Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-06-29 21:50:53
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Versta je ‘de tijd’?

Terwijl er in Den Haag druk ‘gesnuffeld’ wordt naar een nieuw kabinet, geniet het grootste deel van de bevolking van het zonnige zomerweer. Daarnaast genieten er miljoenen van de overvloed aan voetbalwedstrijden om het wereldkampioenschap in Zuid Afrika, en voor diegenen die zat en moe zijn van dat gedoe en de doordringende vuvuzelageluiden, die kunnen hun hart ophalen aan geweldige tennismatches op Wimbledon. Voor hen die dát gebeuren te saai of te ingewikkeld vinden, die kunnen uitzien naar hét drie weken durende wielerspektakel van Europa, dat dit keer in Rotterdam van start gaat: de Tour de France!

En dan heb ik nog niet de duizenden scholieren en studenten genoemd, die heerlijk genieten en bijkomen van hun met succes afgeleverde prestaties! En dan ook nog ál die mensen die met vakantie gaan, of al zijn gegaan! Zo alles opgesomd zou je zeggen dat ongeveer elke landgenoot wel uit zijn of haar ‘dak kan gaan’ in deze tijd; ook al heb je het vakantiegeld dit jaar besteed aan het gebroken pootje van de poes, dan nog kun je voor de buis en/of in de tuin je hart ophalen! Maar dat zou wel een beetje te simpel geredeneerd zijn, want er zijn er ook velen die verdriet hebben, of teleurgesteld zijn, of met grote zorg vervuld, en waar ‘de zon’ wat hen betreft, ‘gestolen’ kan worden, laat staan zo’n sportwedstrijd!

Het is heerlijk om te genieten van de dingen die we leuk en/of lekker vinden, en die God ons in Zijn genade geeft. Als wij maar beseffen dat het genáde is, en we welgemeend ‘dankUwel’ tegen Hem zeggen, voor al die dingen van elke dag! En voor ‘de tijd’ die Hij ons geeft, ook de vakantietijd. Het kan bij uitstek een periode zijn om eens even te relativeren en na te denken over de tijd die we kregen, en de onbekende periode die nog voor ons ligt.
God wil graag dat we genieten, maar het is niet Zijn bedoeling dat we ons overgeven aan een ‘gekte’, aan een ‘verslaving’ of een cultus! Nee, Hij wil dat wij vóór dit alles Hém de hoogste plaats geven in ons leven, en Hij zal dan in alles voor ons zorgen! [Mat. 6:33] Dat is een belofte van Jezus zelf!
Maar willen we het verstaan of houden we ons doof? Communicatie is essentieel; als je met vakantie naar het buitenland gaat is het toch wel prettig als je je verstaanbaar kunt maken, al is het maar in het Engels. En ook op het voetbalveld lijkt het me wel handig als een scheidsrechter zich verstaanbaar kan maken tegenover de spelers uit andere landen. En zo is het ook in het gewone leven; elkaar goed verstaan is een eerste vereiste om samen te kunnen werken, en tot een goed resultaat te komen. Dat is momenteel ook het belangrijkste bij het samenstellen van de coalitie die kan gaan regeren!
Voor Zijn sterven aan het kruis huilde Jezus om Jeruzalem en haar inwoners; Hij voorzag grote ellende voor de stad en het volk. “Och,” zei Hij, “Dat u op deze dag zou verstaan wat tot uw vrede dient. “ [Luc.19:42] En nadat Hij de verwoesting van de stad en haar inwoners had voorzegd voegde Hij er aan toe: “omdat u de tijd niet heeft verstaan dat God naar u omzag.”[vs 44] En zeventig jaar later gebeurde het, en werd Israël onder de voet gelopen en de tempel verwoest.
In deze dagen maak ik me zorgen over zoveel mensen die de tijd niet verstaan dat God naar hen omziet, dat Hij nog genadetijd geeft om tot bekering te komen en de dingen laat gebeuren die Hij voorzegd heeft in de Bijbel, als ‘aankondigingen’ van Zijn komst!
 Maar ik heb ook zorg over mensen die wél tot bekering zijn gekomen, maar intussen nonchalant zijn geworden, zoals de ‘vijf dwaze maagden’ [Mat.25] die Jezus als voorbeeld stelde, omdat het allemaal zo lang duurt en zij ‘de tijd’ niet verstaan! En over de talloze kerken die er over zwijgen, terwijl dit toch juist hét onderwerp zou moeten zijn van deze tijd: de komst van Jezus en de opname van Zijn Gemeente, en daarna de stichting van het Vrederijk! Dit zouden toch écht de ‘gebeurtenissen’ moeten zijn, waarvoor we ‘uit ons dak gaan’?
Heeft deze tijd u iets te zeggen? En jou? ‘Luister’ je wel naar wat ‘de tijd’ je te zeggen heeft? Jezus heeft het allemaal niet zomaar even opgenoemd, maar opdat wij Hem zouden verwachten, alert zouden zijn op Zijn komst! Dat we klaar staan en ‘op orde zijn’, zoals de vijf wijze maagden! [Mat.25] Als we dat niet zijn, en ons laten verrassen, dan komt Jezus voor ons “als een dief in de nacht” en laat Hij ons achter! [Mat. 24:40] Dat gebeurde ook met de tijdgenoten van Noach, toen de zondvloed kwam; ze aten en dronken, trouwden, ‘leefden op bij elk sportgebeuren’, “tot op de dag dat Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam.”[Mat. 24: 39]
“Waak dan,” dringt Jezus aan, en “verstaat de tijd dat God [nog] naar je omziet!” En ‘de tijd’ heeft genoeg te zeggen, als je de Bijbel het laat uitleggen. Let op Israël, zegt Jezus; [Mat.24:32] Dat is de ‘klok’ die aangeeft hoever de tijd gevorderd is! Let op haar vijanden die samenspannen tegen Gods oogappel: Iran, Syrië en andere moslimlanden, terroristische organisaties als Hamas, Hezbollah, maar ook de VN de EU en de VS zijn geen vrienden meer te noemen. Maar ook de oorlogen, de volken die tegen elkaar opstaan, de aardbevingen en andere natuurrampen, hongersnood, vervolging van christenen, enzovoort, geven ‘geluiden’ af, dat ‘de tijd’, die tijd, die Jezus voorzegde, nabij is, meer dan ooit! Lees de Bijbel er maar op na, op vele plaatsen wordt deze tijd aangekondigd! ‘De tijd’ spreekt luid en duidelijk! Laat dát geluid niet overstemmen door de vuvuzela of welke andere gebeurtenis ook! Laat je niet verrassen, want dan ben je te laat! Nóg ziet God naar je om; luister dan en kies voor Hem, voor Zijn oordeel en boosheid over de wereld wordt uitgestort!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl