Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-10-19 00:31:46
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


VOEDSEL

Vorige Zaterdag was het Wereldvoedseldag, en ik ben nogal geschrokken over de berichten, daaromtrent. Door de media werd er aandacht aan geschonken, en ook de voedselbanken, Artsen zonder grenzen en anderen vroegen aandacht voor de betekenis van deze dag. Aandacht vooral voor de armoede in de wereld, maar ook voor de verspilling waar wij in de Westerse wereld, en ook in Nederland, royaal met meedoen! Daar schrok ik het meest van; dat wij 20% weggooien van wat we inkopen, ter waarde van € 3.600.000.000, 3,6 miljard euro, in een jáár! Gedeeltelijk gebruikt, of zelfs ongebruikt gedumpt in de container! Daaronder vooral veel brood en teveel ingekochte producten die ‘over de datum’ zijn geraakt!
Over ruim een week is er weer ‘de week van het Brood’ maar de bakkers zullen van deze berichten beslist niet vrolijk worden, nu blijkt dat er zo met hun kostelijke producten omgegaan wordt. Misschien wel goed om in deze Broodweek eens even tot bezinning te komen, en een dag van ‘collectieve schaamte’ te houden.

De armoede in de wereld is nog steeds een groot probleem, ook al is er enige verbetering te bespeuren volgens voedselhulporganisaties. Armoede is volgens de definitie van de VN het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Primair zijn: schoon drinkbaar water, en voedsel, met daarnaast kleding, huisvesting en gezondheidszorg. En in veel gevallen is het er niet, of het is er wel maar men kan het niet betalen! In onze wereld zijn er alleen al 195.000.000 [195 miljoen] kinderen onder de vijf jaar ondervoed, terwijl er, als er meer eerlijkheid en rechtvaardigheid zou zijn, in ieders behoefte voorzien zou kunnen worden!
Maar de rijke landen maken misbruik van de situatie in de arme landen, zoals bijvoorbeeld in Afrika, waar buitenlandse landbouwbedrijven op grote schaal gemeenschapsgrond opkopen, zogenaamd ‘landgrabbing’, of op z’n Nederlands aan ‘landjepik’ doen! Zo werd er al heel veel grond in gebruik genomen: 45 miljoen H.A. ! Als de producten of de opbrengst ervan ten goede van de lokale bevolking zouden komen, zou het een mooie oplossing kunnen zijn, maar het meeste dat gekweekt wordt, wordt geëxporteerd! Ook wordt er veel gebruikt voor de bio-industrie, waardoor deze opbrengst onttrokken wordt aan de voedselketen. Hoewel de leden van de VN de Millenniumverklaring hebben ondertekend, waarin o.a. opgenomen dat in 2015 de extreme armoede uitgebannen moet zijn, is er nog heel wat te strijden tegen de egoïstische ‘winsthonger’ van rijke landen en mensen!
Ook de voedselbanken in Nederland maken zich zorgen; ten eerste om de toename van de aanvragen van mensen die in de problemen zijn geraakt, vanwege de economische crisis, maar daarnaast over de bedrijven die niet meer zo scheutig zijn met hun overgebleven producten, en vast ook wel voorzichtiger zijn gaan inkopen.
Een wonderlijke tegenstelling, in feite; het grootste deel van de bevolking verspilt het voedsel, dat anderen heel goed zouden kunnen gebruiken! En zo is het ook op wereldniveau;
Van het totale voedselaanbod, zo las ik, gaat maar liefst 40% verloren tussen ploeg en bord!
De mens komt niet aan verdelen toe, de zorg voor zichzelf vraagt zóveel, dat we aan de zorg voor de ‘ander’ niet of nauwelijks toekomen! Hoewel God, onze Schepper, ons toch het goede voorbeeld gaf én geeft, met Zijn liefdevolle zorgzaamheid. Toen het Joodse volk vanuit Egypte naar het beloofde land Kanaän trok, door de woestijn, en ze geen gelegenheid hadden om hun eigen brood te bakken, toen zorgde God elke dag dat het voor ‘de deur’ lag, voor hun tent, veertig jaar lang! Behalve op sjabbat, dan kwam het manna niet, het brood uit de hemel! [Ex.16] Toen de reis ten einde was, toen stopte deze wonderbare ‘voedselbank’, en niemand heeft ooit dit voedsel meer gezien of gegeten! Maar de Gever ervan liet het opschrijven als een afspiegeling van het Brood dat eens uit de hemel zou komen, in de Persoon van zijn Zoon Jezus. Het manna daalde neer, uitsluitend bestemd om in de behoeften van Israël te voorzien, lichamelijk, maar eeuwen later daalde Jezus neer, om Voedsel en Drank te worden, Brood en Wijn, ten behoeve van het geestelijke leven van de gehele mensheid! “Het Woord [Jezus] is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond,” schrijft Johannes. [Joh.1:14] God de Vader gaf ons zijn eigen Zoon als Voedsel, om zó voor eeuwig Leven aan ons te schenken! Hij gaf het Kostbaarste omdat Hij ons zó kostbaar vindt! Het is goed om dat te beseffen als je bezig bent om dit Brood des hemels te verspillen, te negeren of er aan voorbij te gaan! De Bijbel is ons gegeven als een Wegwijzer, en God de heilige Geest is gekomen om ons daaruit te onderwijzen, zodat we niet teloor laten gaan wat tot ons eeuwig Heil moet dienen. Als we menen dat we wel genoeg hebben aan onze aardse ‘happen en brokken’, en onze beperkte tijd verspillen aan alleen maar de dingen van dit leven, dan zal ons eens rekenschap gevraagd worden over onze verspilzucht van het Kostbaarste dat God ons had te geven! Daarom wil ik je ook vandaag graag wijzen op het wáre Brood dat uit de hemel is gekomen: Jezus, de Zoon van God! Bid God dat Hij je ‘honger’ gaat geven naar dit Voedsel, waar je niet van buiten kunt! Hij wil niet anders dan je verzadigen, zodat je ook een ‘voedselbank’ kunt worden, en kan gaan zorgen voor ‘Brood op de plank’ bij anderen, die het ook zó nodig hebben!
Weet je geen woorden te vinden om God te vragen? Laat mij je helpen met dit lied: [Opw.27]
 
Laat mij zijn een Godsgetuige,
Sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door Uwe liefde,
groeiend naar Uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
Voed mij dat ik groei naar U.

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl