Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-07-13 03:21:53
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Na de finale………

De strijd om het wereldkampioenschap voetbal is gestreden en ons elftal heeft lang stand gehouden, tot aan de finale! Men werd steeds optimistischer naarmate men de achtste- de kwart- en de halve finale passeerde. De huizen, de straten, de mensen kleurden steeds meer ‘oranje’, en men werd steeds ‘gelukkiger’, zo zei de geluksprofessor; Nederland scoorde al tot een acht aan ‘geluksvreugde’, zo had hij becijferd.
En nu zouden ze nog één keer ‘los gaan’ voor het goud, en dan………….!
Maar vandaag is het alles voorbij; in de finale verloor Nederland van Spanje en moeten we [weer] met een tweede plaats genoegen nemen, en met een medaille. De gouden beker was voor de Spanjaarden, de trofee waar het allemaal om ging, en waaraan álles wordt opgeofferd!
Terecht, zeggen de deskundigen, Spanje heeft verdiend gewonnen! De buitenlandse media is hard in haar oordeel over het spel dat wij speelden, en werden onze mannen zelfs de ‘dirty Dutch’ genoemd, vanwege onfair spel! Ook dat nog! Maar morgen worden ze in Amsterdam toch groots gehuldigd, en zelfs de vaartocht door de grachten gaat door, hoewel die gekoppeld was aan het behalen van het kampioenschap. Maar vanwege de veiligheid lijkt het beter om de massa te verspreiden langs de grachten!

En nu is het allemaal weer voorbij; ik heb niet meer gekeken naar de slotwedstrijd, ik had echt genoeg van de gekte, de verdwazing en uitzinnigheid! Alsof dit het énige is dat telt! Een ‘doorgedraaid’ miljoenenpubliek, terwijl de wereld door draait; tijdens de wedstrijd kwamen er in Oeganda 64 mensen om, door een aanslag van moslimextremisten op willekeurige mensen, die ook keken naar de wedstrijd! Zo kan het gaan in deze onveilige wereld; je volgt gespannen het verloop van een finale, en plotseling sta je zelf op dat moment voor de eindstreep! De keren dat ik wel keek naar de wedstrijden viel het me vaak op dat spelers het graag zélf doen, het doelpunt maken! De uitslag van het hele toernooi zou wel eens heel anders geweest kunnen zijn als men meer de bal had afgegeven aan een medespeler, die in een betere en vooral vrije positie stond. Zélf doen is voor voorhoedespelers blijkbaar heel belangrijk, ook al draaien ze zich helemaal in ‘de nesten’, en lopen ze zich vast in de verdediging. De mooiste en meeste doelpunten werden gemaakt door voorzetten; het afgeven van de bal aan een ander, en mét hem de eer délen van een eventueel doelpunt! Zou trots en eerzucht meestal niet de drijfveer zijn om het alléén te willen doen? Om alleen te scoren én te triomferen? Is dat ook niet een bekend beeld uit het gewone leven? De kleinste mensjes onder ons beginnen al vroeg met ‘ikke doen’, en wensen geen hulp van hun papa of mama of anderen. Zelf doen, onze eigen weg gaan, het zit er ‘ingebakken’ bij de meesten van ons. Hulp vragen, anderen inschakelen, het ligt ons niet; we willen het zelf doen, ons eigen [doel]punt maken! Totdat we uiteindelijk beseffen dat we eigenwijs zijn geweest, en trots, en dom, en dat het ten koste van het doel is gegaan, dat we voor ogen hadden.

Het geestelijke leven van heel veel mensen vertoont hetzelfde beeld; zelf doen,  hun redding zelf bewerken, presteren, om zo te verdienen. Het is een onuitroeibare ‘ziekte’, die al talloze slachtoffers heeft geëist! Mensen luisteren naar leugens in plaats van naar de Redder der wereld: Jezus Christus. Ze geven aalmoezen, ze kastijden zichzelf, ze maken lange pelgrimsreizen, doen ‘goede werken’, omdat ze geloven dat ze daardoor in de hemel komen!
 Hindoes kwellen zich door op een spijkerbed te gaan liggen, om zo hun ziel te redden; moslims blazen zichzelf op, om zich zo te ‘verzekeren’ van een mooie plek in het paradijs.
‘Het verlossingsplan van de mens legt de nadruk op het woordje ‘doen’; God spreekt echter over ‘gedaan’, zo las ik in een artikel. De mens wil het zélf doen, de verlossing verdienen!
God zegt in zijn Boek: “De genade die God schenkt is het eeuwige leven.”[Rom.6:23] Het is een gift, en die is gratis! De genade is er al, de finale is al ‘gespeeld’! Jezus stierf aan het kruis en droeg aan dat hout de schuld van de gehele mensheid. En toen Hij uitriep: “Het is volbracht”, [Joh.19:30] toen was dat ook zo, de genade voor ons was door Hem volkomen verworven!
De finale is gespeeld; door Zijn dood én opstanding is Jezus, de Zoon van God, de grote Overwinnaar! Alleen de ‘huldiging’ op aarde moet nog plaatsvinden! In de hemel is dat al gebeurd; de legioenen van engelen hebben Hem, de Heer van de hemelse machten, glorie en eer gebracht, en doen dat nog dagelijks! En u en jij? Je hebt je misschien wel een maand lang, onbewust, in aanbidding voor koning Voetbal gebogen, voor hem gejuicht en gejubeld, en voor de mannen van Oranje. Maar voor Jezus? Komt Hij er niet bekaaid af in joUw leven? Ben je voor Hem wel eens ‘uit je dak gegaan’, Hem juichend hulde gebracht? Bij zo’n evenement gaat het uiteindelijk maar om een [vecht]sport en een cup van goud, maar Jezus streed en bereikte voor u en jou en mij een gouden toekomst!
Als het je onverschillig laat dan gaat die toekomst aan je voorbij, en zul je dat na het passeren van de eindstreep met ontzetting gaan beseffen! Als je meent om toch zelf een bijdrage te moeten leveren, en niet tot ‘afgeven’ komt, tot overgave, dan zal die gouden toekomst ook aan jou voorbijgaan, ondanks al je ‘gepingel’ rondom het ‘doel’!
God de Vader en God de Zoon willen dat je tot geloof komt, en van genade gaat leven!
En God de heilige Geest wil je graag, mede door middel van de Bijbel, de Weg daarheen wijzen! ‘Ikke doen’, hoef niet meer, Jezus heeft het gedaan! Hij wil dat je alles ‘afgeeft’ aan Hem, in vol vertrouwen en geloof, zodat Hij je daarna kan ‘opstellen’ in Zijn team, en Zijn werken ook door joU heen, kan gaan uitvoeren! Blijf niet onverschillig, stop met tobben en je afmatten, en kom tot JEZUS! De finale is al geweest, de huldiging op aarde gaat volgen! Niet in Amsterdam, maar in Jeruzalem! “Zo waar Ik leef, -zegt de Heer- , voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.”[Rom. 14:11, NBV] Vandaag nodigt Jezus je uit, om er bij te zijn, als het zover is! Hij is alle hulde waard, Halleluja!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl