Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-02-16 21:20:43
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Sneeuw en Zout

 

Natuurlijk, ook de Olympische Spelen en de komende gemeenteraadsverkiezing spelen een rol in het beeld van deze dagen, maar sneeuw en zout zijn toch wel overheersend in de media!

De winter die zo zacht en kalm begon heeft zich in ons land inmiddels ontwikkeld tot een ‘topper’! Vorst, sneeuw en gladheid spelen ons grote parten; het strooizout is niet aan te slepen en slechts de hoofdwegen kunnen nog goed onderhouden worden! Rijkswaterstaat strooide al 172.000 ton over onze vaderlandse wegen, terwijl 70.000 ton gebruikelijk is! En toch, als je de beelden ziet op tv, hoe men in de VS te kampen heeft met metersdikke sneeuwlagen, dan is ons probleem slechts een bagatel, niet waar? De verschillen zijn toch wel uitzonderlijk; inderdaad, Zondag konden in Maastricht de praalwagens niet mee in de carnavalsoptocht, vanwege de sneeuw, en in het Canadese Vancouver moest men de sneeuw met vrachtwagens en helikopters aanvoeren, om de Cypress Mountain  ‘in winterstemming te brengen’, voor de Olympische Spelen, maar in Rome was er sinds 1986 niet meer zoveel sneeuw gevallen, en ook Dallas [VS] beleeft de witste winter sinds 32 jaar! Zelfs in het diepe zuiden van de VS viel 30 cm, maar Baltimore ‘ontving’ het meeste: 183,6 cm, een ongekend record!

Sneeuw en zout, ze hebben één ding gemeen, ze bestaan allebei uit kristallen! Sneeuw ontstaat doordat waterdamp verrijpt tot ijskristallen, die, op hun weg naar beneden, aan elkaar klitten en zo vlokken gaan vormen. Heel bijzonder is het dat elke kristal altijd zespuntig is! Trouwens, voor 1 cm sneeuw is 1,2 mm water nodig, dus je begrijpt wel dat er in dit sneeuwrijke jaar al heel wat litertjes zijn omgezet!

Zout, meestal een ondergesneeuwd onderwerp, is dus een directe ‘vijand’ van de sneeuw, en onmisbaar als je haar wilt bestrijden! Het is een kristallijne vaste stof, ontstaan uit een chemische verbinding tussen positieve en negatieve ionen. Fijn om te weten, toch? Net als sneeuw is ook zout er altijd al geweest; een smaakmaker van eerste orde, en kostbaar! Zeker in het verleden, toen er nog geen koelkast met vriesvak bestond. Het was een veel beproefd conserverings-middel, maar ook een betaalmiddel! Romeinse soldaten kregen een deel van hun soldij in zout uitbetaald, daar komt ook het woord ‘[sal]aris’ vandaan! Hoewel wij er voor ons persoonlijk gebruik maar weinig van nodig hebben, 2 gram per dag, is het toch een onmisbare smaakstof, dat keukenzout, en zó lekker, dat we wel 11 gram per dag gebruiken, en dan hoge bloeddruk veroorzaken en overgewicht! Gebruik het daarom met mate voor je lijf, en neem de rest als strooizout!

Sneeuw en zout; een onderwerp dat je zelf niet bedenkt, maar ik werd er bij bepaald toen ik Zondag in de kerk aan het zingen was. Ik hoop dat ik nu je aandacht nog vast kan houden!

In de Bijbel worden deze uit kristallen bestaande ‘ingrediënten’ gebruikt als symbolen om iets aan te duiden. Vanwege het conserverende karakter van zout werd het in de Oudheid vaak in verband gebracht met een verbondssluiting, om de duurzaamheid te benadrukken. Arabische bedoeïenen kennen de uitdrukking: ‘Er is zout tussen ons’, waarmee ze aangeven dat ze een verbond gesloten hebben. God zelf spreekt van een “eeuwig zoutverbond” als Hij in Israël regels vaststelt voor de priesters en Levieten. [Num.18:19, SV.]

Als Jezus eeuwen later op aarde is, en met Zijn discipelen spreekt, dan zegt Hij hen dat zij “het zout der aarde zijn”, [Mat. 5:13] ‘smaakmakers’, die het ‘verschil’ maken! Met zoveel woorden zegt Hij dat, als zij ‘zouteloos’ worden, dus niet meer een krachtig smaakmiddel, dat het dan een ‘flauwe boel’ gaat worden!

Dat vraagt God ook vandaag van iedereen die zich christen noemt; dat we een zoutend zout zijn, dat we het ‘bederf’, het ‘verderf’ dat talloze mensen bedreigt, tegengaan en bestrijden, door hen de mogelijkheid van redding door Jezus Christus te vertellen!

Als we tot bekering komen, omkeren op de weg die we gingen, en Jezus aannemen als onze Verlosser, dan verlost Hij ons van alle zonde en vuil en wast Hij ons, witter dan sneeuw! In Psalm 51 keert koning David zich tot God, nadat hij zich misdragen heeft, en vraagt: “Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw.” [vs.9]

Later spreekt God zelf woorden tegen de profeet Jesaja, die hij door moest geven aan de mensen van toen, en vandaag aan ons. Het gaat ook over bekering! Een beladen woord, maar zonder dat word je nooit een zoutend zout! God zegt: “Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen; leer goed te doen, tracht naar recht.”[ Jes.1:16-17] En als je dat doet, dan komt de geweldige uitnodiging van God: “ Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here, al waren uw zonden als scharlaken,[donkerrode kleur] zij zullen wit worden als sneeuw.” [vs 18]

God, de almachtige eeuwige God houdt niet van de zonden die wij doen, maar wél van de zondaars! En daarom kwam Hij, in zijn Zoon Jezus naar de aarde, om ons te verlossen.

Jezus gaf Zijn leven aan het kruis, Zijn bloed vloeide uit Hem weg, en daarmee Zijn leven!

Hij gaf het voor joU en mij; en met Zijn kostbare bloed wil Hij ons schoonwassen, witter dan sneeuw! En als dát gebeurd is dan kan Hij je gebruiken als een zoutend zout, een smaakmaker, iemand die het ‘verschil’ maakt en het ‘verderf’ van anderen tegengaat! Zou je dat niet willen?

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl