Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-01-18 17:24:01
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


Evacueren

Het wil zeggen: personen uit een bepaald gebied wegsturen en ergens anders onderbrengen. De reden dat men weggestuurd wordt is dat men gevaarlijke situaties verwacht, of al zijn ontstaan, waardoor gevaar dreigt voor de bewoners. Regelmatig kunnen wij er via radio en tv kennis van nemen hoe bewoners van deze wereld belaagd worden door een overstroming, bosbranden, een vulkaanuitbarsting, ontploffing of bommelding. Meestal gebeurt zoiets ver weg, maar soms komt het toch gevaarlijk dichtbij, zoals onlangs in Moerdijk, waar een chemisch bedrijf in vlammen opging, of in Dordrecht waar 350 mensen werden geëvacueerd vanwege een bommelding. En ook nu zijn er de dreigende rivieren die al dat smeltwater niet meer in goede banen weten te leiden, en landgenoten aan evacuatie doen denken! Maar gelukkig is het onder controle en is men er op bedacht. Hoewel men ook nu soms nog wordt verrast, is er in het algemeen toch een goed waarschuwingssysteem en een weerberichten-techniek, waardoor men bedacht is op orkanen, tsunami’s en de werking van el Nino en la Nina. Dat was vroeger wel anders; in 1953 werd Nederland overvallen door een enorme watervloed waardoor vooral Zeeland zwaar getroffen werd. Er was geen tijd meer om te evacueren, de polders stroomden vol met zeewater, het lage land werd overweldigd door meters hoog water! Mensen vluchtten naar de zolder, naar het dak, de enige ‘weg’ die nog niet geblokkeerd was. Bijna 2000 mensen kwamen om het leven bij die nationale ramp!

Weinig nog in vergelijking met overstromingen daarvoor; op 1 november 1570 was er de Allerheiligenvloed die talloze slachtoffers eiste. Op 18 November 1421 was er de St. Elisabethvloed, voorafgegaan door een overstroming in 1404 en gevolgd door een watersnood in 1424. Vooral de grote stormvloed van 1421 was vernietigend voor de Hollandse- en Vlaamse kust. De Biesbos is hier nog een ‘overblijfsel’ van! Bij deze rampen lieten duizenden mensen het leven; er was geen tijd meer om te vluchten, laat staan te evacueren. En hulpmiddelen waren er niet: geen motorboten, geen helikopters e.d.

Daarvóór zullen er nog vele overstromingen geweest zijn, maar de meest bekende, de allergrootste watervloed die er ooit was, wordt in de Bijbel beschreven en is bij ons bekend als de ‘zondvloed’. Deze vloed werd door God zelf voorzegd; vanwege de verdorvenheid van de mensen die toen de aarde bevolkten wilde Hij er een eind aan maken! Hij waarschuwde en gaf Noach opdracht een groot schip te bouwen, een ark met afmetingen van ongeveer 150 m lang, 25 m breed en 15 m hoog! Noach bouwde hem in ruim honderd jaar; onderwijl waarschuwde hij de mensen, de omwonenden, de buren en de passanten voor het komende oordeel! God gaf nog alle tijd om na te denken, om zich klaar te maken voor evacuatie! Maar de mensen, “ze waren bezig met eten en drinken, met trouwen en ten huwelijk geven.” [ Mat.24:38, HSV]
Aan evacueren dachten ze niet, prakkiseerden er niet over! Noach was niet helemaal fit, met z’n ark! Er was geen vuiltje aan de lucht en er viel geen spatje water, en daar was ook geen kans op, maar toch bouwde hij een schip op het droge, in de woestijn, met een inhoud van 5500m3! Een zonderling, die Noach, laat hem maar! Maar het water kwam; Noach ging aan boord met zijn gezin als de enige evacués! En met hen alle soorten dieren, twee aan twee, perfect georganiseerd door hun Schepper! En God Zélf sloot de deur achter hen! En toen? Het regende 40 dagen en 40 nachten, onafgebroken, en het was niet zomaar een flinke bui! “Op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet.”[Gen.7:11, HSV] en het water steeg, de ene meter na de andere. De mensen vluchtten, hoger, al maar hoger, maar het kolkende water haalde hen in, het water steeg tot zeven meter boven de hoogste berg! Eigenwijze arme mensen, ze verdronken allemaal!
 
Nu, in deze tijd, waarschuwt God wéér; Hij gebruikt de tijd van Noach als voorbeeld opdat wij niet zo eigenwijs zullen zijn als zijn tijdgenoten! God wil niet dat mensen verloren gaan, en daarom dringt Hij aan om ons heil te zoeken bij Zijn Zoon Jezus, Die de Ark werd voor het behoud van ieder mens. Het wordt tijd om ‘in te stappen’, om te evacueren! God waarschuwt nóg; door Zijn Woord, door mensen, door overstromingen en aardbevingen, door rampen, voorzegd door Jezus Zélf! [Mat.24/25] De tijd van Jezus’ terugkomst is nabij, voor de deur!
Ieder die Jezus toebehoort, is veilig en geborgen in die Ark der Verlossing! “In een oogwenk zullen zij weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen zij altijd met de Here wezen.”[1 Th. 4:17] Als zij allen in veiligheid zijn gebracht, geëvacueerd, dan zal Gods oordeel over de aarde komen, zoals eens de zondvloed over de aarde kwam! De Bijbel waarschuwt voor die komende vreselijke tijd: “Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen.” [Openb.8:13]
Jezus wil ook graag uw en jouw Verlosser zijn, zodat je kunt evacueren vóór deze vreselijke tijd begint! Maar…….., wil je met Hem mee? Wil je instappen, in die Ark van Redding? Of vlucht je liever het dak op van je eigen luchtkasteel? Weet je het béter, net als de ‘buren’ van Noach? Jezus is gekomen om het oordeel van God van ons af te wenden, en daarom is Hij de énige Weg, en biedt alleen Hij, als Ark, een waterdichte garantie voor elke evacue!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl