Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-08-15 22:26:12
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Buitengesloten?

Het leven is vol gebeurtenissen waar je van kunt leren en lessen uit kunt trekken. Je kunt je verdiepen in de natuur en dan dingen tegenkomen die weer een link leggen naar het geestelijke leven.

In de vijftien jaar dat ik m’n columns schrijf zijn dát vaak de dingen die mij wijzen naar een ‘boodschap’, voor mijzelf maar ook voor een ander.
Deze week werd het een ‘latertje’; om vier uur lag ik tussen de lakens en ik bedacht me dat ik de andere morgen om tien uur op de tennisbaan moest staan. Stiekem hoopte dat het zou regenen, maar nee, toen de wekker me stoorde in m’n slaap, zag ik met nog halfdichte ogen dat er geen excuus was wat het weer betrof, en verder kon ik ook niks bedenken!
Na een douche en wat koffie was ik nog verre van fris, maar de tijd drong. M’n vrouw was ook vertrokken naar de baan, en ik besloot, net als zij, om het pand door de garage te verlaten.

De voordeur bleef op slot met alle voorzieningen in tact, en met m’n nog slaperige hoofd trok ik de tussendeur achter me dicht.
Toen ik eenmaal in de auto zat besefte ik dat er iets ergs was gebeurd: ik had de sleutel uit de tussendeur moeten halen! De voordeur op de ketting, alle ramen hermetisch gesloten en de achterdeur op de knip. Wat een toestand zeg, ik had mezelf buitengesloten! Nadat heel veel gedachten in een razend tempo door m’n hoofd waren gegaan, leek het me het beste om eerst maar te gaan tennissen. Toen ik wat verder reed dacht ik plotsklaps aan m’n tennisracket; waar was dat ding? Na een blik naast me en achter me, besefte ik dat tie nog in huis moest liggen! O, ramp! Ik keerde maar om, want zonder tennisracket naar de baan gaan is net als een soldaat die zonder zijn geweer naar het slagveld gaat.
Thuis gekomen liep ik als een inbreker langs deuren en ramen, hopend op een ‘foutje’ van m’n lieve vrouw, in de vorm van een niet goed gesloten raam. Maar nee hoor, het huis was als een bunker, een onneembaar fort!
De voordeur kon ik wel openen, maar de opening die ontstond was net genoeg voor m’n arm, de rest kon er echt niet door! En die ketting, boven aan de deur, die was niet te vermurwen! Anders natuurlijk altijd prima, maar nu had ik wel gewild dat het me was gelukt om hem los te maken. Ook de buurman, die ik om raad vroeg, wist met zijn lange arm de ketting niet te verschalken. Ten laatste ben ik in de garage maar op zoek gegaan naar de ijzerzaag. Toen was het snel gebeurd; na een aantal zaagbewegingen werd de beveiliging opgeheven, de ketting verbroken en kreeg ik weer toegang tot mijn eigen huis. Het eerste wat ik zag liggen was m’n racket en een kwartier later stond ik dan toch op de baan, maar het wilde niet erg vlotten. Wellicht door de korte nacht én deze gebeurtenis liep het uit op een nederlaag. Want het hield me nog wel even bezig; en nog tijdens het spel werd de inspiratie voor de volgende column aangevoerd.
 
Het begrip buitensluiten is al zo oud als de mensheid; de Bijbel vertelt ons al over de twee zonen van Adam en Eva: Kaïn en Abel. Kaïn was jaloers op zijn broer en kon hem op den duur niet uitstaan en sloot hem definitief uit, door hem dood te slaan. [Gen. 4] Maar ook op de speelplaats van de kleuterschool kom je het al tegen als het ene kind door het andere naar de zijlijn wordt verwezen met: ‘jij mag niet meedoen.’ In de grote wereld is het niet anders; in ons land wil de politieke partij van Wilders de islam buitensluiten, waardoor er weer anderen zijn die hém en zijn partij willen uitsluiten! En in talrijke islamitische landen worden christenen op alle mogelijke manieren gediscrimineerd en buitengesloten, en zelfs ingesloten en gedood! In landen als China en Noord Korea worden christenen, maar ook bijvoorbeeld de Falun Gongbeweging, te vuur en te zwaard bestreden, omdat men bang is dat zij met hun leer een gevaar vormen voor hun doctrine, en hun macht zullen ondergraven.
 
Al met al een vreselijke wereld, waarop dit allemaal gebeurt. Maar er is iets dat nog veel erger is: mensen sluiten zichzelf buiten van het Heil dat God in deze ellendige wereld heeft gebracht door zijn Zoon Jezus. Als onze Schepper alleen maar rechtvaardig zou zijn, en niet vol liefde, dan zouden wij allemaal buitengesloten worden en de eeuwige straf moeten incasseren die wij door onze tekortkomingen en zonden verdienen. Een eeuwig verblijf in de hel zou onze toekomst zijn! Dát geldt voor u en jou en mij, daar is Gods Boek heel duidelijk over. Maar weet je, God deed iets wat Hij alleen maar kon bedenken: Hij legde de straf die wij tegoed hadden op Jezus, zijn Zoon, en hij bood ons Zijn liefde! En dat gebeurde aan het kruis, Jezus werd buitengesloten en ons sluit Hij in Zijn armen, als wij dat willen! En daar gaat het nu om; heel veel mensen sluiten zichzelf buiten Gods omarming en richten hun leven zo in, dat ze zich veilig voelen en tegen een stootje denken te kunnen. Wellicht bent u en ben jij ook zo iemand die denkt het wel te redden in de ‘onneembare’ vesting, die je om je heen hebt opgetrokken. Ach, mens, stop er mee om naar die leugens te luisteren en laat je onderwijzen door Jezus Die het béste met je voor heeft! Hij onderging al het lijden en het van God verlaten zijn, óók voor joU! Hij deed het opdat jij niet van Gods liefde buitengesloten zou zijn. Kom op, pak ‘de zaag’ en hef je eigen beveiliging op en geef je over aan Gods liefde! Zijn Vaderarmen zijn naar u en naar jou uitgestrekt; je hoeft maar één stap te doen, en Hij rent naar je toe! Je mag er zijn; “De Vader zelf heeft je lief”, [Joh.17:27] zegt Jezus vandaag tegen u en tegen jou. Hij sluit niemand buiten! Dát doe je zelf!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl