Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-03-16 00:17:52
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Schuivende panelen

De heftige bewegingen in onze vaderlandse politiek overdenkend, kwam ik tot deze, naar ik meen, passende titel. Daarbij komt dan nog het in deze tijd zo vaak gebezigde voort-schrijdende inzicht, dat mij tot deze column brengt.

Een titel trouwens die door de Partij van de Arbeid in 1987 al gebezigd werd voor een door haar uitgebracht rapport. En zoals in de voorbije weken zichtbaar werd liet deze partij de ‘panelen’ niet meer ‘schuiven’ maar denderen! Een kabinet dat brak, een leider die vertrok vanwege werkzaamheden in het gezin, en ingeruild werd voor de burgemeester van Amsterdam! Kan het nog heftiger? En zo kwam er ook plotseling een einde aan het fenomeen van een Joodse- en een Arabische burgemeester van twee van onze grootste steden. Dat dat alles niet zo zeer in het belang van het vaderland was, maar veel meer partijbelang, dat mag duidelijk zijn. Een slim spel, wellicht, waarvan de uitkomst nog moet blijken, maar het ziet er veelbelovend uit, zo wijzen ons alweer de peilingen!

 
En niet alleen bij de arbeiderspartij ging het schuiven, ook de leider van de SP verliet het front, na teleurstellende cijfers en kritiek. En de CDA liet haar ‘kroonprins’ gaan, ook al vanwege gezinswerkzaamheden! En, jawel, de PVV kreeg weer de meeste aandacht; maar als het er op aan gaat komen, zal er dan nog een partij zijn die met hen wil samenwerken? Hoe dan ook, voorlopig zit Wilders hoogstpersoonlijk in de Haagse gemeenteraad!

De komende drie maanden zullen we nog heel wat spektakel gaan beleven; de stellingen worden betrokken en de ‘munitie’ aangevoerd. We zullen hopen dat het ‘modder’ gooien beperkt zal blijven, maar vanuit het voortschrijdende inzicht moet ik schrijven dat ik er niet gerust op ben. En dan daarna? Zal er iets goeds uit voortkomen? Je mag natuurlijk volop commentaar hebben op het afgetreden kabinet, maar zijn er combinaties die het beter kunnen?
Moet het rechtser, linkser, meer progressief of toch maar het vertrouwde conservatieve? En dan, wie moet er aan het roer? Balkenende nóg een keer, of Cohen, die als nieuwkomer alle aandacht zal krijgen? Hij was als een ‘vader voor de stad’ zeiden de Amsterdammers, zal hij nu de ‘vader des vaderlands’ worden? Wilders als roerganger lijkt me uitgesloten, maar deze wens is de vader van de gedachte!
Hoe het ook zal gaan, bereid je voor op [heftig] schuivende panelen in ons land, de komende tijd! En laten wij de taak op ons nemen om voortdurend God te vragen om Zijn leiding in dit alles! Dát kunnen wij in ieder geval doen, en dán de juiste stem uitbrengen! De komende regering staat voor een grote uitdaging, waarbij enorme bezuinigingen een rol spelen. We zijn gelukkig niet in een situatie als Griekenland of Portugal of Spanje, maar die kant moeten we ook niet uit! Nee, ik ga je [nog] geen stemadvies geven, maar laten we onze verantwoorde-lijkheid wél beseffen!
Overigens, als we onze ogen open hebben voor de wereld dichtbij, en veraf, dan kunnen we, door ons voortschrijdend inzicht, bewegingen waarnemen die er niet waren, of toenemen, of afnemen: schuivende panelen. God wijst ons in zijn Woord, de Bijbel, de weg in dit leven, en Hij zegt ons ook waar we op moeten letten. De heftige taferelen die we op aarde zien gebeuren worden vaak voorzegd, en het is wijs om daar op te letten! “Het einde aller dingen is nabij gekomen” [1 Pet.4:7] schreef Petrus al 2000 jaar geleden. Door de steeds voortgaande beweging van de schuivende panelen, zoals eeuwen geleden geprofeteerd, en ons voortschrijdend inzicht, kunnen en moeten we tot de conclusie komen dat inderdaad het einde nabij is! God schrijft in zijn Boek dat aan het einde van de tijd de liefde zal bekoelen, en mensen intolerant zullen zijn en egoïstisch. En we zien het om ons heen, zelfs in ons eigen land! ‘We moeten mensen niet uitsluiten, maar insluiten,’ zei Cohen, bij zijn aantreden als lijsttrekker, vorige week. Dát is positief, en helemaal niet iets voor een ‘knuffelaar en theedrinker’, het is een Goddelijke opdracht! Jezus heeft het ons gezegd, zélfs om onze vijanden lief te hebben!
Het steeds wisselende beeld op het aardse podium moet ons te denken geven; oorlogen, aardbevingen en andere natuurrampen, vervolging van miljoenen christenen, verkondigers van een onwaar [on-Bijbels] ‘evangelie’, het Midden Oosten, waar alles zich toespitst op Israël, Gods oogappel, [Zach.2:8] en de vernietiging daarvan, door haar talloze vijanden.
De tijd is nabij; de panelen zijn gaan schuiven toen Jezus stierf aan het kruis, wat wij straks op Goede Vrijdag weer gaan gedenken. Daarna stond de Levensvorst op uit Zijn graf, ging Hij terug naar de hemel, en vanaf die tijd beweegt álles naar de wederkomst van de Here der heren, de Koning der koningen. Jezus komt, “als een dief in de nacht,” zo wordt aangekondigd. [Op. 16:15, 3:3] Onverwacht voor iemand die er niet op rekent, maar als je weet van de schuivende panelen, en je ziet het om je heen gebeuren, alles wat voorzegd is,
en alles met een voortschrijdend inzicht bekijkt, Dan blijf je toch ‘wakker’? Ben je toch in slaap gesukkeld?
 
Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de dood,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo dringt u, als Redder, Gods Zoon,
eer Hij u als Rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot;
wie kiest, o verdwaasde, voor ’t leven de dood? [Joh.de Heer, 436]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl