Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-04-27 18:27:49
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


VERBAZEND?

Vandaag was er het verheugende bericht dat de IJslandse vulkaan z’n stofwolkenveroorzakende erupties heeft beëindigd. Wat een opluchting! De luchtvaart kan haar weg weer vervolgen en haar passagiers op tijd afleveren op alle gewenste locaties. Maar helaas, de volgende natuurramp kondigt zich al aan; na de ontploffing van een booreiland in de Golf van Mexico, waarbij 10 vierkante km zee werd besmeurd met BP-olie, is de afgebroken leiding gaan lekken, 1500 meter diep, en stroom er, naar men zegt, 160.000 liter per dag de zee in! Met kleine robots probeert men het onheil nu af te wenden, maar als het niet lukt, dan lijkt het catastrofaal te worden. Opnieuw een bewijs van onze kwetsbaarheid, waar dan ook! 10 kilometer hoog, 2 kilometer diep, het kan overal de ‘spuigaten’ uitlopen!
Deze dingen kunnen je tot nadenken stemmen, je doen verbazen over dit alles, of er gewoon aan voorbij leven.

Temidden van dit alles zijn we weer in de dagen van gedenken en herdenken aangekomen; de dag dat zeventig jaar geleden de 2e wereldoorlog begon, en de dag van de bevrijding, 65 jaar geleden. Reportages, interviews met overlevenden uit de concentratiekampen, oorlogsfilms, ze brengen ons misschien [opnieuw] tot bezinning en nadenken. Misschien wel tot verbazing dat wij al zo lang weer in vrijheid mogen leven! Israël heeft deze maand ook haar gedenkdagen: Yom Hazikaron, op 4 ijar, de ‘Dag van de Herinnering’, en een dag later Yom Ha’atsmaoet, een nationale feestdag of de ‘Dag van de Onafhankelijkheid’. Op de eerste gedenkt men de Israëlische doden uit alle Israëlische oorlogen en zij die omkwamen door terroristische aanslagen. Op de andere dag viert men wat op 5 ijar 5708 of 14 Mei 1948 plaatsvond: de oprichting van de staat Israël in Tel Aviv, waarbij David Ben-Gurion de onafhankelijkheids-verklaring van Israël voorlas. Door de Palestijns-Arabische bevolking wordt deze dag wel al-Nakba genoemd, ‘de catastrofe’!

Het is goed om weer eens even om te kijken, in deze dagen van herdenken, en terug te blikken na 65 jaar. Wat er geworden is van Europa, van Nederland. Dat het ondanks álles zo’n voorspoed en vooruitgang heeft meegemaakt? Is het niet verbazend, al de zegeningen die God ons gaf, ondanks alle afvalligheid en goddeloosheid? In ons land en in Europa heeft men massaal God vaarwel gezegd en normen en waarden ingevoerd waar God een afkeer van heeft! En toch zoveel tolerantie bij Hem? En dan Israël; is het niet heel bijzonder dat een volk dat ten dode was opgeschreven, en bijna uitgeroeid in die vreselijke oorlog, maar ook al daarvoor, dat dát volkje weer het Israël van nu werd? Dit minuscule landje op de ‘navel’ van de aarde, een ‘splintertje’ tussen al die landen waar mensen haar vervloeken en uitgeroeid wensen! Ja, in feite keert de hele wereld zich tegen haar, dat blijkt in toenemende mate. De VN, de EU, de VS, ze vinden dat land maar hinderlijk vervelend en lastig, en zouden haar het liefst maar verdelen onder de volken rondom. Maar dát gaat niet gebeuren; zij hebben een sterke Bondgenoot: de God van Israël!
 
Als je de Bijbel kent en gelooft, dan hoef je je in feite niet te verbazen. In dat Boek van God wordt heel duidelijk gemaakt dat er een eeuwig verbond bestaat tussen God en dit volk. En dat betwiste stuk land, dat heeft God voor eens en altijd aan Abraham beloofd! En Zijn beloftes zijn vast en zéker! De profeet Amos voorzegde het al, namens God: “Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten.”  En het gebeurt, nu! God is bézig! Ondanks alle [be]dreiging rondom hen, maar ook vanuit de hele wereld, Israël zal niet meer verjaagd worden, want…………haar Koning komt! Het omstreden Jeruzalem is de stad van de grote Koning; dáár zal Jezus, de Zoon van God, terugkeren, en van daaruit de aarde gaan regeren! De duivel wil dat onder geen beding, het is zijn laatste ‘strohalm’! Bij het sterven van Jezus aan het kruis dacht hij het voor elkaar te hebben, maar toen daar drie dagen later de Opgestane Heer verscheen, toen begreep hij dat hij voor eeuwig verloren had. En nu speelt er zich een geestelijke strijd af, en Jeruzalem is de ‘inzet’! Maar eeuwen geleden waarschuwde God al en liet de profeet Zacharia doorgeven: “Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle landen moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden.”[Zach.12:2]Als je de gebeurtenissen volgt in het licht van de Bijbel dan zie je het gaan gebeuren, niet zo zeer in verbazing dan wel in verwondering. God voert Zijn plan uit tot in de finesses! Wil je Zijn medestander zijn en biddend om Israël, Zijn oogappel, heen staan, haar zegenen en het voor haar opnemen? Of wenst u dit volk ook de zee in, of aan het gas? God zei het al tegen Abraham: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u veracht/verwenst zal Ik vervloeken.” Gen. 11:3]
 
Duidelijk is zichtbaar dat ook de VS haar positie ten opzichte van Israël wijzigt; president Obama wil koste wat kost zijn zin: de moslimwereld tegemoet komen ten koste van Israël, en er zelf goed garen bij spinnen. De duivel is zijn laatste offensief begonnen en zijn medestrijders zijn talrijk! Daarom roept de Bijbel Jezus’ volgelingen op om dát te doen, wat zegenrijk is: “Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel.”[Jes. 62:1] Geweldig zijn de beloften voor dat volk, dat zo zwaar te lijden heeft gehad, en God zelf wil ons inschakelen om met Hem mee te werken, en om die beloften te verwezenlijken! Hij stimuleert ons en zegt: “Gun jezelf geen rust en laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en stelt tot een lof op aarde.”[ Jes. 62:6]
 
Het Heil is uit de Joden,” zei de Koning der Joden, toen Hij op aarde was. En wie kan het beter weten dan Hij, die op de aarde kwam, geboren uit een Joodse moeder? Maar wij mogen er deel aan hebben, Jezus kwam ook voor joU en mij! Is het niet verbazend, de weg die God gaat met deze wereld, met Israël, op weg naar het einddoel? En dat Hij ook die weg met joU wil gaan? Ga Hem volgen en blijf Hem volgen, dan kom je niet bedrogen uit, want de uitkomst is zéker!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl