Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-02-08 18:05:18
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


Intoxicatie?

Ben je dat, of word je het langzamerhand? Ik vond het wel een boeiende en aandacht-trekkende titel om te gebruiken; echter, het betekent vergiftiging, en dát is niet zo’n leuk onderwerp. Maar het is misschien toch wel goed om er kennis van te nemen; is het niet voor jezelf dan misschien voor een ander, die je kunt waarschuwen.

Ik werd er bij bepaald door een bericht, een gebeurtenis en een gesprek. Het bericht kreeg ik binnen via m’n computer en handelde over stoffen in de voeding die mensen langzamerhand vergiftigen! Met name werd gewezen op het gevaar van aspartaam, dat voorkomt in light-drankjes zoals cola-light, volgens de fabrikant wél suikervrij maar wél met aspartaam! Een vrouw was zo ziek dat ze 24 verschillende medicaties kreeg voorgeschreven, maar niets hielp.
Bij gedane tests werd er door de artsen niets gevonden, maar men dacht dat ze MS had. Zij had zoveel pijn en was zo ziek dat ze wist dat ze ging sterven; ze regelde alles voor haar kinderen en wilde daarna nog een keer, in haar rolstoel, naar Florida. Voor ze vertrok werd haar de vraag gesteld of ze frisdrank light dronk. Ze bevestigde dat en men raadde haar aan daarmee te stoppen. Na 32 uur meldde ze dat ze gestopt was, en weer kon lopen! Ze voelde zich stukken beter, en toen zij in Florida aankwam hoefde ze nog maar één pil te slikken, een pil tegen aspartaam-vergiftiging, en ze had geen rolstoel meer nodig! Door dit ‘zoete vergif’ was ze letterlijk bezig om dood te gaan! Deze stof kan volgens insiders 92 ziektever-schijnselen veroorzaken! Naast dit ‘gevaar’ bestaan er nog talrijke stoffen in ons voedsel die we beter niet kunnen gebruiken; het gaat om meer dan 400 E-nummers die variëren van ‘verdacht’ tot ‘volstrekt niet gebruiken’, maar die wel door en in Europa zijn toegestaan, terwijl ze in andere landen verboden zijn! In ieder geval de moeite waard om eens na te gaan of je ongemerkt werkt aan een chronische vergiftiging van je lichaam!
De gebeurtenis die ik aanhaalde betreft dat Poolse schip, geladen met 2400 ton zwavelzuur, dat al een maand op z’n kant ligt in de Rijn, bij de Lorerei. Naast een grote economische schade die is ontstaan, dreigde er ook al wekenlang een milieuramp. Schepen mochten er niet passeren zodat een lange ‘file’ ontstond. Men heeft getracht om de tanker leeg te pompen, maar dat is niet helemaal gelukt. Nu gaat men het restant in de Rijn lozen!
Een ‘gecontroleerde’ vergiftiging van het water, waarbij ‘iets meer vissen zullen sterven’, maar meer ook niet, volgens deskundigen. En zo vindt er steeds weer een aanslag plaats op het milieu en de natuur; de olieramp in de Mexicaanse Golf, de brand bij het chemische bedrijf in Moerdijk, onlangs, en wat zal het volgende zijn?
Onder deze titel zou ik het ook kunnen hebben over de virussen die onze computerstelsels aanvallen, en willen vergiftigen. En niet alleen onze computer, ook wijzelf, als we niet waakzaam zijn over wat er binnenkomt, bij ons binnenkomt, en bij onze kinderen, via tv en pc! Het is zo belangrijk om er op te letten dat we het juiste voedsel binnenkrijgen, voor ons lichaam maar ook voor onze geest. Dat we, zonder dat we het merken, onszelf niet vergiftigen, en langzaam doodgaan aan wat we ‘innemen’! Let op de houdbaarheidsdatum, maar ook op de ‘ingrediënten’, de vergiftende stoffen die aanwezig kunnen zijn, in wat we zien en horen. Het kan de dood tot gevolg hebben, de eeuwige dood, als we de gevaren niet onderkennen! God wil ons daarvan weghouden en heeft ons daarom een Kompas gegeven, zijn Woord, om aan de hand daarvan de juiste koers te varen in dit leven. Om ons te beschermen tegen “allerlei wind van leer”, [Ef.4:14] tegen dwaalleer en valse leraars!
Zijn Woord is de Waarheid, onverkort, de Bijbel zijn Boek, met Zijn normen en waarden!
De tegenpartij van God, de duivel, is al eeuwen bezig om die Waarheid te ontkrachten met leugens en onwaarheden. Zoals hij Adam en Eva in het paradijs losweekte van God, en hen vergiftigde met zijn mooie woorden, zo heeft hij daarna tallozen gelokt en losgetrokken van de Waarheid. “Een leugenaar en de vader van de leugen”, [Joh.8:44] zoals hij genoemd wordt in de Bijbel, heeft de mensheid doortrokken met een chronische vergiftiging, langzaam sluipend, en soms “als een engel des lichts”, [2 Cor.11:14]maar altijd uit op de eeuwige ondergang van elk mens! De apostel Paulus constateert die vergiftiging ook bij de Galaten, die hij een brief schrijft. “Ik verwonder mi j erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.”[Gal.1: 6-7, HSV] Mensen die dat doen, Gods woorden verdraaien, afzwakken, of mooier maken, die zijn, schrijft hij: vervloekt! [vs. 8+9] Zó ernstig is het, dit virus van onwaarheden verspreiden! Helaas zijn er ook nu tal van theologen, dominees, voorgangers en anderen die het Evangelie verdraaien of afzwakken, en een boodschap brengen waar God geen Boodschap aan heeft! En zo verspreidt zich het gif. In gesprek met mensen komt dikwijls naar voren dat men gelooft dat God het zo nauw niet neemt, en dat, als men ‘goed’ leeft, er altijd wel een plaatsje zal zijn, bij Hem, ‘die God van liefde!’ Alverzoening noemt men het wel, en helaas zijn ook vele ‘christenen’ met dit virus vergiftigd! Deze eeuwenoude dwaalleer heeft een geweldige aantrekkingskracht, want dan wordt het voor een mens een stuk ‘makkelijker’, om ‘er te komen’! Maar het is een gemeen en dodelijk vergif van satan, dat mensen afhoudt van de Waarheid. God heeft de mensen hartelijk lief en wijst hen in Zijn woord duidelijk, liefdevol maar ook radicaal de énige Weg om bij Hem te komen: “Jezus, zijn Zoon: de Weg, de Waarheid en het Leven. [Joh.14:6] Jezus zegt het Zelf: “Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”[Joh.14:6] Wees daarom niet langer eigenwijs, laat je niet langer vergiftigen, maar geloof het Evangelie van Christus, ga op zoek naar de juiste Voeding, en word naar geest, ziel en lichaam
g e z o n d !

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl