsel van de Almachtige! De énige God uit wiens handen ook aardbevingen en andere gebeurtenissen in de natuur voortkomen. De Here Jezus noemt met name de aardbeving als één van de tekenen van de eindtijd! Dus laat het ons ook tot waarschuwing zijn, deze vreselijke aardschok, maar ook de volgende die komt, en die geweest zijn! Dáár moeten op letten, zegt Hij bij herhaling, want het betekent dat het tijdstip van Zijn terugkomst nadert! Met dit gegeven kunnen we ook rekening houden bij het bouwen; geen huizen van alleen maar leem en klei, maar bouwsels die verantwoord zijn. Heel veel lijden zou door mensen verholpen kunnen worden ! Gemakkelijk is het om God ter verantwoording te roepen, voor de ellende die mensen zelf veroorzaken! Het kwaad zit in de mens, en vanuit onszelf is daar niets aan te doen! Je zou dan weer kunnen komen met een waarom; waarom doet God er niets aan dat wij veranderen en betere mensen worden?
Dat heeft Hij gedaan! Hij heeft de mogelijkheid geschapen om te veranderen; niet uit ons zelf, wij hebben hulp nodig! Een Middelaar, een Verlosser! Elk mens heeft Jezus Christus nodig om te kunnen veranderen, u ook jij ook. Omdat we geen robotten zijn, maar mensen met een vrije wil, daarom kunnen we een keuze maken! Radicaal voor Jezus kiezen betekent een gegarandeerde verandering in je leven. En vandaag komt Hij met een ‘waarom’! ‘Waarom kies je niet voor Mij, voor die verandering in je leven?’ Als je daar werk van gaat maken dan verdwijnen er ook een heleboel ‘waaroms’, want het Boek van God heeft vaak het antwoord!
Job heeft dat ook ervaren; hij is in de Bijbel een figuur waar 42 hoofdstukken lang over geschreven wordt. Zijn leven, zijn lijden, zijn waaroms! Hoewel hij “godvrezend was, en wijkende van het kwaad”, [Job 1:1] verloor hij op één dag zijn zeven zonen en drie dochters en ál zijn bezittingen! En of dat nog niet genoeg was raakte hij onder de zweren, “vanaf zijn voetzool tot aan zijn schedel.”[Job 2:7] Zijn vrouw geeft het op; zij ‘stikt’ in de waaroms en raadt ook haar man aan “om God vaarwel te zeggen.”[vs.9] Zijn drie vrienden helpen hem ook geen snars verder; zij geloven dat hij die ellende heeft verdiend, en dat dit de straf van God is, en raden hem aan om boete te doen. Zijn vierde vriend helpt hem verder en zegt: “Zie God is groot, en wij begrijpen Hem niet.”[Job 36:26] Daarna spreekt God zelf tot Job, vanuit een storm, en gaat hij beseffen wie God is, en wie hij zelf is.
En zo kom ik terecht bij onze persoonlijke waaroms; wij snappen er vaak ook niks van en worden soms ‘verpletterd’ onder feiten van verdriet, zorg, tegenslag en ellende! En de hemel lijkt van koper, en ‘onbewoond’! Maar toch zegt Hij: “Ik begeef je niet en ik verlaat je niet, al ben je nog zo in wanhoop.” Jezus was de Enige die écht en terecht het kon uitschreeuwen aan het kruis: “Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” [Mat.27:46]
Uw en jouw waarom tot God, het mag, maar wel er rekening mee houdend dat Hij God is,: “de Almachtige die wij niet begrijpen en groot is van kracht en recht.”[Job 37:23] Ook al komt er geen antwoord op je waarom, toch “doet God alle dingen meewerken ten goede voor hen, die God liefhebben.”[ Rom.8:28a] Het betekent dat, als je van God houdt, álles uiteindelijk toch goed uitkomt! Waarom? Omdat Jezus van joU houdt, en álles heeft volbracht!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl