Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-10-11 23:51:31
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


V E R L O S T ?

1000 journalisten worden er verwacht, deze week, bij de bevrijding van de kompels uit de koper- en goudmijn in San José. Het wordt een spektakel van eerste orde, zo ziet het er naar uit, maar er dienen zich ‘onvoorziene’ problemen aan, 624 meter ónder de grond! Men verschilt van mening over wie, nee, niet als eerste, maar als láátste naar boven gaat! Na ruim twee maanden is verlossing nabij, maar er zijn er die graag de 32 collega’s vóór laten gaan, uit kameraadschap of, misschien, uit sensatiezucht? De laatste zal ongetwijfeld de meeste aandacht krijgen van de media, daar men deze mannen, na een verblijf van zeventig dagen onder de aarde, niet direct langdurig aan het daglicht zal blootstellen, en snel zal afvoeren.

Hoe dan ook, naar verluidt zal eerst een arts afdalen om te zien wie er qua verlossing het eerst aan de beurt dient te komen! Ik kan me enigszins voorstellen wat een opwinding het teweeg zal brengen onder hun dierbaren, als ze een voor een naar boven gehesen worden; wát een feest en ontlading zal er zijn, na zoveel dagen van spanning, en het er in het begin heel zorgelijk uitzag!

Ook Eric Establie wacht op het moment dat hij verlost wordt; hij zit al meer dan een week vast in een grot, in de Zuid Franse streek Ardèche, waar hij een grottencomplex in kaart zou brengen. Hij zit ‘maar’ 180 meter diep, en probeert met klopsignalen zijn positie aan te geven.

Toch best een eind onder de bewoonde wereld, zo in je eentje!

Dit zijn geen alledaagse dingen en daarom haalt het ook de voorpagina’s en het journaal! Evenzo het trieste bericht over een bekend zanger en acteur die op 44-jarige leeftijd zichzelf het leven benam, na gekweld te zijn door langdurige depressies. Op deze manier heeft hij zich er zelf van verlost, maar wát een verdriet brengt het teweeg in zijn gezin en familie, bij vrienden en relaties. Opmerkelijk is het dat na dit gebeuren de hulp en preventielijn 113 Online veel meer bezoekers trekt dan normaal; de eerste dagen meldden zich meer dan 2000 hulpzoekenden middels e.mail, chatten of per telefoon, terwijl het anders om 200 mensen gaat, per dag, volgens de berichten. Misschien was dit gebeuren, dat zoveel aandacht kreeg, wel een reden om hulp te zoeken, om raad te vragen, om een weg te vinden naar verlossing!

Wat is er een lijden onder ons, waar we vaak geen weet van hebben; meer dan een miljoen volksgenoten gebruikt antidepressiva, omdat ze geplaagd worden door aanvallen van depressie, zwaarmoedigheid, onrust en neerslachtigheid. Wie zal het leed kunnen meten dat doorgemaakt wordt tijdens slapeloze nachten en uitzichtloze dagen en weekenden? Maar ook het verdriet van zoveel dierbaren die het meemaken dat hij of zij zichzelf er van verloste door een zelfgekozen ‘oplossing’? Bij zoveel nood en verdriet onder ons eigen volk, ben ik geneigd om de roep van Jesaja over te nemen, die hij uitte naar God toe, toen zijn volk Israël in ontredderde en hopeloze staat verkeerde: “Och, als U eens de hemel openscheurde en naar beneden kwam!” [Jes. 64:1, het Boek] Maar dan besef ik tegelijkertijd dat dát gebeurd is! De hemel is ‘gescheurd’ en God is gekomen, in zijn Zoon Jezus! Hij kwam als een Baby, maar Hij werd mijn Verlosser en Hij wil ook heel graag uw en jouw Verlosser zijn, hoe je situatie ook is! Je leven kan er hopeloos uitzien, misschien wel zó erg, dat je jaloers bent op die acteur, die er nu maar mooi van af is! Maar dát is een leugen; duivelse machten willen niets liever dan dat je hem gaat nadoen, maar er is een ándere Weg, die Jezus heet! Hij is de Koning der koningen en Hij roept u en jou vandaag, want Hij wil uitkomst brengen in jouw situatie, hóé die ook is! Ken je het verhaal van Mefiboseth? Zijn story kan je lezen in de Bijbel, Gods betrouwbare Kompas voor je leven. [2 Sam. 4 en 9] Hij was de zoon van Jonathan, die de zoon was van koning Saul, een koningskind dus in feite. Maar het was hem slecht vergaan en hij leidde een depressief leven. Zijn opa en vader voerden oorlog tegen de Filistijnen, en dat liep slecht af. Zij verloren de slag en ze sneuvelden; de verzorgster vluchtte met hem naar veilige oorden, maar ze kwam te vallen, en hij ook. Daardoor raakte hij verlamd aan beide voeten, en hij kon het voorgoed schudden met zijn carrière, als kleinkind van de koning. Geen therapie, geen scootmobiel, geen hulplijn, hij was tot de bedelstaf veroordeeld! Hij was zo depressief dat hij zichzelf zag als een “dode hond”, en dat zei hij ook! [2 Sam.9:8] Maar op een dag werd hij ontboden door koning David die op zoek was naar nageslacht van koning Saul, om aan hen Gods weldadigheid te doen! [vs. 3, St.V.] En op een dag, zo hoorde ik het een voorganger schetsen, reed het koninklijke rijtuig voor en werd hij meegenomen naar het paleis van de koning! Op die dag kreeg hij alles terug wat eens van zijn opa was en mocht hij daarna elke dag mee-eten aan de tafel van koning David, en wonen in zijn paleis. Zó kwam zijn verlossing uit alle misère tot stand, vanwege Gods weldadigheid!

Zoals toen de koets voorreed om zijn verlossing te bewerken, zo zal over een paar dagen de cabine naar beneden glijden om verlossing te bewerken voor die 33 kompels! En zó is Jezus gekomen om verlossing te brengen aan een verloren wereld, vol van zorg, verdriet, geweld en depressie! Ieder die het naar Hem uitschreeuwt om hulp, voor het eerst of opnieuw, die zal gehoor vinden, absoluut! Ieder die Jezus accepteert en aanneemt als Verlosser van zijn of haar leven, die zal genade vinden, oneindig groot! Alleen vanwege Gods weldadigheid!

Al ben ongelovig, al ben je depressief, al ben je een atheïst of moslim, hindoe of new ager, aankomend minister of kamerlid, jong, ouder, bejaard, al ben kerkelijk of niet, ouderling, dominee, paus of pastoor, ja, wie je ook bent, u, jij, je hebt JEZUS nodig, als Verlosser! Alleen dán kan het Léven je voor eeuwig toelachen! Hóór wat God de Vader voor raad geeft: “Wend u tot Mij en laat u verlossen, ganse aarde, want Ik ben God, en anders niemand.”[Jes. 45:22] Luister naar wat God de Zoon adviseert: “ Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt, en Ik zal je rust geven.” [Mat.11:28] Hoor je, luister je, doe je wat Hij zegt? Een bétere Verloskundige is er niet! Hij nodigt joU vandaag persoonlijk aan de tafel van de Koning!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl