Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-08-03 14:52:38
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Gedogen

Het mag dan een archaïsch woord zijn, verouderd, volgens het woordenboek, het is in deze komkommertijd voor ons land hoogst actueel! Dachten alle kamerleden heerlijk zomerreces te kunnen hebben, moeten ze nu toch opdraven om de situatie die zich aandient, te bespreken. Het is wat droge kost voor deze vakantietijd, maar ik hoop het te’ mengen’, zodat het tóch zal boeien.

 

Je weet wat er gaande is; op initiatief van oud president Lubbers, die door de koningin als informateur werd gevraagd, zijn de drie rechtse partijen: VVD, PVV en CDA, dan toch met elkaar in gesprek gegaan, om te onderzoeken of er uit hun gelederen een kabinet te vormen valt. Zo doende is nu gebleken dat de verschillen te groot zijn; echter, er bestaat wel een mogelijkheid om tot een minderheidskabinet te komen van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV. De grootste partij, op dit moment, samen met de grootste verliezer van de verkiezingen, in afhankelijkheid van de grootste winnaar tijdens diezelfde verkiezingen! En zij moeten het land gaan regeren in een tijd van crisis en zorg en grote noodzakelijke bezuinigingen? Is dat niet een onmogelijke spagaat, waarbij men uiteindelijk alleen kramp van zal krijgen? Het moet allemaal nog gebeuren, de partijen moeten er uit zien te komen, en dan dient het partijcongres het groene licht te geven. Of het zover zal komen bij het CDA is nog maar de vraag; velen zijn er op tegen, prominenten én de ‘gewone’ leden. Naar verluidt zal een kleine 20% van de achterban opstappen als deze combinatie doorgang vindt! In het zicht van een komend congres zullen de stellingen zeker worden betrokken en het geschut in stelling gebracht, dat is wel duidelijk! Persoonlijk vind ik dat een christelijke partij niet aan de leiband van een partij als de PVV zou moeten willen lopen. En dat gaat m.i. gebeuren als men afhankelijk wordt van de gedoogsteun van deze partij! Als ‘ze’ niet meer ‘willen’, en niet meer gedogen, dan is het gedaan met de coalitie, zó kwetsbaar ligt het. Maar wat wil het CDA in feite? Moet de C er af, zoals vijf Brabantse afdelingen adviseren aan de partijcommissie, die de verkiezingsnederlaag onderzoekt? En dan weer opstomen naar de macht? De grondslag van de partij moet verruimd worden, zo vinden zij. De grondslag wordt verwoord in artikel 2 van de statuten, en luidt: ‘De partij aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politiek handelen.’ Niks mis mee, vind ik, als christen. Dát is het beste Kompas waar ook een politieke partij op kan varen! Als men dat zou dóén, dan was er geen gedoogsteun nodig, en deed men ook niet aan gedogen! Want de Bijbel is heel duidelijk in het aangeven van Gods normen en waarden, en het woord als zodanig komt dan ook nagenoeg niet in het Boek van God voor, behalve dat “God niet zal gedogen, dat Zijn volk boven vermogen beproefd wordt.”[ 1 Cor. 10:13] [Ps. 105:14] Maar is er al niet veel te lang ‘water bij de wijn gedaan’, om tóch maar mee te kunnen doen? En gaat dat nu weer gebeuren? De compromissen, het gedogen, in strijd met ‘het richtsnoer van de Heilige Schrift’, zouden dat wellicht oorzaken kunnen zijn van het verval van deze partij?
Gedogen; het betekent ook: slechts in de gelegenheid worden gesteld om voort te bestaan. Het is als het toelaten van iets, terwijl je het er niet mee eens bent. dat zou je bijvoorbeeld ook van God kunnen zeggen, Die genadig is en geduldig wacht tot mensen zich tot Hem keren.
God weet als geen ander wat gedogen is; Hij stelt talloze mensen in de gelegenheid om [nog] voort te bestaan, terwijl ze toch voortdurend ingaan tegen Zijn voorschriften en raadgevingen, terwijl ze beter weten. Heel veel mensen die Zijn Boek op een gegeven moment voorgoed op de plank zetten, het bidden niet meer nodig vonden en de kerk als afgedaan beschouwden. Hoort u daar ook bij? Ben jij ook één van die spijtoptanten? Dank God dat je nog leeft, dat Hij het nog gedoogt wat je doet! Het is Zijn liefde en geduld, dat je deze genadetijd nog krijgt!
Zijn waarschuwingen zijn uitingen van Zijn liefde, want God wil niet dat iemand verloren gaat, ook u niet, ook jij niet. Verloren ben je als Gods gedogen voorbij is, en je de genade, die Jezus Christus aan het kruis verwierf, niet hebt geaccepteerd, maar je eigenwijze weg bent blijven gaan. Ik hoop zo dat je gaat beseffen dat je het niet van Gods gedogen moet hebben, maar van Zijn genade! De tijd vordert, Jezus komt terug om Zijn Gemeente te halen, en om daarna het Vrederijk op aarde te vestigen! Tot die tijd gedoogt God ook het woeden van Satan, die als een brullende leeuw op aarde tekeer gaat, tallozen misleidt en hen zo voor eeuwig verloren doet gaan. Maar zijn einde is zeker en gewis; Jezus heeft door Zijn dood aan het kruis, en Zijn opstanding uit het graf, élke macht overwonnen, ook de Dood, ook de duivel! Daarom raad ik je aan je te voegen bij die Overwinnaar, die Jezus heet, de Zoon van God! Gedoog de duivel niet meer in je leven, geef hem ook geen gedoogsteun meer, maar kom tot Jezus! Ik kan het niet genoeg benadrukken: dit is de énige Weg tot een eeuwig leven in ongekende heerlijkheid, in een nieuwe hemel en op een prachtige nieuwe aarde!
 
‘Gij die van God zijt afgedwaald,
ver van ’t Vaderhuis.
O, weet, de poort blijft openstaan,
kom, o kom naar Huis.
 
Kom naar huis, kom naar huis,
zwerv’ling kom naar Huis.
Een plaats is ook voor jou bereid,
in het Vaderhuis.
 
Want alzo lief had God deez’ aard,
Dat hij zond zijn Zoon,
Opdat een ieder die gelooft,
Door Hem wordt gespaard.
 
Het leven hier slechts is een zucht
in de eeuwigheid,
als Jezus komt dan is’t te laat,
kom, ’t is nu uw tijd.
 
Joh. de heer 887

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl