Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Muziek
dinsdag 6 april 2010

Nieuwe radiogids


Onlangs is een nieuwe website gestart met de naam www.hcjbradiogids.nl . Deze site is een initiatief van de Stichting HCJB Nederland. Op deze site vindt u een overzicht van de christelijke radiopro-gramma’s van alle zenders welke (ook) per internet uitzenden. Alle programma’s zijn per dag en per uur vermeld, zodat iedereen die op een bepaald moment op zoek is naar bv. een uitzending met geestelijke liederen die gewoon aan kan klikken en kan gaan beluisteren.
De motivatie voor dit initiatief was voor de organisatie de Bijbeltekst: “En hoe zullen zij in Hem gelo-ven als zij niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen zij in Hem geloven als Hij niet verkondigd wordt?” (Romeinen 10:14, vertaling Het Boek).

Categorie: Muziek
Ingezonden door: Edida

Door deze site kan het zendbereik van met name de lokale omroepen aanzienlijk worden uitgebreid, daar nu de uitzendtijden en de uitzendingen van deze omroepen bij een breder publiek bekendheid kunnen krijgen en in heel Nederland en zelfs wereldwijd gehoord kunnen worden. En dat gebeurt ook: oudere emigranten in Canada en Australië hebben de website al ontdekt en enthousiast gerea-geerd. Zij hebben gedurende alle jaren dat zij daar woonden Engelstalige kerkdiensten bijgewoond en Engelse hymns gezongen en zijn nu in hun ouderdom blij om weer Nederlandse diensten en liede-ren te kunnen beluisteren.

De Stichting HCJB Nederland, opgericht in 1979, heeft tot doel het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden via de moderne media. In ons land doet zij dit al jaren via de site www.muurkrant.org , een site waarop meerdere edities van de Muurkrant verschijnen, zoals de KinderMuurkrant, de Tie-nerMuurkrant, de JongerenMuurkrant, de GemeenteMuurkrant en de MediaMuurkrant. Van elke editie verschijnt regelmatig een compleet nieuwe uitgave, die te lezen zijn via de website, maar men kan zich ook gratis abonneren op een gewenste uitgave. Zodra een nieuwe uitgave verschijnt wordt de nieuwe editie dan bij de abonnees per e-mail afgeleverd.

HCJB Nederland maakt deel uit van de internationale organisatie HCJB Global, die op Eerste Kerstdag 1931 startte met haar eerste radio-uitzending vanuit Quito, Ecuador. Nu zendt HCJB Global het Evan-gelie wereldwijd uit in 124 talen via radio, televisie en internet.