Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-06-14 23:50:09
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


SHIRTRUIL

Ná de verkiezingscompetitie en bij de aanvang van het nu álles overheersende voetbalspektakel in Zuid Afrika, kreeg ik dit onderwerp ingegeven. Al zou je het zo niet denken, het heeft met allebei van doen!

Zoals je wel móét weten heeft de verkiezing van een nieuwe volksvertegenwoordiging een drastische verschuiving teweeg gebracht! En inderdaad hebben, zoals voorspeld, honderd-duizenden kiezers aan shirtruil gedaan, en gekozen voor een partij waar ze op dat moment meer vertrouwen in hadden dan in hun vorige keuze. Of ze het na een week nog hébben, dat is maar de vraag. Nu men alles wéét en zìét wat er eventueel kan gaan gebeuren met hun stem, is er spijt, zo blijkt uit een gehouden ‘spijtpeiling’! Na zolang zweven en het maar niet weten, en dan achteraf beseffen dat je tóch nog het ‘verkeerde’ shirtje hebt aangetrokken! Ja, want wat zal het nu worden, welke coalitie zal er ten slotte gevormd worden, en welke ‘breekpunten’ zullen er uiteindelijk nog meer geen ‘breekpunt’ meer zijn? Kortom, er is massaal van shirt geruild, maar tot welke kleurencombinatie het daardoor zal leiden is niet te voorspellen. Een weg terug is er niet; hooguit weer aan shirtruil doen, over een jaar……, of later?!

 
Bij voetbal heeft het een heel andere inhoud; ik ga het [nog] niet hebben over de genoemde strijd die gaande is, maar het shirtje ruilen aan het eind van een wedstrijd is toch wel zo bijzonder, dat ik daar even bij wil stilstaan. Andere sporten kennen dit fenomeen niet, voor zover ik weet, maar als je de komende tijd de wedstrijden gaat bekijken, dan zal je het aan het eind van elke match zien, als het ‘goed’ is: de spelers ruilen hun shirts! Ik vind dat het wel iets heeft; nadat je eerst 90 minuten tegen iemand hebt gevochten, en vaak niet te zuinig, geef je hem daarna je shirt, in ruil voor dat van hem! Een apart gebaar en een teken van verbroedering misschien, en dat het er sportief naar toegegaan is. Ook een emotioneel gebaar, want, laten we eerlijk ze, bepaald fris is het niet te noemen, zo’n vuil en bezwete blouse van een ander aan te pakken, en dan ook nog aan te trekken! Als het nu nog van je man of vrouw of kind is, of een andere dierbare, maar je laat het toch wel om zoiets van een ‘vreemde’ aan te trekken. Maar die voetballers wel hè; ze houden dat vreemde vieze ding niet in hun handen, met de gedachte van: dat vod laat ik straks eerst eens even wassen door m’n vrouw, nee hoor, ze trekken het meteen aan en vereenzelvigen zich zo als het ware met hun tegenstander! Wel een mooi gebaar hoor, maar ook wel vies, vind je niet?

Ik kan het nooit laten om de Bijbel er bij te betrekken, gek hè? Daarin wordt niet over shirts gesproken, dat was geen mode in die tijd. Maar wel wordt er geschreven over klederen in het algemeen, en over de prachtige mantel die Jozef kreeg van zijn vader, en over de mantel van de profeet Elia, die de profeet Elisa van hem overnam, en waarmee hij op het water sloeg, waarna er een pad ontstond in de Jordaan! [2 Kon. 2: 6-15] Maar in dit verband doel ik op de schone en vuile kleding waarover geschreven wordt als symbool en betrekking hebbend op het geestelijke leven. Je kunt het erkennen of ontkennen, maar van huis uit zijn we zondige mensen; daar kunnen wij niets aan doen, ons voorgeslacht gaf het aan ons door, en wij doen dat ook weer aan onze kinderen, ongewild en niet bewust. De Bijbel is er heel duidelijk over.
God echter, onze Schepper, is heilig en ontoegankelijk voor de zonde én voor zondaars. [1 Tim 6:16] Uiterlijk  kunnen we  er nog zo fris en goed verzorgd uitzien, geestelijk zijn we in Gods ogen vuil en onrein, en zonder Hulp zal het ons nooit gelukken om daarvan af te komen!
God wil ons wel, maar dan moet eerst ‘de bezem er door’, en dat kon maar op één manier! Iemand moest het op zich nemen om onze geestelijk vuile kleding over te nemen, in ruil voor reine en schone kleding. Daarom bedacht God een Masterplan! Jezus werd de Hoofdpersoon; Hij kwam naar ons om Heil te brengen, want Heil is nodig om geheiligd te worden, om een relatie met God te krijgen! God de Zoon kwam persoonlijk naar ons om te ruilen! Hij liet het beroerdste en rotste en ellendigste over Zich heenkomen, om maar met ons te kunnen ruilen!
En met Zijn dood aan het kruis, zijn begrafenis en daarna Zijn opstanding uit de dood, na drie [3] dagen, volbracht Hij het álles en kon de ruil een aanvang nemen! Want ja, je moet het wel willen! Erkennen dat je Jezus nodig hebt, je zonden belijden en Hem aannemen als je Redder, én dan je vuile shirt ruilen met Hem! Als je daar voor kiest, dan neemt hij al dat vuil van je af en dan bekleedt Hij joU met zijn ‘Shirt’: “met Zijn klederen der heils en met de mantel der gerechtigheid.”[Jes.61:10] Bij voetballers is het niet echt belangrijk om van shirt te ruilen, maar ruilen met Jezus is van levensbelang, en dan bedoel ik eeuwig leven!
Er zijn mensen die hun shirt te ‘smerig’ vinden om met Jezus te ruilen, en er zijn helaas nog veel meer mensen die hun shirt ‘behoorlijk schoon’ of zelfs ‘smetteloos’ vinden, en dus ruilen onnodig achten. Als u of jij tot één van dezen behoort, dan roept de Zoon van God je opnieuw, om te ruilen! Hij dringt aan, in Zijn eindeloos grote liefde, omdat Hij niet wil dat je, terwijl Hij ook voor joU álles heeft volbracht, toch nog voor eeuwig verloren gaat! Aan het kruis heeft Hij Zich vereenzelvigd met u en jou en mij en ons smerige shirt aangetrokken, voor onze zonden betaald! Het is volbracht! Alleen moet je persoonlijk nog het lef hebben, om te erkennen dat Hij daar ook voor JOU hing, en dat shirtruil ook voor JOU broodnodig is! Denk er de komende maand nog eens over na, als je aan het eind van elke wedstrijd ‘de omwisseling’ ziet gebeuren! [het boekje ‘de Omwisseling aan het kruis, van Derek Prince, stuur ik je gratis toe, op verzoek.]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl