Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-11-09 00:32:22
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Horen of Luisteren?

Ook al doe je het met dezelfde oren, er is een duidelijk verschil tussen deze twee werkwoorden. Het horen heeft te maken met de geluiden die we met het oor opvangen, we nemen geluiden waar. Luisteren is het verwerken van wat we horen, het tot ons door laten dringen, er iets mee gaan doen. Horen is een makkelijk werk, maar luisteren kan soms zwaar werk zijn! Luisteren kan trouwens op twee manieren: met je gewone oren, maar ook met je geestelijke! Je kunt bijvoorbeeld naar je lichaam luisteren en eindelijk eens naar de dokter gaan, of minderen met eten of roken. Maar je kunt ook naar goede raad gaan luisteren, die je toegestuurd krijgt via een brief of e.mailbericht! Daarom geloof ik dat een doof iemand niet kan horen maar wél kan luisteren. Bent u het tot zover met mij eens?

Luisteren is een opgave die lang niet iedereen beheerst; een luisterend oor hebben voor iemand, aandacht hebben voor een mens die jou iets heeft te vertellen, die zijn verhaal aan je kwijt wil, dat is kostbaar voor beiden! Je merkt al gauw of iemand echt aandacht heeft voor wat je vertelt, of dat hij je alleen maar hoort. In hoeverre is iemand werkelijk in je geïnteresseerd? Dat merk je al heel gauw. Aandacht hebben is dus één facet van dat woord; een ander is niet minder belangrijk, namelijk het vervolg op het horen. Je hoort iets, je gaat er naar luisteren, en dan ga je er naar handelen, aan gehoorzamen!

Luister naar wat ik zeg’, roepen we onze kinderen toe, en we bedoelen dan: ‘hoor, en gehoorzaam.’ Dat heeft met gezag te maken en dan heb ik nog heel wat te schrijven, want daar is zoveel mis mee in deze wereld, in het groot en in het klein.

‘Wie niet horen wil moet maar voelen’, riep m’n moeder als ik een draai om m’n oren kreeg, nadat ze bij herhaling had gezegd dat ik iets wél of niet moest doen. Dat had duidelijk met luisteren en gehoorzamen te maken, het was een gedeelte van de opvoeding om een jong mens op een verantwoorde manier aan het leven te gaan laten deelnemen, een leven met normen en waarden, met gezag en orde! In deze tijd kun je ‘gestraft’ worden als je zo’n oorvijg uitdeelt aan je kind! Al die dingen ‘die ons in de weg stonden’, hebben we aan de kant geschoven, verwijderd uit onze wetgeving die door onze voorouders, als christelijke natie, gebaseerd was op Gods normen en waarden, Zijn principes van gezag en orde! En bij Hem is dat alles onveranderd van kracht, en Jezus raadt nog steeds aan, wat Hij ook al deed toen Hij in Israël rond ging: “Wie oren heeft, die hore.”[Mat. 11:15] Maar velen van ons luisteren al lang niet meer, en gaan hun eigen weg. Zoals ook Israël en voor koos om haar eigen weg te gaan, ondanks alle zegeningen en wonderen en weldaden, die God, hun God, gaf en deed. Jesaja profeteerde al dat zijn volk ziende niet zou zien en horende niet zou horen.[Jes.6:9-10] En wat is er van dat volk geworden? Het lijdt nog steeds onder het oordeel dat over hen gekomen is, vanwege het niet luisteren en niet leven naar Gods verordeningen! Straks zal het voorbij zijn en zal God zijn genade betonen aan Zijn volk, Zijn oogappel, dát heeft Hij beloofd! Maar wat zijn ze ontzettend veel zegeningen misgelopen, die hen waren beloofd!

[Deut. 28: 1-14] En wij, u en jij en ik, Nederland, Europa, is het met ons beter gesteld?

Iemand merkte eens op dat het hem leek dat God vroeger strenger was dan tegenwoordig.

Zou dat zo kunnen zijn? Vergis je niet; je kunt je verbazen en Hem danken voor zoveel genade, en dat Hij nog zóveel geduld heeft met ons land en volk, en nog zó zegent! Maar vergis je niet! Gods uitverkoren volk meende ook dat ‘het wel los zou lopen’ en ze dachten bij zichzelf : “De Here doet geen goed en Hij doet geen kwaad. [Sef. 1:12] Maak geen inschattingsfout, “Hij is de Onveranderlijke Israëls” [1 Sam. 15:29] “ bij Wie geen verandering is of zweem [een vleugje] van ommekeer.” [Jac.1:17] God haatte en haat de zonde van de mensen, onverminderd en onveranderlijk, en Hij waarschuwt in Zijn grote liefde nog steeds dat wij daar geen loopje mee moeten nemen. Mocht je iemand zijn die ook meent dat Hij ‘geen goed en geen kwaad doet’, en dat je dus geen rekening met Hem houdt, weet dan, en luister alsjeblieft, “dat noch je zilver, noch je goud, je zal kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren.”[Sef. 1:17] En die dag komt, en is dichterbij dan je denkt!

Bovendien, het kan vandaag al het einde van uw of jouw leven zijn, en dan is Gods genadetijd voorgoed voorbij, voor joU!

Het is tijd om te gaan horen en te gaan luisteren naar Gods woord, en dát te gaan doen! De Bijbel vermeldt tal van voorbeelden hoe het wél moet, en hoe niet! Saul werd koning over Israël maar na twee jaar luisterde hij al niet meer toen e.e.a. hem te lang duurde. Het gevolg?

God nam het koningschap van hem af. [1 Sam. 13] Later leefde er een Aramese generaal, Naäman heette hij. Hij was zeer gezien, maar hij was melaats! Hij hoorde van een Jodin dat in Israël genezing zou zijn middels de profeet Elisa. En zo trok hij er heen, vol verwachting. Uiteindelijk kwam hij aan de deur van de profeet, waar een bode hem zei dat hij zich zeven keer moest onderdompelen in de Jordaan. Naäman had zich heel wat anders voorgesteld en werd erg boos! Hij keerde zijn paard en wagen en wilde doldriest terugkeren naar zijn land.

Maar zijn knechten zeiden: “waarom doe je het niet, ’t is hartstikke simpel en wie weet?’ Hij luisterde en ging de Jordaan in, en jawel, na zeven keer kwam hij er uit met een huidje als van een kleine jongen! [2 Kon.5]

God belooft eeuwig leven aan iedereen die zijn Zoon Jezus aanneemt als Redder en Verlosser.

Ieder mens die belijdt zondaar te zijn en gelooft dat Jezus ook voor hem of haar gekomen is om de straf voor die zonden te dragen, en dat ook heeft gedaan aan het kruis, en daarna is opgestaan uit de dood, die mens neemt God voor eeuwig op in Zijn heerlijkheid, die zich uitstrekt in een nieuwe hemel en over een nieuwe aarde! ’t Is zo simpel, zo eenvoudig, maar zo écht! Jezus deed het uit Liefde, ook voor u, ook voor jou! Hoor en luister, en ga je onderdompelen in die Liefde, zo oneindig groot!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl