Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-05-11 15:10:53
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Reddingsplan!

 

Niet alleen in de lucht en in de zee, maar ook op het land is het niet pluis! Nog steeds stof uit de IJslandse krater, nog steeds lekkende olie in de Golf van Mexico, en ook nog steeds grote economische zorgen in de financiële wereld. Moesten vorig jaar zelfs banken gered worden die dreigden om te vallen, nu doet hetzelfde zich voor bij ons omringende ‘eurolanden’! Deze zwakke landen moeten door een krachtig ingrijpen van de EU voor een bankroet worden behoed, en zo was er gisteren, Zondag 9 Mei, een bijzondere en historische vergadering van de Europese ministers van Financiën, waar er naarstig werd gezocht naar een reddingsplan voor de euro, notabene! Wie had dat ooit kunnen denken? Die ijzersterke munt, die de gulden, de lire, de frank, de franc, de drachme en de mark deed verdwijnen, en daarna alleen maar in kracht toenam, en langzaam de dollar verdrong van zijn plaats als wereld-betaalmunt?

Na elf uur vergaderen hebben de deskundigen de lieve som van 720 miljard euro bij elkaar ‘gezocht’ aan leningen en garanties, én gevonden! Dit gigantische bedrag moet de buffer gaan vormen voor landen in financiële nood, en de rust op de beursen herstellen. Daarnaast wordt de discipline aangescherpt voor alle landen en het toezicht op de financiële sector verstevigd.

Het zonnige, liefelijke en ‘onschuldig’ lijkende Griekenland, die met een zorgeloze onverschilligheid een economische ‘tijdbom’ aan het ontwikkelen was, mag nu als eerste gebruik maken van het reddingsplan, maar onder heel strenge voorwaarden! Maar dat schijnen de Grieken zélf nog niet goed te begrijpen, en gaan massaal de straat op om te protesteren. Bij dit alles moest ik denken aan een enkel jaar terug, toen er alleen nog maar over miljoenen werd gesproken, op een uitzondering na, maar nu alleen nog maar in miljarden! Maar, oké, de beursen leefden vandaag weer op, en er werden forse winsten gemaakt! En nu maar afwachten of het zal werken, dat plan, en stánd zal houden!

 

Vandaag is het zeventig jaar geleden dat wij in oorlog raakten met Duitsland. In deze dagen van herdenken zien we de ‘oudgedienden’ van toen weer aan ons oog voorbij trekken in defilés. Het zijn er niet veel meer, deze strijders uit de geallieerde landen, die ons toen te hulp kwamen. Zij maakten deel uit van een geweldig reddingsplan, dat Europa en de wereld moest bevrijden van het Duitse geweld. Het heeft enorm veel dappere mensen het leven gekost, maar ze hebben wel, God zij dank, door enorme inspanning en opoffering, ons de vrijheid weer teruggegeven! En al lijkt het heel doodgewoon, die vrijheid, als je wat verder wegkijkt, de wereld in, dan kom je wel tot een ander besef.

En over drie dagen is het Hemelvaartsdag; christenen staan er bij stil dat Jezus, de Zoon van God, op een dag, ongeveer 1977 jaar geleden, terugkeerde naar de hemel, naar zijn Vader.

 

Ook dit was een onderdeel van het Reddingsplan dat Gód voor de mensheid had bedacht!

Dat kun je wel aan Hem overlaten, een plan maken, én uit voeren, door mensen heen! Heel anders dan wij dat doen. “Niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn Geest, zegt de Heer van de hemelse machten.”[Zach.4:6] Talrijk zijn de historische verhalen in de Bijbel, het Boek van God, waar uit blijkt hoe deze Goddelijke formule werkt. Één wil ik er noemen, als voorbeeld: die van David, de herdersjongen en Goliath, de reus van bijna 3 meter!

[1 Sam. 17] Die man stond te vloeken en te tieren tegen Israël en tegen de God van dat volk.

David kwam langs, hoorde het en ergerde zich grenzeloos. Hij meldde zich bij koning Saul, die het ook, net als zijn soldaten, in z’n broek deed van angst, voor die grote man. Hij keek wat meewarig naar David, toen deze aangaf op te willen treden tegen die blaaskaak. En zeker toen David bedankte voor schild en zwaard, en z’n slinger nam en 5 stenen uit een slootje. Zo ging hij de schreeuwlelijk tegemoet, die met zwaard en speer op hem afkwam. Toen gebeurde het: de mond van de soldaten viel open van verbazing, koning Saul zuchtte, Goliath vloekte en David slingerde. En God maakte wat duidelijk: Niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest! Dát ademde ook het Reddingsplan voor de mensheid uit; God kwam als een Baby, en Hij eindigde Zijn leven aan een kruis, als een vervloekte! De Heer van de hemelse machten, in een wiegje en aan een kruis; zwakke beelden die hulpeloosheid en hopeloosheid uitdrukken! Of niet? Jezus stierf, maar na drie dagen stond Hij op, exact volgens het reddingsplan van zijn Vader. Het ‘zwaarste’ onderdeel was achter de rug! Na nog 40 dagen op aarde met Zijn volgelingen, vertrok Hij om het laatste deel van het plan uit te gaan voeren, in de hemel! Als Hij niet zou gaan, zei Hij tegen de discipelen, dan zou de Geest niet kunnen komen naar de aarde. [Joh.14] Dus ging Hij op die dag, spottend met elke vorm van zwaartekracht, en vertrok naar de hemel. En 10 dagen later kwam de Geest, tijdens het Pinksterfeest. En Die is er nog altijd, de Geest van de Vader en van de Zoon! En zo kunnen er op aarde nog altijd geweldige dingen gebeuren: Niet door kracht of geweld, maar door Gods Geest! Het Reddingsplan is in zijn eindfase; Jezus legt de laatste hand in de hemel en maakt plaats [Joh.14:2] voor mensen die Hem willen volgen, én Hij bidt voor hen! [Rom.8:34, Heb. 7:25] Hoort u al bij die mensen? En jij? Jezus wil je heel graag in Zijn gemeenschap opnemen, een directe relatie met je aangaan! Hij is voor 100% betrouwbaar, het Reddingsplan feilloos, en het voorziet in redding voor iedereen!

 

De betrouwbaarheid van het EU-plan moet nog bewezen worden, en zal slechts duren tot de volgende zeperd! Ik raad je aan om in ieder geval voor zékerheid te kiezen, en op Gods voorwaarden in te gaan, die liefdevol zijn en vol genade! Niet door kracht of geweld, maar door Gods Geest, die je heel graag de Weg wil wijzen, de enige Weg, die naar het eeuwige leven leidt!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl