Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-12-14 23:18:36
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


VERLANGEN

Ja, oké, natuurlijk, in deze tijd, waarin je je verlangens kenbaar kunt maken aan sinterklaas of de kerstman, is deze titel wel op z’n plaats. In deze dagen worden we als de kinderen, die vaak een hartgrondig verlangen hebben naar iets, waar ze helemaal op gefocust zijn. Op weg naar school drukken hun neus tegen de etalageruit, waarachter ‘hun verlangen’ ligt uitgestald! En op de terugweg staan ze er weer, spiedend of ‘het’ er nog ligt, wat het kost en overwegend of het haalbaar zal zijn, middels het verlanglijstje. Het is een maand van verlangens vervullen en van verlangens die vervuld worden, of toch niet. Ook al is het een koude en donkere maand, het is ook een ‘lieve’ maand. Men is milder, liever, er is een sfeertje van genegenheid; en het gaat gepaard met iets geven, iets krijgen, met waarderende woorden en een gevulde envelop, en/of een pakket! Een ‘mooie’ maand waarin velen zich van hun ‘beste’ kant laten zien, uiterlijk en innerlijk!

Maar dit verlangen bedoel ik niet met deze titel; het is zo betrekkelijk, en eigenlijk ook zo goedkoop, deze geldverdoenerij in onze westerse volgevreten, overdadige en duistere maatschappij. De overvloed in de etalages, de overdaad in onze supermarkten, de fraaie verlichte geveltjes en bomen en struiken, de surrogaatverlichting die onze ‘duisternis’ zou moeten verdrijven en de romantiek van deze dagen kunnen per definitie het werkelijke verlangen van mensen niet bevredigen. Het heeft maar een heel korte houdbaarheidsfactor die na nieuwjaarsdag zo kan omslaan in melancholie, depressieve gedachten of gevoelens van eenzaamheid. Onze ‘gevels’ weten we aan de buitenkant fraai te versieren, maar wie heeft er weet van wat erachter plaatsvindt? Hoeveel teleurstelling er is en pijn, lichamelijk maar ook geestelijk? Hoeveel nood er is, geestelijke nood?
Wat is je wérkelijke verlangen, wat zou je écht willen zien gebeuren? Heeft het alleen maar betrekking op jezelf, je gezin, je eigen wereld, of reiken je wensen verder? Zijn ze grensoverschrijdend, wereldomvattend, betreft het ook anderen?
In deze dagen worden we geconfronteerd met berichten over kindermisbruik op kinderdagverblijven in ons land. Volwassen mensen die kindertjes van 0 tot 4 jaar misbruiken om hun ziekelijke verlangens te bevredigen! Vreselijk voor de slachtoffertjes, verschrikkelijk voor de ouders die dachten dat hun kindje veilig was, in een beschermde omgeving.
Zaterdag liep ik met velen mee in de ‘Mars voor het Leven’, in Den Haag, een stil maar duidelijk protest tegen de abortuspraktijk die in ons land plaats vindt. Helaas is het al zo ‘ingeburgerd’ dat er voor een protest nauwelijks meer aandacht is! Wie durft er nog openlijk voor uit te komen dat het schandelijk is, een smet op ons land? De vreselijke praktijk is dat er wekelijks ruim 700 mensenleventjes in de moederschoot ‘doodgemaakt worden’! Mensen, dat is 35.000 levens in een jaar, alleen al in ons land! Honderdduizenden moorden sinds het jaar 1984, toen deze vreselijke praktijk legaal werd in ons land! Levens die God, de Schepper, gewild heeft, waar Hij een bestemming voor had! Maar men vindt het te omslachtig, kunnen het er even niet bij hebben en ‘ruimen’ op wat ons niet past en in de weg komt. De praktijk leert dat talrijke vrouwen na de ingreep te maken krijgen met een jarenlange trauma. Natuurlijk weet ik dat men voor grote problemen geplaatst kan worden door zo’n onverwachte ‘verrassing’, maar is dan ‘doden’ een eerlijke oplossing? Er zijn talrijke instanties die graag willen helpen en zich aanbieden om er toch iets moois van te maken!
De vreselijke dingen die gebeuren in deze wereld, de onveiligheid, de onzekerheid, de aftakeling van het leven, het doet een verlangen ontstaan naar iets anders, iets beters!
Als je niet gelooft in God en in zijn Woord, waarin Hij een nieuwe aarde toezegt, zonder al deze ellende en verdriet, dan zul je het moeten doen met de hoop op verbetering van de situatie op déze planeet. Of je moet hopen op de ontdekking van een andere planeet, waarop leven mogelijk is, en waar naar je kunt emigreren. Maar op grond van de Bijbel moet ik je zeggen dat het een illusie is, om daar van uit te gaan. God heeft een plan met déze aarde en met de mensen die er op wonen, een geweldig plan! Dát plan wordt door de eeuwen heen uitgevoerd, en loopt als een lichtend spoor door de geschiedenis van duisternis en ellende.
Het lichtte al op toen God, nadat Adam en Eva het radicaal verknoeiden, de Redder der wereld aankondigde, Die eens zou komen! Toen Jezus kwam, 2000 jaar geleden, verwachtte bijna niemand Hem meer, en was er nagenoeg geen verlangen meer naar Zijn komst.
Maar Hij kwam wél, zoals voorzegd aan het volk van Israël. Hij, God de Zoon, kwam in een wonderlijke gedaante: als een Baby, uit een maagd geboren! En Hij werd de Redder van de wereld, de Redder voor élk mens die naar redding verlangt!
En als je zover bent gekomen en je weet je gered door deze Zaligmaker, dan ga je ook verlangen naar Zijn terugkomst! Net als toen bij Zijn geboorte geloven ook nu heel veel mensen niet [meer] in Zijn komst, die héél anders zal zijn! Hij komt nu als Heerser van het heelal, want “Hem is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde.”[Mat.28:18] Een enorm verschil met Zijn eerste komst; toen kwam Jezus om te dienen, nu zal Hij komen om te heersen! Hij komt in heerlijkheid en majesteit, en het komt Hem toe, Hij is mijn Redder! En Hij wil ook de uwe zijn, en ook jouw Verlosser! Bij Zijn terugkomst belooft God een duizendjarig Vrederijk en daarna een nieuwe hemel en ene nieuwe aarde, waarop geen oorlog meer, geen onrecht, geen kindermisbruik, geen abortus, geen verdriet meer of wát dan ook! Halleluja!! Kun je daar niet naar verlangen, in deze beroerde uitgeleefde wereld van ellende? Het kan zóveel mooier! Nu, ik verlang wél, al was het alleen al voor die tallozen die onder vervolging, armoede, oorlog, ziekte en ellende gebukt gaan!
Maar het zal voor ieder mens die Jezus toebehoort één gróót féést worden, waar geen einde aan komt! Geloof je dat? Of je een feestganger wórdt, dat bepaal je zelf, hier en nu! Jezus kijkt met verlangen naar u uit! En ook naar jou!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl