Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-01-26 01:23:13
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


…….Wat er ook gebeurt!

En dat er van alles gebeurt op deze aardbol, dat hoef ik je niet te vertellen; kranten, tv, radio en internet zijn bronnen die dagelijks overstromen van gebeurtenissen, aankondigingen, voorspellingen en achtergrondinformatie. Beslist geen saaie boel! Gisteren las ik dat in het rijke mondaine Dubai zich een ‘ramp’ voltrekt doordat de eilandjes, die daar zijn aangelegd om dure villa’s op te bouwen, langzaam weer in zee verdwijnen! Tegelijk las ik ook dat in ons land de huismus de meest getelde vogel in onze tuinen is! O ja, en ook dat mensen met een drankprobleem een ‘alcoholslot’ in hun auto kunnen laten aanbrengen. En dan het vreselijke bericht over die aanslag in Moskou, waarbij vele doden en gewonden vielen. Allemaal dingen die gebeuren, elke dag opnieuw! En nu is er ook nog een nieuwe bron gaan stromen, die Wikileaks heet, een bron uit het verleden, die het helemaal spannend gaat maken. Het is een in 2006 gestarte website voor klokkenluiders die daar hun berichten op kwijt kunnen.

Wiki duidt een verzameling van een bepaald type hypertextdocumenten aan en het woordje is uit het Hawaiaans wat ‘snel’ of ‘vlug’ betekent. Het Engelse leaks staat voor ‘lekken’, en, jawel, dat doet het wel, lekken, al zijn het nu nog maar wat ‘druppeltjes’, volgens Julian Assange, de stuwende kracht achter dit ‘lekkende monster’! Vorig jaar werd bekend dat men ook beschikt over duizenden geheime Amerikaanse diplomatieke berichten, ‘gepikt’ van Amerikaanse ambassades, waarvan er nu 1% is vrijgegeven; er wachten er nog meer dan 250.000, die in gedeelten zullen worden ‘gelekt’ naar de media! Dat wordt smullen! Maar niet voor iedereen, naar ik vermoed; talloze diplomaten zullen met oplopende spanning en kromme tenen dit nieuwe jaar tegemoet gaan, in de hoop dat zij de voorpagina’s niet zullen halen! Ook enkele landgenoten werden al geconfronteerd met Wikileaks, waaronder ex-minister Bos en zelfs onze koningin!

En of dat allemaal nog niet genoeg was werden vorige week de ‘Palestine Papers’ openbaar gemaakt door de Arabische zender Al-Jazeera: 1600 vertrouwelijke documenten uit de jaren 1999-2010, over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Samen met een Engelse krant is men ook hier van plan om de gegevens gedoseerd aan de wereld ‘toe te dienen’! Eigenlijk wel bijzonder, dat het verleden nog zo’n claim legt op het heden, vind je niet? Naast alles wat staat te gebeuren, en waarvan we nog niets wéten, komt er nu ook nog een nasleep vanuit het verleden op ons af, over dingen die zich al hebben afgespeeld! Of we nog niet genoeg hebben aan het héden! Deze ‘oude-berichten-stroom’ zal heel wat onrust gaan veroorzaken en relaties verstoren, vooral in de westerse wereld in het algemeen, en in het Midden-Oosten, wat de ‘Palestine Papers’ betreft, in het bijzonder.
Al die dingen die op ons afkomen, uit verleden, heden en toekomst, doen de neiging opwekken om asiel te zoeken, óók al woon je in Europa, in Nederland! De betekenis van het woord geeft aan dat het zo gek nog niet is, al leef je in een land als het onze. Het komt van het Griekse sylos dat heiligdom, tempel of altaar betekent. Het duidt op een schuilplaats, een toevluchtsoord, een vrijplaats. Ook de Bijbel leert ons dat God voor het volk Israël al een plaats bedacht, waar men naar toe kon vluchten, in geval van nood. Er waren zes ‘vrijsteden’ in het land, [Num. 35]en in geval van direct gevaar kon men ook naar het altaar in de tempel vluchten, en de horens van het altaar vastgrijpen, dán was je voor dat moment ook veilig en mocht men je niets doen! In 1 Kon. 1 en 2 wordt beschreven hoe Adonia en Joab zó hun leven probeerden te redden, nadat ze in opstand waren gekomen. Het waren symbolen van wat God eens zou aanbieden aan Zijn volk én aan de wereld, en ook vandaag nog: de enige Schuilplaats die werkelijk veilig is, voor nu en voor eeuwig: Zijn Zoon Jezus Christus!
Het enig werkelijk veilige Asiel waarvan Jezus zelf zegt: “Mijn Vader, die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.
[Joh. 10:29, HSV] Behoor je al bij hen die Jezus hier bedoelt? Dán ben je ook één van hen waarvan Psalm 91 zegt: “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Als je werkelijk Jezus als je Burcht, je Toevlucht hebt gevonden, dan kun je rustig gaan slapen, ook als de duistere nacht over deze wereld valt! De schaduw van de Almachtige valt over je heen, de schaduw van God Zélf! Hij waakt over je en niemand rukt je meer uit Zijn hand, ……wat er ook gebeurt!
Welzalig allen die bij Hem schuilen! [Ps. 2:12] Je hoeft niet te wachten tot de paus je zalig verklaard, je bént zalig, diepgelukkig, als je in Jezus je Schuilplaats hebt gevonden! Dan zal er voor u en jou geen oordeel meer komen; het laatste oordeel, waar in Openbaring 20 over wordt geschreven, gaat aan je voorbij! Dáár worden de boeken geopend die de eeuwen door zijn bijgehouden door God zelf, een soort Wikileaks, maar dan heel anders. Het zijn twee soorten boeken; vanuit het ene boek worden de ‘doden’ geoordeeld, de mensen die hun eigen leven leefden, en Gods waarschuwingen en boodschappen in de wind sloegen. Het andere boek is het boek des levens, waar in de namen voorkomen van zondaren die Jezus aangenomen hebben als Verlosser! Die asiel zochten én vonden bij de Redder der wereld!
Dat er van alles staat te gebeuren, dat mag duidelijk zijn; hoe en wat, dat zal de naaste toekomst uitwijzen. Één ding is zeker, Jezus zal spoedig terugkomen om Zijn gemeente op te nemen, en welzalig hen die met Hem mee mogen gaan! Voor wat er daarna op aarde zal gebeuren waarschuwt de Bijbel de kandidaat-achterblijvers indringend: “Wee, wee, wee hun die [dan]op de aarde wonen, [Opb.8:13]
Bij welke groep behoor je, op dit moment? Je kunt nog kiezen, veranderen van keuze, je maakt het uiteindelijk zelf uit! Mét Jezus kun je de toekomst rustig tegemoet zien, wat er ook gebeurt! Hij heeft je verleden uitgewist en de straf daarvoor gedragen. Zónder Hem zul je eens door je verleden geoordeeld worden, vanuit Gods ‘Wikileaks’!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl