Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-09-21 00:14:49
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Gedenkwaardig

Even was ik een paar weken met vakantie en verbleef in een heel klein huisje, aan de Zeeuwse kust. Dat wil zeggen, óp het strand, aan de rand van die grote zandbak, met de zee op een afstand van vijf tot vijftig meter, al naar gelang het eb of vloed was. En ik heb er, samen met m’n vrouw, weer geweldig van genoten, ook al komen we er al tien jaar! Vredig is het er om deze tijd, rustig en stil, en het strand en de zee voelt aan als ‘particulier eigendom’! Mensen zijn er [bijna] niet, die werken weer, zoals het hoort, en de kinderen zijn weer naar school. En dan is het een geweldige ambiance om helemaal los te komen van alle beslommeringen en andere zaken, die dan even niet hoeven. Tijd te over om te genieten van zand, zon, zee, prachtige luchten en wisselende winden en golfslagen. En ik moet je zeggen, ik heb me opnieuw verbaasd en verwonderd en verheugd over en in Gods grootheid en almacht! Wat is het allemaal mooi en geweldig, als je het ziet en er zo middenin leeft, en er rustig over na kan denken. Al dat zand, heb je er wel eens bij stilgestaan hoeveel zand er wel ligt, alleen al aan één zo’n strand? En die duinen, die daar extreem hoog zijn, zóveel zand, waar je overheen dient te komen, als je naar de bewoonde wereld wil? Zand, het is een van de meest voorkomende natuurlijke stoffen op aarde, en het zijn meestal allemaal kleine stukjes steen, variërend van 63 micrometer en 2 millimeter.

Maar sterren zijn er ook ontzettend veel; daar, aan de rand van Nederland, waar het ’s nachts nog écht donker wordt, is het telkens weer een belevenis om te zien hoe ze daar tegen die zwarte achtergrond zijn gedrapeerd, miljoenen, miljarden sterren, dichtbij en veraf, voor het oog miniem maar in werkelijkheid ‘gevaarten’ met een oppervlakte van duizenden kilometers! ‘Weet je hoeveel sterren stralen aan de blauwe hemelboog’ zongen we vroeger al, en daarop volgde met volle overtuiging: ‘Al die duizenden tezamen, roept de Heer bij hunne namen, en niet één ontvliedt Zijn oog’. En dat is nog steeds heel Bijbels; God gaat er over, ook over dat sterrenleger: “God maakte de sterren,”[Gen.1:16] en “God bepaalt het getal der sterren, Hij roept ze alle bij name.” [Ps.147:4] Wie is een God als Hij? “Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop”, [Ps. 33:7, St.ver.] en “Wie heeft de wateren in een kleed gebonden?”[Spr. 30:4, St.ver.] Aan deze woorden moest ik denken bij de constante wisseling van eb en vloed, elke dag, elke nacht. 2,5 meter boven of onder Amsterdams Peil. Waar blijft het, zo’n plas water? God verzamelt het, als op een hoop! Wie is een God als Hij? “Hoe heet Hij en hoe heet Zijn Zoon,” vraagt Agur, de zoon van Jake, zich af. [Spr.30:4]

Het is de Schepper die “de aarde haar vorm en omtrek gaf”.[vs.5] ‘Die wolken, lucht en winden, wijst spoor en loop en baan’! Hij is Heer, ook over water en winden. De prachtige wolkenpartijen, de bruisende en soms hoge golven met witte schuimkoppen, het geheel bracht als het ware een aubade aan haar Schepper, Die het alles tot Zijn glorie geschapen heeft, en ons er van te doen genieten!

Door al dat zand en die sterren moest ik ook denken aan de beloften die God aan Abraham deed, met betrekking tot zijn nakomelingen. Zij zouden talrijk zijn als de sterren des hemels en als het zand aan de oever van de zee! [Gen. 15 en 22] Een beeldspraak die wel aangeeft hoe overvloedig God hem zou zegenen. En bovendien belooft Hij: “En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden.” [Gen. 22:18] Daar, op dat moment, voorzegt God al dat het volk Israël van grote betekenis zal worden voor de hele wereld! [alle volken] Abraham had daar nog geen idee van hoever zich dat zou uitstrekken, maar wij [kunnen] weten dat het Heil uit de Joden is voortgekomen, het Heil voor dit volk zelf, maar ook voor de hele mensheid, in de Persoon van Jezus Christus, de Zoon van God. Maar ook het Woord van God, de Bijbel, is een Joods boek, door Israëli’s geschreven, die door de Auteur[God Zelf] werden geïnspireerd! In dat Boek is het allemaal te lezen, ook dat God belooft dat Hij je zal zegenen als je Israël zegent, als je voor dit volk opkomt, nu ook in déze tijd, nu bijna de hele wereld zich tegen haar keert! Er staat trouwens ook in dat Boek dat wie dit volk vervloekt c.q. te na komt, door God vervloekt zal worden! En het is heel verstandig om dat serieus te nemen. De tijd is nabij dat het Heil der wereld, Jezus, terug gaat komen. Eerst zal Hij zijn Gemeente tot Zich nemen, en dan zal Hij terugkomen in het land van God, Israël, en in de stad van de grote Koning, Jeruzalem! Fantasie? Als je gelooft in de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord, dan is en wordt het een fantastische werkelijkheid! Het zijn Gods beloften die tot nu toe altijd al zijn vervuld, en ook nu hun beslag zullen krijgen.

In m’n gedenkwaardige vakantie mocht ik er iets van proeven, maar wat kómt is nog in geen mensenhart opgekomen, zo geweldig zal dat worden! Als je er bij wilt horen, maakt dan een duidelijke keuze. Jezus houdt van u, en van jou, en het liefste is het Hem om ook JOU in Zijn eeuwige heerlijkheid op te nemen!

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond’re stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men op deez’aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit.
E
n de stroom van levend water,
door de gouden Godsstad vloeit.

Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn.
Waar zij rusten van hun werken,
bij de springende fontein.

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem.
In die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

[glorieklokken 52]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl