Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-06-22 20:49:34
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Belangrijk?

Vandaag beleven we alweer de langste dag van het jaar, en vanaf morgen gaat het alweer eerder donker worden. Gisteren was het Vaderdag voor de vaders onder ons, en in deze dagen wordt er weer gevlagd met ‘vlag en schooltas’, voor de geslaagden onder ons. Vandaag ook overlegt de informateur met fractieleiders over de mogelijkheid van een ‘paars kabinet’. En Donderdag a.s. gaat Nederland weer voetballen, en gaat daarna verder voor de volgende ronde om het wereldkampioenschap. De Polen hebben gisteren gestemd voor een nieuwe president en moeten nu nog een keer voor een definitieve keuze. Ook de Colombiaanse bevolking ging ter stembus voor een nieuwe leider. En onze landgenoot Joran van der Sloot is ‘er ingeluisd’, vindt hij.  

Dat zijn zo wat ‘nieuwsflitsen’ van deze dagen, en ik zou nog wel een poosje door kunnen gaan, want er gebeurt zóveel, en álles komt aan het licht, en wordt bekendgemaakt! Maar wat is belangrijk? Daar kun je een boom over opzetten; voor u, voor jou, voor mij, wát is werkelijk belangrijk? Je gezondheid, je financiële positie, de studieresultaten, de politieke situatie in ons land, de buitenlandse politiek? In een boekje las ik: ‘Een goede gezondheid, financiële zekerheid, vast werk, een gelukkig gezin en een hoopvolle toekomst zijn allemaal dingen die iedereen wenst.’ En het zag er misschien een tijd lang naar uit dat dát zich zo zou gaan ontwikkelen, maar er is in deze tijd een behoorlijke kentering in gekomen, en wordt er aan alle kanten aan geschud! En ook als staan we er in deze wereld als klein landje nog ‘goed’ op, uit alles wordt duidelijk dat er een aanslag gedaan wordt op onze belangrijke dingen!

Daarom is het misschien goed om hier bij stil te staan en die ideeën van ons te heroverwegen.
Ook het voortschrijdend inzicht kan ons wellicht zover brengen dat, wat wij belangrijk vinden, gaan bijstellen of vervangen voor andere items. Want ook wat er om ons heen gebeurt, en waar we mee geconfronteerd worden in ons zaken- en privéleven, dat kan ons tot nadenken brengen.
De Bijbel schrijft over zo iemand, een man uit Jericho: Zacheus; hij was druk doende geweest met zijn werk, en niet altijd op een eerlijke manier, en hij was er rijk van geworden. Maar de mensen mochten hem niet, hij was een belastingambtenaar, in dienst van de bezetter, de Romeinen.
En toen kwam Jezus langs; hij had al vaak van Hem gehoord en nu kwam Hij door Jericho!
Zacheus zette al het belangrijke aan kant, want Hij wilde Hem persé ‘zien’! Niets weerhield hem; maar omdat hij zo klein was zou het toch niet lukken. Maar al was hij klein, hij was ook slim; hij klom in een vijgenboom, langs de weg waar Jezus zou langskomen. En jawel, toen zag hij Hem komen, en onder de boom keek Jezus omhoog en zei: “Zacheus, kom vlug naar beneden, want Ik moet vandaag in jouw huis zijn.” [Luc.19:1-10] Het staat niet in de Bijbel, maar hij kreeg een kleur tot ‘achter z’n oren’, dát is wel zeker! Wie zou nu denken dat Jezus hem dáár nog zou zien? Maar zo gebeurde; Jezus kwam in zijn huis, en  de buren en anderen sprake er schande van, dat Hij bij zo’n slechterik op bezoek ging! Maar Zacheus besefte dat hij zich moest bekeren door afstand te nemen van zijn verkeerde praktijken. En ter plekke deed hij het: wat hij eerst belangrijk vond en z’n hart had, daar deed hij afstand van en probeerde te herstellen waar hij mensen te kort had gedaan of bedrogen. Jezus zag en hoorde het, en zei: “Er is vandaag redding gekomen in uw huis. “[vs 9]  Jezus wist en zag dat dit puur was en oprecht. Zoals Hij Zacheus wist tussen het gebladerte van de boom, zo kent Hij ook de oprechte bekering van deze door het volk gehate man. En de mensen die hierover murmureerden kende Hij ook: Joodse ‘gelovigen’, schriftgeleerden en farizeeërs die nagenoeg álles wisten, met hun hoofd, maar Jezus noemde hen ‘huichelaars’ en ‘blinden’. Naamchristenen zouden ze nu genoemd worden, mensen die het wel heel goed weten, maar als het er op aan komt, alles bij het oude laten en belangrijkere dingen aan hun hoofd hebben dan erkenning van zonde en bekering!
Jezus wil ook vandaag heel graag ‘redding’ brengen in uw ‘geestelijk huis’, en in dat van jou.
Hij ziet je écht wel, ook als je je verschuilt achter mensen of tussen het ‘gebladerte’, of achter allerlei smoezen, omdat je al het aardse veel belangrijker vindt. Maar Hij houdt niet op je te waarschuwen, want het is niet waar, het zijn leugens! Gods woord wil ons de ultieme Waarheid leren, hoe het werkelijk is! Door Zijn normen en waarden na te leven, geleidt door Zijn Geest, ontdekken we wie we zijn en wat voor ons werkelijk belangrijk is! Voor nu, en voor de toekomst. God wil een relatie met ieder van ons, heel persoonlijk! En daarom zond Hij zijn Zoon Jezus, om die mogelijkheid te scheppen en de weg er naar toe, te leggen. God de Zoon volbracht het en legde de Weg naar zijn Vader. Die persoonlijke relatie kan nu tot stand komen, als u het wilt, als jij het wilt. Het feit dat God zich er mee bemoeide, en dat Hij zijn eigen Zoon er voor over had, doe je dat niet inzien hoe belangrijk dit is?
Die relatie met God? Hij wil wel, maar nu jij nog! Het wordt tijd dat je nieuwe prioriteiten gaat stellen, en gaat onderscheiden wat werkelijk belangrijk is! Hij leeft voor eeuwig en Hij wil heel graag die eeuwigheid met u en met jou doorbrengen, dat is een feit! Het wachten is op uw en jouw keuze! Maar de tijd schrijdt voor en is beperkt!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl