Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-10-28 21:22:33
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


(VER)WACHTEN?

Wonderlijk in feite, dat wachten en verwachten werkwoorden zijn, vind je niet? Je doet niets en toch ben je aan het werk en ja, je kunt er zelfs moe van worden! En je kunt ze ook beiden tegelijk doen, wachten omdat je iets verwacht! Geen wonder eigenlijk, dat je er dan moe van kunt worden.☺ Gekke taal, hè, dat Nederlands.

Hoe dan ook, het beslaat een groot deel van de ons toegemeten tijd, dat wachten. Op de bus, op je kind dat nog niet thuis is, op het weekend, op dat belangrijke telefoontje, op de uitslag van het onderzoek, op het nieuwe bankstel dat maar niet komt, op de magnetron, op de eierwekker, tot het water warm wordt, tot we verbinding hebben met internet, tot het water zakt, en zo zou ik door kunnen gaan. Wij wachten wat af, en dat is dus ook wéér een vorm: afwachten! Dát doen de 33 mannen in San José, in Chili ook, die al vanaf vijf Augustus jl. vastzitten in een kopermijn, hun werkplaats! Naar verwachting zou men pas rond de kerstdagen ‘verlost’ worden, maar nu is er hoop dat het binnen een maand al mogelijk gaat worden. De kooi waarmee men per persoon naar boven zal worden gehaald staat al te wachten! Een spannende tijd voor de kompels, een tijd van wachten en verwachten en uitzien naar bevrijding uit de aarde! Hoe zal het gaan, komt er nog een tegenslag, of blijft het zo voorspoedig gaan, de reddingsactie? En wie mag er straks als eerste in de kooi naar boven? Naar verluidt gaat ‘de reis naar het licht’ drie uur duren, dus de laatste ‘reiziger’ zal nog 100 uur moeten wachten!
En wij dan? Wij wachten al meer dan 100 dágen op een nieuwe regering; de formatie sleept zich voort, waaruit wel valt te distilleren dat het allemaal héél moeilijk ligt. Twee akkoorden moeten er komen, een voor het regeren, een voor het gedogen! De verwachting is dat er nu iets staat te gebeuren, en dat het informeren op een einde loopt. Al naar gelang de uitslag zal dan het formeren een aanvang nemen; een formateur zal dan de partijen op één lijn zien te krijgen, en dát zal niet met een praatje op te lossen zijn. De onmisbare partner bij déze verbintenis, het CDA, is tot in het diepst van haar zijn verdeeld, tot op het bot, bedoel ik.
Oudere prominenten uit de partij, ook wel de oude olifanten genoemd, laten één voor een, maar ook collectief, hun stem horen en waarschuwen tegen dit dreigende ‘onheil’! Gezien de opiniepeilingen van deze dagen, waarbij deze partij wegzakt naar 14 zetels als er nu gestemd zou worden, hebben de gewone leden/kiezers ook geen hoge verwachting van dit ‘verbond’.
Het zal uiteindelijk gaan om de goedkeuring of de afkeuring van het congres, dat bijeen wordt geroepen. Mocht het tóch doorgaan, dan verwacht men een splitsing in de partij, die nog nooit zo’n heksenketel meemaakte in haar 30-jarig bestaan.  
En hoe is het met uw en jouw verwachtingspatroon gesteld, in deze roerige wereld? Wacht je op betere tijden, dat de economie weer aantrekt, dat het langzamerhand wel béter zal worden in de wereld, en er meer vrede op aarde zal komen? Verwacht je dat alles niet zo’n vaart zal lopen, en dat het jouw tijd wel zal uitdienen? Of weet je gewoon niet wat je er van denken moet, en wacht je het gewoon maar af? Actief of passief verwachten, dat kan dus ook nog!
De Bijbel leert ons duidelijk dat het er op deze aarde niet beter op zal worden, en als God dat op laat schrijven in Zijn Boek, dan kun je dat voor zéker aannemen! Werkelijke christenen, d.w.z. zij die oprecht geloven in de gekruisigde en opgestane Zoon van God als hun Heiland en Zaligmaker, hoeven daar niet mee te zitten; God belooft aan iedereen die door het geloof in Jezus, zijn Zoon, een kind van Hem is geworden, eeuwige heerlijkheid bij Hem! Het is nog een kwestie van wachten, maar dat het komt is zéker, en wát er komt, laat God ons via Paulus weten: “Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben.”[1 Cor. 2:9, het Boek] Dáár is het wachten op; Zelfs de schepping wacht daarop: “Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het moment dat God onthult wie Zijn kinderen zijn.” (Rom. 8:19, NBG/GNB)
Apokaradokia staat er in het Grieks, met reikhalzend verlangen! De schepping kijkt ook uit naar haar verlossing, want ze is “aan de vruchteloosheid onderworpen.”[vs.20] Maar zodra Gods kinderen in Zijn eeuwige heerlijkheid gaan delen, zal ook de vloek over de ganse schepping opgeheven worden en “van de vergankelijkheid bevrijd worden.” (vs.21)
Wij zouden toch allemaal met reikhalzend verlangen in verwachting moeten zijn, als ons zo’n geweldige toekomst wordt voorzegd? Jezus kent ons heel goed en daarom waarschuwt Hij ook telkens dat wij waakzaam moeten zijn, en Zijn komst verwachten! Als je het niet gelóóft, dan kan ik het begrijpen dat je er niet naar uitkijkt, maar als christen zou je toch élke dag moeten uitroepen, net als Paulus: “Maranatha,” wat betekent “onze Heer, kom!”
(1 Cor. 16:22) Of heb je geen verwachting meer, ben je moe van het wachten?
Als je geen aandacht [meer] geeft aan zoiets geweldigs als een [nabije] toekomst, die de Bijbel schetst, waar ben je dan wel mee bezig? Dan zou je straks toch nog verrast kunnen worden, zoals de ‘dwaze maagden’, die wel enthousiast begonnen, maar uiteindelijk sliepen, toen ze wakker hadden moeten zijn! [Mat.25] Jezus waarschuwt daarmee ook de kerk die meent levend te zijn, maar dood is! [Op. 3:1-3] “ Wordt wakker, en versterkt wat nog leeft, anders sterft dat ook. Herinner u hoe u het goede nieuws hebt gehoord en hoe enthousiast je erover was. (...) Maar als u niet wakker wilt worden, zal Ik u verrassen als een dief in de nacht. Dan kom Ik op een moment dat u het niet verwacht.”
Het is een ernstige waarschuwing van Jezus Zelf; waakzaamheid is geboden, anders slapen we in.  Blijf in verwachting, wacht, houd elkaar wakker, herinner elkaar er aan, want Hij komt terug, absoluut! Maranatha, ja Here Jezus, kom haastig!
 
Maranatha, Heer Jezus,
kom terug.
Wij verwachten U, Heer,
hoor wij bidden: kom haastig weer!
O, Heer, wij prijzen Uwe naam! (opw.60)

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl