Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-11-16 23:13:19
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


VERVANGEN?

Ja, vervangen, het is aan de orde van de dag in deze gebroken wereld. Alles is onderhevig aan slijtage en verval, of het nu om ons meubilair gaat, om inventaris en gereedschap, of om onze body. Soms kan je er blij mee zijn dat er vervangen kan worden; die uitgezakte matras, waar je al maandenlang rugpijn van overhield bij het opstaan, inruilen voor een strak verend bed, dat is, behoudens de financiële pijn, genieten geblazen! Maar als je heup vervangen moet worden, omdat de pijn van de slijtage ondragelijk is geworden, dat is andere koek en daar kijkt geen mens naar uit, ook al is het geweldig dat het heel goed te realiseren is in onze verzorgingsstaat! Ook in de mensenwereld is vervangen een regelmatig terugkerend onderwerp. Een regering moet vervangen worden omdat de oppositie daar al lange tijd strijd voor heeft geleverd, of dat coalitiepartijen niet meer door één deur kunnen. Mensen worden vervangen omdat ze niet meer [goed] functioneren, of omdat ze arbeidsongeschikt raken.

Een site van de NOS vroeg vandaag aan haar bezoekers: ‘Lucassen mag blijven; wat vindt u?’

Zoals je wellicht weet is Lucassen een net geïnstalleerd 2e Kamerlid voor de PVV, waarvan nu pas bekend werd dat hij enkele misstappen heeft gemaakt, die hij niet gemeld heeft aan de partijleider Wilders. Heel dom natuurlijk, dit had hij kunnen verwachten. En nu vervangen, deze man ook al? Er waren er al zeven voor hem, die te ‘verwilderd’ waren, om mee te kunnen gaan doen! Ik weet het niet, van mij mogen er wel meer vertrekken! Misschien wil hij wel niet weg! Maar misschien zou het toch wel verstandig zijn van Wilders om te luisteren naar de slogan van premier Rutte, bij zijn aantreden: snoeien om te groeien. Andermaal komt hij over als een ‘draaikont’, nu hij deze man zo soft behandelt, terwijl hij toch voorstander is van een streng beleid en hogere straffen!
 
Deze week is het de christelijke Week van de verslaving; een twintigtal christelijke instellingen in Nederland komen naar buiten en berichten over de hulp die ze verlenen aan een aantal van de talloze verslaafden in ons land, op allerlei gebied! Velen van hen ervaren herstel en verandering, en hun oude leven dat er hopeloos uitzag, wordt vervangen door een leven dat uitzicht biedt op een hoopvolle toekomst! Stichting De Hoop in Dordrecht zendt via Family 7 een aantal ‘Verhalen van verandering’ uit die gaan over haar gasten, die door dit geweldige werk, én met Gods hulp, verlost werden van hun verslaving.
Vervangen: het is een belangrijk werkwoord waar we zorgvuldig mee moeten omgaan! Er komen nu wat spreekwoorden in m’n gedachten zoals: Je ouwe schoenen niet weggooien voor je nieuwe hebt, of: de huid niet verkopen voor je de beer geschoten hebt. Maar die slaan meer op het gewone leven van alle dag, terwijl ik doel op ons leven als mensen in gemeenschap, hoe we omgaan met elkaar, sociaal en geestelijk, in allerlei opzicht. In een huwelijk, bijvoorbeeld of in de relatie van werkgevers, werknemers, e.d. En dan denk ik aan een spreekwoord als: wat je niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. Vervangen doen we soms zo makkelijk, terwijl we niet beseffen hoeveel pijn we veroorzaken of onszelf schade toebrengen.
In de NBG-vertaling van de Bijbel komt het woord vervangen maar drie keer voor, in het 1e hoofdstuk van Paulus’ brief aan de Romeinen. Maar het is wel essentieel wat hij daar schrijft, ook voor déze tijd! Hij beticht daar mensen van “dat ze de waarheid Gods vervangen hebben door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper [Rom.1:25]. Hoe actueel is het niet, de leugen regeert in deze wereld! Talloos zijn de mensen die het Boek van God hebben dicht gedaan, en zijn gaan geloven in de leugens van de tijdgeest! Daarnaast zijn er velen die alleen nog geloven wat voor hen nog geloofwaardig overkomt. De wetenschap heeft meer zeggenschap dan het woord van God, voor velen. De schepping, de wonderen die God deed onder het volk van Israël, en die Jezus deed tijdens Zijn verblijf op aarde, zijn Zoonschap, Zijn sterven en opstanding uit de dood, de Bijbel is voor velen een sprookjesboek geworden! Na een bisschoppenvergadering van een aantal dagen, waar 185 bisschoppen onder leiding van paus Benedictus bijeen waren, stelde men in de slotverklaring [opnieuw] vast dat er geen speciaal uitverkoren volk meer is, en dat Israël zich dus niks in haar hoofd hoefde te halen over haar status! Maar ook velen ‘gewone’ christenen geloven in een vervangingstheologie, d.w.z. dat Israël haar plaats van ‘Gods oogappel’ af heeft moeten staan aan de kerk! Af en toe denk ik: wat voor Bijbel zouden zulke mensen lezen? Als we niet dicht bij Gods zuivere onverknipte Woord blijven, dan gaat er gebeuren wat Paulus al schreef: we gaan de waarheid Gods vervangen door de leugen. Het is goed om in deze tijd speciaal te letten op de Bijbelse profetieën die actueler zijn dan ooit te voren! De Bijbel zegt: “Wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht slaat.
[2 Pet. 1:19 SV] Als we dat gaan doen, dáár onze volle aandacht aan gaan besteden, dan gaan we inzien dat er ‘vervanging in de lucht hangt’! Christus’ komst is nabij, dichterbij dan ooit!
Jezus, Die eenmaal op Golgotha aan het kruis de zondaren verving, ook u, ook jou, ook mij, en de totale straf droeg voor de gehele mensheid, Hij komt om Zijn gemeente op te nemen. Daarna komt Hij om in Jeruzalem als de Zoon van David de wereld 1000 jaar te regeren, in gerechtigheid. Lijkt u dat niet heerlijk, in gerechtigheid? En daarna? Dán wordt de aarde én de hemel vervangen, en de eeuwigheid vangt aan in een onvoorstelbare geweldig heerlijke setting! Vandaag word je [weer] uitgenodigd! Die poort staat open, ook voor joU!
 
Vervang de leugens in je leven door de Waarheid en slaat acht op het [profetische] Woord van God. Dat Woord en zijn Geest willen je daarin de Weg wijzen, alles is er klaar voor!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl