Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-01-11 01:09:47
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


Getuigenis!

Deze eerste column van het nieuwe jaar wil ik geheel wijden aan dé Actualiteit dit jaar, van deze eeuw, van dit tijdperk, dé Actualiteit van verleden en heden en toekomst: JEZUS!
Alles wat er staat te gebeuren dit jaar, deze week, deze dag, het is álles al bij Hem bekend! Het kan een gebeuren zijn naar Zijn wil, het kan iets zijn dat Hij toestaat, maar er is niets dat buiten Zijn medeweten gebeurt, ook niet in úw leven, ook niet in jóúw leven!

God de Vader heeft zijn Zoon, JEZUS, álle macht gegeven, in de hemel en op de aarde, álle macht! In het blad “de Stem” schreef Udo Schmidt: “Christus is de Heer, Hij heeft de touwtjes van de wereldgeschiedenis en de geschiedenis van God in handen. Maar als we in de wereld om ons heen kijken, hebben we niet de indruk” dat dát zo is. En de Bijbel onderkent dat ook; daar staat: “alle dingen heeft God onder Zijn voeten onderworpen.[….] God heeft niets uitgezonderd dat Hem [Jezus] niet onderworpen zou zijn. Maar nu zien wij nog niet, dat Hem alle dingen onderworpen zijn.”[Heb. 2:8] ‘Maar wie door het verlossingswerk van Jezus Christus een burger van Zijn koninkrijk is geworden weet: God regeert voor alle tijd, tegen alle schijn, Hij leidt de wereld naar zijn voleinding.’[cit. de Stem] Hij is de Heer van hemel en aarde, Hij is Koning, Jezus is mijn Koning!
 
Hij is de Koning van Israël
Hij is de Koning de Joden
Hij is de Koning der gerechtigheid
Hij is de Koning der eeuwen
Hij is de Koning der hemelen
Hij is de Koning der ere
Hij is de Koning der koningen
 
Kent u Hem al?
Hij is een oppermachtige Koning
geen meetinstrument kan Zijn eindeloze liefde meten
geen supertelescoop kan de grenzen van Zijn oneindige
voorziening in beeld brengen
Zijn kracht kent geen zwakte
Hij is volkomen oprecht
Hij is voor eeuwig onwankelbaar
Zijn barmhartigheid is onverslijtbaar
Zijn genade is er voor iedereen
 
Ken jij Hem al?
Hij is de Zoon van God
Hij is de Redder van zondaars
Hij is het middelpunt van de beschaving
Hij is hoog verheven en uniek
Hij is ongeëvenaard en weergaloos
Hij is het hoogste Onderwerp uit de literatuur
Hij is de voornaamste persoonlijkheid in de filosofie
Hij is het ultieme struikelblok in de hogere kritiek
Hij is het hart en de noodzaak van de wáre godsdienst
Hij is de overtreffende trap van al het goede
Hij is als Enige in staat om volkomen te redden
 
 
Kent u Hem, vandaag?
Hij geeft de zwakke kracht
Hij leeft mee en redt uit
Hij beschermt en Hij leidt
Hij geneest de zieke
Hij vergeeft de zondaar
Hij spreekt schuldenaar vrij
Hij bevrijdt de gevangene
Hij verdedigt de weerloze
Hij zegent de jongeren
Hij dient de ongelukkige
Hij zorgt voor de ouderen
Hij beloont de plichtsgetrouwe
Hij verheerlijkt de zachtmoedige
 
Is Hij úw koning?
Hij is de KONING!
Hij is de sleutel tot de kennis
Hij is de bron der wijsheid
Hij is de deur naar bevrijding
Hij is het pad naar de vrede
Hij is de weg tot gerechtigheid
Hij is de poort naar de heerlijkheid
 
Mag Hij jouw Koning zijn?
Zijn beloften zijn betrouwbaar
Zijn leven is onvergelijkbaar
Zijn goedheid kent geen grenzen
Zijn genade is voor eeuwig
Zijn liefde verandert nooit
Zijn Woord is brood voor het hart
Zijn genade is genoeg
Zijn juk is zacht, Zijn last is licht
Zijn regering is rechtvaardig
 
Ik zou willen dat ik Hem kon beschrijven!
Maar Hij is onbeschrijfelijk
Hij is GOD!
Hij is onbegrijpelijk
Hij is onoverwinnelijk
Hij is onweerstaanbaar!
Hij is zachtmoedig en nederig van hart
Hij is LIEFDE!
De farizeeërs konden niet tegen Hem op
Pilatus kon geen kwaad in Hem ontdekken
De dood had geen macht over Hem
Het graf kon Hem niet gevangen houden
Dat is JEZUS, mijn Koning!
De Koning……….Die komt!!
Die was en Die is en Die komt!
Van Hem is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid, Amen.
 
Over Hem wil ik schrijven, van Hem getuigen, ook in 2011, zo God het wil. Het heden verbinden met de toekomst, de actualiteiten linken met Gods Woord, totdat Hij komt!
Houdt de tijd in de gaten, Jezus’ komst is dichterbij dan ooit! Als je nog geen keuze voor Hem maakte, haast je dan en doe het nu! Kom van je troon en laat Jezus je leven leiden; geef hem de plek die Hij toekomt: laat Hem het Middelpunt van je leven worden, Jezus op jouw troon! Niet als een ‘Baas’ maar als een liefdevolle Leidsman, als een Vriend wil Hij je helpen, de rest van je leven, of totdat Hij komt! Hij dringt Zich niet op, maar Hij wil wel heel graag ook uw en jouw Koning zijn, deze énige unieke God die Mens werd om JOU voor eeuwig te behouden!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl