Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-11-30 17:16:22
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Een boekje open?

Het is zo goed als zeker dat niemand onder ons er nog aan twijfelt dat Sinterklaas, de aller kindervriend, in het land is, en deze week en dit weekend talloze bezoekjes aflegt. Vele ouders zullen het aangrijpen om hem nog even een boekje open te laten doen over hun kroost.
De alleswetende oude man wordt zo gebruikt om de nog goedgelovige kleintjes bij te schaven, en hen te wijzen op hun ‘fouten en gebreken’. Maar ook de goede daden worden uiteraard benoemd. Verwachting, spanning en angst alom dus, deze week!

Inmiddels is de jacht op ‘foute’ politici door de Nederlandse media wat geluwd, al kan het vuurtje ondergronds nog wel smeulend en gloeiend, plotseling weer opvlammen, als er een boekje opengaat! Dat zou zomaar kunnen nu ‘Wikileaks’, een Amerikaanse klokkenluidersite
op het wereld wijde web 251.000 geheime berichten aan het publiceren is, waaronder ongeveer 3000 die gaan over Nederland! Het zijn diplomatieke documenten die Amerikaanse ambassades aan elkaar toezonden, interne correspondentie dus in feite. Het boek zal over een periode van een paar maanden opengaan vanwege de grote hoeveelheid berichten. Het houdt wereldleiders en politici momenteel druk bezig vanwege de mogelijkheid dat gevoelige informatie wereldwijd bekend wordt! Totnogtoe lijkt het mee te vallen, maar berichten dat Arabische landen aan de VS hebben gevraagd om Iran aan te vallen, hakken er toch wel in, al noemt de leider van dat land, Ahmadinejad, het in een reactie ‘kattenkwaad’! Andere uitlatingen waarin ‘onthullingen’ worden gedaan, zijn ons soms ook al bekend; dat Berlusconi, premier van Italië ‘zwak en ijdel is’, dat Sarkozy, president van Frankrijk ‘lichtgeraakt is en autoritair regeert’, en dat Medvedev, de president van Rusland ‘aan de leiband loopt van Poetin,’ de premier van Rusland, dat zijn dingen die duidelijk worden als je het wereldgebeuren volgt. Al lijkt het mij niet leuk om zulke dingen over jezelf te lezen!
Oké, het boek is nog lang niet dicht en de vraag is wat er nog te voorschijn komt uit de koker van de Amerikanen, als ze het over Nederland hebben!
Een boekje opendoen heeft in het algemeen een negatieve klank; meestal betreft het iets dat over een ander verteld wordt, in ongunstige zin, zonder dat de betreffende persoon er zelf bij is, en dat ‘iets’ kan wel uitlopen tot het spuien van een hele doopceel! Roddel of achterklap, het is een dagelijkse bezigheid van velen van ons, helaas. De roddelbladen die zich in dit werk gespecialiseerd hebben, vinden grote aftrek! Wekelijks wordt breed uitgemeten over algemeen bekende personen, en een deel van ons volk smult er van! In het Boek van God, de Bijbel wordt ook over deze zwakte van mensen geschreven en Paulus schrijft aan Timoteüs “dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, [….] kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, [..] [2Tim. 3:2] Naast deze drie ‘eigenschappen’ noemt Paulus er nog een aantal die in de eindtijd zichtbaar zullen worden onder de mensen, negatieve uitingen naar God en mensen. Als ik ze de revue laat passeren dan moet ik constateren dat hier en nu de genoemde tekenen aan en in mensen zichtbaar zijn, dus dat we in “de laatste dagen zijn”! Daarom is het van groot belang dat we ons bezinnen en onze houding tegenover God en mensen [opnieuw] overwegen. Dat we terugkeren naar Zijn normen en waarden die Hij voorschrijft in zijn Woord. Ik wil graag klokkenluider zijn en een boekje over God opendoen, “Die goed is en gaarne vergevend.” [Ps. 86:5] In dat wereldwijd bekende en gezegende Boek maakt Hij zichzelf bekend en Zijn oneindig grote liefde voor mensen zoals u en jou en mij. God uitte het op een ‘onmenselijke wijze’, Hij offerde Zijn eigen Zoon er voor op, om ons te redden! Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden, Hij droeg de straf die elk mens zou moeten krijgen, zodat wij vrijuit zouden kunnen gaan! God wil dat we zélf komen met ons boekje en het voor Hem opendoen, en onze schuld en miskleunen belijden, en Jezus aannemen als Degene die het voor ons heeft volbracht, en onze schuld heeft verzoend! Als we zóver komen, dat zal God ons verleden nooit meer ophalen, en er ons nooit meer aan herinneren. Nee, “Hij zal al onze zonden werpen in de diepten der zee,”[Micha 7:20] mensen kunnen nog roddelen wat ze willen, maar God heeft dat hoofdstuk afgesloten, voor eens en voor goed! En wat Hij zegt tot ieder die zich bekeerd heeft, en wat Hij gaat doen? “Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in Zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.”[Sef. 3:17] Als wij schoon schip maken en gaan luisteren en doen wat Hij ons leert, dan gaat God héél ver, dan ga je tot Zijn ‘vriendenkring’ behoren! Lijkt het u niet geweldig om vriend van de almachtige, Drie-enige God te zijn? Jezus zegt het zelf tegen de mensen van toen, en nu tegen ons: “U bent mijn vrienden als u doet wat Ik zeg.”
[Joh.15:14, het Boek] Zó simpel is het; als we gaan leven volgens Zijn normen en waarden, de dingen gaan doen die Hij goed voor ons acht, dan worden we vrienden van Jezus. Misschien ben je eenzaam, heb je weinig aanspraak en helemaal geen vrienden; vandaag biedt Jezus je vriendschap aan, Hij kijkt er naar uit! Kom met je boekje en doe het open voor Hem, en Hij zal over je juichen met gejubel, al je zonden in de zee kiepen, en er nooit meer aan terugdenken! Je hoeft maar één ding te doen: kómen, naar JEZUS!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl