Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-08-31 23:04:40
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Uit de kast komen

Het is een uitdrukking die we al lang kennen, maar tegenwoordig wordt het steeds meer gebruikt voor en door mensen met een afwijkende seksuele geaardheid. Het ‘uit de kast komen’ geeft aan dat zij aan hun omgeving en/of aan de wereld bekendmaken dat ze homoseksueel of lesbisch zijn. Iets wat zij lang in de verborgenheid hielden en verstopten, maken ze nu openbaar. De ‘kast’ wordt gebruikt als een metafoor voor het opgesloten zijn, en het eruit komen zou dan bevrijdend moeten werken. Je hebt je verstopt voor de mensen, maar er is nu een ‘coming out of the closet’, zoals men het in Engeland formuleert. Je was ‘closeted’, ‘gekast’, maar nu verlaat je de donkere benauwde ruimte en stap je de vrijheid tegemoet, het licht én de openbaarheid! Zó is het met enkele woorden gekenschetst maar zó simpel is het niet; het is meestal een langdurig proces van zelfverwerkelijking, en écht niet eenvoudig voor de persoon in kwestie.

De uitdrukking op zich heeft een bepaalde lading gekregen in deze tijd van vrijheid en ‘alles moet kunnen’ mentaliteit, maar de uitdrukking ‘uit de verf komen’ heeft een zelfde inhoud, naar ik meen. Als je dat wilt, goed uit de verf komen, dan moet je ‘alles uit de kast halen’!

In het land waarin wij wonen zijn we rijk gezegend met talrijke mogelijkheden, om dat op materieel én geestelijk gebied te realiseren. Het onderwijs, van laag tot hoog, op allerlei gebied, de talrijke instituten die willen begeleiden, de subsidiëring als het nodig is, de vrijheid van keuzes, de vrijheid van godsdienst, het is een rijkdom, door God gegeven, die we sterk onderschatten! We zouden ons onze rijkdom meer moeten realiseren als we kijken naar talrijke landen waar men het ‘uit de kast komen’, maar dan in meer uitgebreide zin, met gevangenschap en de dood moet bekopen! Mensen die smachten naar de vrijheid en daar uiting aan geven, christenen die in vrijheid hun geloof willen belijden en beleven, Joden, die dat gewoon willen zijn, mensen waar van men er achter komt dat ze een afwijkende geaardheid hebben, allemaal zijn ze vaak onderhevig aan discriminatie, antisemitisme, bedreiging, wreedheden en vervolging.
Maar hoe is het met u gesteld, en met jou? Ben je goed uit de verf gekomen? Zoals God, uw Schepper, jouw Schepper, het bedoeld heeft? Natuurlijk, het is prachtig als je ouders, je man of vrouw, je vrienden en relaties vinden dat je er mag zijn, dat je het goed doet en écht tof bent, maar Degene die je hier op aarde een plaats gaf, wat is Zijn mening? Hij had een doel met joU voor ogen, je bent hier dus niet ‘toevallig’! God bracht je tot leven zodat Hij plezier aan je zou kunnen beleven, maar is dáár iets van terecht gekomen? Ben je uit de kast gekomen, zoals God bedoelde, of leef je nog steeds in de beslotenheid van die ‘kast’, in duisternis en gebondenheid, terwijl je misschien denkt dat je het helemaal voor elkaar hebt?
Door zijn Woord en Geest wil God ons duidelijk maken wat zijn bedoeling is met ons leven.
Hij openbaart het ons; openbaren is in feite ook een uit de kast komen en dingen laten zien die nog niet bekend waren! Zo schetst die almachtige God in zijn Boek wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en wat Hij doet en wat Hij gaat doen in deze wereld, en wat hij met ons voor heeft!Tenslotteheeft Hij zich in het bijzonder geopenbaard in Zijn Zoon Jezus door Hem naar de aarde te zenden om voor ons verzoening te verwerven, door de straf voor ons op Zich te nemen. Vanuit Zijn goddelijke heerlijkheid verplaatste God de Vader zijn Zoon als een Zaad te midden van Zijn volk Israël, in een Joodse vrouw. Daar al begon het lijden van Christus, de Heiland en Redder der wereld! Wat een wonderbare God, Die op zo’n manier start met een wereldomvattende reddingsactie voor de hele mensheid! Wie is een God als Hij? Hij gaf zijn eigen Zoon om zondaren en kwaadwilligen en vijanden zoals ik, te redden!
Daarmee kwam Gods grote liefde voor mensen als u en jou en mij volledig uit de kast, met alle eerbied gesproken! Jezus ging voor ons door dik en dun, Hij verdroeg alles tot en met Zijn sterven aan een kruis, als een misdadiger! Het was het Hem allemaal waard! En Het staat voor joU en mij. Met zijn lijden en sterven én opstanding heeft Jezus eeuwig Heil voor de totale mensheid verworven. Het is niet gelimiteerd voor een bepaald aantal uitgelezenen, zoals men wel beweert. “Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.”[Joh.1:12] Is dat duidelijk, of niet? Dat geldt voor élk mens: wie Jezus aanneemt als Redder en wat Hij gedaan heeft aanpakt als een groot KADO, die wordt terstond een kind van God! Dat staat er als een kostbare belofte, die de Vader van Jezus absoluut gestand zal doen! Wat u zou moeten doen, wat jij zou moeten doen, als je dit nog niet wist? Compleet uit de kast komen, en de juiste keuze gaan maken! De ‘kast’ met alle donkerheid en benauwdheid achter je laten, en de vrijheid en het Licht tegemoet treden: Jezus, het Licht der wereld! Dán gaat het ook duidelijk worden hoe we God met ons leven, hier en nu, plezier kunnen doen! Dan ga je ook met plezier leven naar Zijn normen en waarden! Tot Zijn genoegen, maar ook omdat die super ‘gezond’ voor je zijn: voor je geest, je ziel en je lichaam!
Het kan geweldig moeilijk zijn om alles achter je te laten, om uit die kast te komen, maar áls je het doet, dan geeft Hij je macht om een kind van Hem te worden, een zoon of dochter van de Enige ware eeuwige God, Die joU in zijn Zoon Jezus een eeuwige waarborg geeft voor een geweldige, nooit eindigende toekomst! Wat weerhoudt u nog? En jou, wat let je nog?

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl