Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-10-26 03:03:18
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Veiligheid?

Dit woord kwam in me op toen er vorige week een elektricien een aardpen in onze meterkast kwam slaan. Een aardlekschakelaar is mij wel bekend maar zo’n pen die in de aarde wordt geslagen, dat was nieuw voor mij. En het was een lange van twaalf meter, van koper en met aarddraad er doorheen. Ik ga er geen uitleg over geven, hoor, want ik snap het bijna niet! Hij praatte over weerstand en potentiaal en geleidingsvermogen, en het heeft met de Wet van Ohm te maken. Het is een empirische natuurkundige wet die een relatie legt tussen spanning,

weerstand en stroomsterkte. Knap hoor, van die meneer Ohm; het was een Duitse wis- en natuurkundige die 200 jaar geleden leefde, en dit soort dingen onderzocht. En die wet? Die is U = I : R, waarbij U de elektrische spanning aangeeft in eenheid Volt, I de stroomsterkte in eenheid Ampère en R de weerstand in eenheid Ohm. Wist je dat niet? Ik ook niet hoor, en ik snap er ook niks van, maar in elk geval, zo’n aardpen is voor onze veiligheid!

Dit is even een voorbeeld van een soort veiligheid waarin we in Nederland geen gebrek aan hebben; het is voor ons doodgewoon dat in onze huizen en gebouwen goede en veilige voorzieningen worden getroffen, geregeld in voorschriften en wetten. Ook al onze gebruiksvoorwerpen, machines en het speelgoed van onze kinderen zijn voor het merendeel veilig te noemen; door keurmerken wordt aangegeven dat instituten als TNO, de consumentenbond, de vereniging van huisvrouwen er op hebben toegezien dat ze veilig zijn voor de gebruikers! Voor wel 90% is het zéker dat het goed zit met deze veiligheid!

Maar als we verder gaan kijken dan blijkt aan alle kanten, dat er heel veel onveiligheid is wat onze lichamelijke en geestelijke welzijn betreft. En het wordt er niet beter op, de zojuist aangetreden regering ten spijt. Wij leven in een wereld die geregeerd wordt door kwade machten, duivels aangestuurd. En mede door alle openheid, open grenzen, mobiliteit en digitaliteit exporteert het zichzelf; vandaag nog werd er een groot crimineel computernetwerk ontmaskerd dat wereldwijd, een jaar lang, 30 miljoen computers ontregelde. Reizigers die terugkeren vanuit het buitenland belanden soms in het ziekenhuis met een onbekend virus of bacterie. Schadelijke insecten reizen mee in containers en bagages en settelen zich in Europa, als een probleem voor de volksgezondheid. Het menselijke geweld echter spant de kroon en neemt alleen maar toe, ook al bestrijdt men het op alle fronten. Oorlog en dreiging van oorlog in het Midden Oosten; Afghanistan, Pakistan, Irak, landen waar de dood rondwaart, waar moslims elkaar uitroeien omdat de ene groep meent dat de andere groep te gematigd is! Israël, dat aan alle kanten belaagd wordt, en waar een tijdbom ligt te tikken in de Gazastrook, dat eens werd afgestaan om vrede en veiligheid te verkrijgen! Inmiddels verzamelt de Hamas de duizenden raketten die ondergronds uit Egypte werden aangevoerd. En ook de Hezbollah, in Libanon, voorziet zich van dit wapentuig, royaal afgestaan door aartsvijand nummer een: Iran.

En Israël wacht nog af, maar de lont ligt heel dicht bij het kruitvat, en de dreiging is enorm!

Veiligheid op deze aarde? Berichten van overstromingen, aardbevingen, verwoestende orkanen en natuurrampen zijn ‘normaal’ geworden in deze eeuw; de vreselijke ziekte die aids heet, teistert Afrika en waart rond, gemeen als de pest, en eist miljoenen slachtoffers. Cholera bedreigt de duizenden daklozen en hulpelozen van Haïti, al zo zwaar getroffen door een vreselijke aardbeving, en eindeloos wachtend op hulp! Gelukkig is er bij ons nog niets aan de hand, en behoren we gelukkig tot Europa! Als je dát meent, dan mis je wel enige realiteitszin en breng je m.i. de tijd slapend of sluimerend door. Oké, [nog] geen oorlog, geen wateroverlast of andere rampen, maar we worden aan alle kanten bedreigd door duistere machten die zich manifesteren in verloedering en goorheid, in allerlei ernstige verslavingen onder jongeren én ouderen, een schrikbarende toename van aantallen mensen die lijden aan depressies en andere geestelijke stoornissen. Europa, en óns land inbegrepen, is duisterder dan ooit! En toch leven vele miljoenen alsof er niets aan de hand is; men slaat de tentpinnen diep in de grond, alsof men nooit meer weg zal gaan, terwijl Gods Woord toch duidelijk aangeeft dat “wij hier geen blijvende stad hebben.” [Hebr. 13:14] Maar wij zijn zo gehecht aan dit aardse bestaan, en willen zó graag blijven, dat we alles accepteren en trotseren en nog altijd denken dat het hier ‘goud’ is! En we doen er van alles aan en slaan links en rechts de aardpennen in de grond, om ons steeds weer opnieuw te verzekeren van veiligheid! Maar het is er niet, hier op aarde, het blijft ónzeker. God, de Schepper van deze en alle andere planeten.

En ook van joU en mij, zag het allemaal aankomen; Hij ontwikkelde een geweldig plan, waarin Hij voor garanties zorgde dat in elk geval in de eeuwigheid, na déze tijd dus, er absolute veiligheid zou bestaan voor al Zijn kinderen. Daarom heeft Hij, als onderdeel van dat plan, 2000 jaar geleden een geweldige ‘Beveiliging’ aangebracht! Jezus, zijn Zoon, kwam als Redder en Middelaar op aarde, om het eeuwige onheil, dat de mensheid al zo lang in haar greep had, van die mensheid af te geleiden! Jezus werd, toen Hij stierf aan het kruis, met alle eerbied gesproken, de Aardpen die zijn Vader op en in deze onveilige aarde plaatste, omdat Hij niet kon tolereren dat het voor eeuwig onveilig en ellendig zou blijven. De opstanding van Jezus, drie dagen na Zijn begrafenis, wijst er in álles op dat die Beveiliging voor eeuwig is geslaagd! Vandaar ook het lied: “Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart, daar, in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.”

De veiligheid hier is ver te zoeken; een aardpen slaan rondom je kinderen en kleinkinderen, zodat het kwaad van hen afgewend wordt, dat gaat niet. Maar ze de weg naar Jezus wijzen, en hen in Zijn armen brengen, dát is voldoen aan de hoogste ‘veiligheidsvoorschriften!’ Maar ook voor uw en jouw persoonlijke redding is dit de énige Weg die God de Vader voorschrijft: Jezus, en Hij alleen! Doordat Hij voor ons leed kan Hij alle kwaad van ons afleiden, en ons in veiligheid brengen bij zijn Vader!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl