Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-04-13 01:35:23
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Plotseling……

Is daar ‘zomaar’ de Lente; na een lange winter met veel sneeuw en kou is er dan plotsklaps het voorjaar, het nieuwe leven in de natuur! De macht van koning Winter is bedwongen, het donkere weer wordt overwonnen door het licht en de zomertijd neemt een aanvang. Zo zou je het poëtisch kunnen verwoorden. Aan alle kanten is het merkbaar; door bomen, struiken en andere gewassen stromen de levenssappen en ontwikkelen zich nieuwe loten en takken. Bloemknoppen staan op openbarsten of hebben het stadium van bloei al bereikt, en worden al druk bezocht door een bijenvolkje. En je hoeft niet eens erg goed op te letten om langs wegen en in bermen de talrijke narcissen en hyacinten de wereld te zien kleuren; schitterend, leven!

De schepselen presenteren zich aan hun Schepper Die dit alles zo feilloos en perfect heeft ontworpen! De vogels zingen opnieuw hun hoogste lied en brengen Hem alle eer en glorie!

“In de beginne schiep God de hemel en de aarde”, zo begint de Bijbel en zo begint God tot ons te spreken middels zijn Woord. Hij vindt het niet nodig om te zeggen dat Hij er is; de schepping toont zich zelf als het werk van Zijn handen, zonder spraak, zonder woorden, maar toch een ‘stem’ die duidelijk verstaanbaar is, en spreekt van Zijn almacht. Plotseling was het er allemaal, toen Hij had gesproken! In zes dagen tijd ‘sprak’ God het heelal ‘vol’! ‘Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.” [Ps. 33:9] Misschien bent u wel iemand die [met spanning] uitkijkt naar de uitslag van het onderzoek dat wetenschappers uitvoeren met de ‘deeltjesversneller’; zij willen de ‘oerknal’ imiteren in hun apparaat, om zodoende te ontdekken hoe het heelal is ontstaan! Jammer van de miljarden die er mee gemoeid zijn, jammer van het ongeloof en de eigenwijsheid van al die ‘geleerden’, en van de tijd die ze er mee verdoen! Ze zullen het, zo doende, nooit ontdekken omdat die knal er nooit is geweest!
Zojuist schetste ik de totstandkoming heel duidelijk en simpel: God sprak en gebood, en het was er, gewoon en………… p l o t s e l i n g ! Lees de Bijbel, hoor naar het woord van de God van Israël, en ………geloof ! Zo simpel is!
Wij willen het altijd beter weten; ‘yes, we can’, roepen we luid, in navolging van de vroegere aardbewoners, die ‘welaan, laten wij………’ riepen, en aan de torenbouw van Babel begonnen. [Gen.11] Maar het mislukte compleet, en zo gaat het ook vaak met onze Babeltjes.
Wij willen onze eigen boontjes doppen, onze eigen weg gaan, en willen maar niet erkennen dat we compleet afhankelijk zijn van onze Schepper, en o zo kwetsbaar!
 
Plotseling is daar dat fatale ongeluk in Rusland; zij waren met z’n allen ingestapt: de Poolse president met zijn vrouw en gevolg, de top van regering en leger, allemaal in één vliegtuig! Zij vlogen naar Rusland om hun doden te gaan gedenken, omgebracht tijdens de 2e wereldoorlog. En dan is plotsklaps daar die crash en de dood, voor allen! De ‘zwarte dozen’ moeten nog uitwijzen hoe het heeft kunnen gebeuren, maar dat doet niets meer af aan het afgrijselijke feit. Een recent verdrietig voorbeeld van hoe plotsklaps het leven voorbij kan zijn, en een volk ontredderd en verslagen toekijkt, en haar verdriet verwerkt.
Leven en dood, het ligt zo dicht bij elkaar; in deze dagen kun je op een begraafplaats staan, rondom een graf, terwijl om je heen het leven zich manifesteert in bomen en struiken en door zingende lijsters! Bizar en bijzonder, en het gebeurt buiten ons om. Want in feite hebben we niets in de melk te brokken! Ja, we menen van wel en steeds meer willen we ingrijpen in het leven, waar in feite alleen de Schepper ervan, over hoort te gaan! We tergen God met onze ingrepen in het leven dat Hij geeft; abortus, euthanasie, met nu zelfs de promotie van de Pil van Drion, een doodspil, naar ‘behoefte’ te gebruiken door ouderen boven de zeventig!
 
Yes, we can, welaan laten wij…………! Over deze mensen zegt de Bijbel: “terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën van een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.”[1Tes.5:3]
De dood is uitsluitend door toedoen van de mens in de wereld gekomen; “God is niet een God van doden maar van levenden,”[Mat. 22:33] zegt Jezus zelf tegen Zijn toehoorders in Israël. Het was helemaal niet Gods bedoeling dat mensen zouden gaan sterven; Hij waarschuwde de mensen ook, maar die wisten het beter, net zoals nog steeds het geval is!
Yes we can………., Welaan, laten wij……………! En toen deed de dood zijn intrede! Maar God maakte een plan, in Zijn schijnbaar oneindige liefde en genade, en bracht uitzicht en hoop in een wereld die ten dode was opgeschreven! Plotseling was Jezus daar, eeuwen lang al aangekondigd, maar er werd niet meer in geloofd! Hij droeg de straf die wij verdienden en stierf aan het kruis! Maar Hij overwon de dood, Hij stond op uit Zijn graf! Yes, He can! Jezus, de Zoon van God is de Heer die leeft! En het wordt als een symbool in de lente gemanifesteerd: het leven wint het van de dood, het licht wint het van het duister!
Wil je daar deel aan hebben? Richt je dan op Jezus en op Zijn woorden; luister naar Hem, want Hij alleen is de Weg, de Waarheid en het Leven. Dan ben je klaar voor vertrek, wanneer Hij opnieuw komt, of Hij u of jou plotseling roept!
Laat je niet weerhouden, door niets en niemand, en stap er op af, op Jezus! Doe het, voor je een plotseling verderf overkomt!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl