Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-12-07 00:02:30
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Laureaat?

Zo aan een einde van een jaar gebeuren er altijd wel dingen die anders zijn dan anders. De feestdagen, een jaar dat afgesloten wordt, een tijdmoot waar niet meer op terug te komen is.
Het schept sfeer, emotie en het zet mensen aan tot ‘abnormale daden’. Vriendelijker, goedgeefser, meer aandacht voor de ‘naaste’, en een golf van cadeaus die het land overspoelt!
De een geeft, de ander krijgt, of beiden geven en beiden krijgen, allemaal even leuk en lief.

En zo zijn er aan het eind van het jaar, of aan het begin van het nieuwe jaar, ook altijd mensen die gelauwerd worden, dat wil zeggen: ‘bekroond’. En op zo’n moment ben je dus een laureaat! Het woord is afgeleid van het Latijnse laureatus; gelauwerd vanwege een bepaalde verdienste of prestatie. Je kunt daarbij denken aan de sportman of sportvrouw van het jaar, aan de topscorer van een bepaalde competitie in de sport, maar ook aan de beste verkoper in de autobranche. En zo heeft elke bedrijfstak wel, en vele grote bedrijven ook, een bepaalde competitie waarbij men kan opklimmen tot op het erepodium! Maar ook een dichter of kunstenaar of de winnaar van een concours kan geëerd worden als laureaat. In België kent men sinds 1929 het ‘Laureaat van de arbeid’, een ereteken in brons, zilver of goud, dat verleend kan worden aan werknemers in de meest uitgebreide zin van het woord, van de hoogste tot de laagste rang! Zo wordt allerwegen het presteren gestimuleerd, en dat komt goed aan want elk mens vindt het van nature fijn om gelauwerd te worden, om eer te behalen! En zo kan je bekroond worden als kok met een Michelinster, als vrijwilliger van het jaar, maar ook als veehouder omdat Antje, de koe, de meeste liters melk in 2010 ‘produceerde’, of omdat je duif of kat de mooiste van de tentoonstelling was! Allemaal topprestaties, ieder op zijn of haar terrein, ere wie ere toekomt!
En of nu de koe het is of ‘het bedrijf’ of jezelf die lauwerkrans wordt omgehangen, het blijft de kroon op de prestatie die jij hebt geleverd! Zó gaat het er naar toe in ónze wereld; wie presteert wordt bekroond of gekroond en beloond, zó hebben wij dat ingesteld! En straks, aan het begin van het nieuwe jaar, staat het telraam weer op nul en het planbord is nog blanco, maar de competitie is alweer begonnen, de prestatiewedloop, en wie wordt de volgende laureaat?
Hoe anders zijn Gods bedoelingen met ons, hoe totaal anders zijn Zijn plannen met ons, als we willen luisteren. In de eerste plaats verwacht Hij het helemaal niet van onze prestaties; de Bijbel, het Woord van God noemt het “ijdelheid”, al dat gedoe van ons, “onuitsprekelijk vermoeiend” en “najagen van wind”. [Prediker 1: 1 en 8 en 18] God heeft ons geschapen tot Zijn eer, maar wij zoeken de eer voor onszelf! In de tweede plaats is Zijn idee over ‘eer’ het omgekeerde van hoe wij daarover denken. Over enkele weken zijn we weer terug bij het ‘verjaardagsfeest’ van Jezus, op- en uitgebouwd door de wereld en de commercie tot een gebeuren waarvan in de Bijbel geen enkele aanwijzing is te vinden! God zond zijn Zoon ruim 2000 jaar geleden als Verlosser naar de aarde om voor zondaren de straf op Zich te nemen, opdat ze niet door zijn Vader voor eeuwig verdoemd zouden worden! Het liep uit op de kruisdood; God de Zoon, als een eerloze aan een vloekhout! Hij deed het om u en jou en mij te dienen, met Zijn lichaam en bloed, Hij gaf Zich helemaal weg aan de mensheid die verloren dreigde te gaan! Jezus stierf als een eerloze, “Men stelde Zijn graf bij de goddelozen.” [Jes.53:9] Maar zijn Vader bracht Hem tot ere, en “daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken.”[Fil: 2:9] Ere wie Ere toekomt!!
“Heere, wij verdienen geen eer. Alleen Uw naam komt alle eer toe vanwege Uw goedheid, liefde en trouw.”[Ps. 115:1] En die God vraagt ons helemaal niet om allerlei prestaties te leveren op allerlei gebied. Hij vraagt alleen maar: “Geef Mij in jouw leven de eerste plaats,
geef Mij je hart.” Als je daar werkelijk voor kiest dan gaat je leven geleid worden door Zijn Geest en wordt je leven dienstbaar aan Hem, niet in een competitie van strijd om te presteren, maar uit liefde voor Jezus, Die dit alles mogelijk heeft gemaakt! Dan ga je, door je manier van leven, Hém de eer en de glorie geven die Hij toekomt, zoals een voetballer die na een door hem gemaakt doelpunt dankbaar en blij omhoog kijkt naar Degene van wie hij zich afhankelijk weet! De wereld zal vreemd naar je kijken, of helemaal niet meer! Maar Jezus zal jou eenmaal kronen met heerlijkheid, en Hij zal zeggen, als je gelauwerd wordt: “Komt, gij gezegende mijns Vaders, beërft het Koninkrijk.” [Mat. 25:34]
Als je deze maand of straks aan het begin van het nieuwe jaar tot de laureaten behoort, gelukgewenst, dat is fantastisch! Daar is niks mis mee, maar als dat je hárt heeft, als dát álle aandacht krijgt, het hele jaar door, dan ben je op de verkeerde weg! Want Jézus wil je hart, en Hij wil het met niets en niemand delen!
’ t Is een mooie maand om hier over na te denken en er mee bezig te zijn, zodat je voor het eerst of opnieuw een nieuwe start kunt gaan maken aan het begin van 2011, samen met Jezus!
Je hebt niks te verliezen, je bekroning ligt vast in de beloften van God die “Ja en Amen zijn”,
absoluut dus, vast en zeker![2 Kor. 1:20]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl