Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-02-15 23:34:30
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


G E L I E F D !

Niet dat ik me laat beïnvloeden door de ‘gekte’ van Valentijn, maar ik maak toch even gebruik van dit uiterst populaire fenomeen want: ‘Love is in the air’, vandaag! Sinds de jaren ’90 is Valentijnsdag ook in Nederland een groot commercieel succes geworden; het heeft een vaste datum op 14 februari, en op die dag verrast men een geliefde met een kaartje, boeketje, cadeautje of wat dan ook! De mogelijkheden zijn eindeloos; de site Valentijn op internet vermeldt meer dan 3 miljoen berichten over deze jaarlijkse hype! Zelfs een speciale postzegel hoeft op deze dag niet te ontbreken, op je love-letter!

In 496 na Christus riep de paus van toen, Gelasius de Eerste, die bewuste dag uit tot de dag van de heilige Valentijn, een priester die waarschijnlijk op 14 februari 269, in opdracht van keizer Claudius de Tweede, werd onthoofd. Voor dat gebeurde liet hij enkele keren een briefje achter, met een bloemetje, en de woorden: ‘van je Valentijn’! Zoals keizer Constantijn de Grote in de vierde eeuw het kerstfeest op 25 december invoerde, om zó van een heidens feest af te komen, betreffende een zonnegod, zo bracht deze paus Valentijnsdag op gang, in de plaats van een ander heidensfeest, Lupercalia genoemd. Vandaar uit is het allemaal ontstaan.
In een blaadje van tnt-post las ik iets over liefdes: ‘het is als met rozenblaadjes……er zijn er geen twee gelijk. Er is een oneindig alfabet van maten en soorten’. En dan noemt men een aantal soorten: apenliefde, autoliefde, naastenliefde, dierenliefde, ware liefde, romantische liefde, vakantieliefde, en zo kun je er zelf nog wel wat aan toevoegen. Bij elke liefde kun je wel wat bedenken, en zeker op een love-day als vandaag. Maar wat houdt het verder in, zo’n dag, een ‘commercieel wangedrocht’ zoals iemand het noemde? De echtscheidingen nemen helaas niet af, door een rozige dag als deze! Wél, als we zelf [on]geregeld zoiets zouden creëren in ons eigen huwelijk, gewoon om elkaar onze liefde te tonen en elkaar te verrassen met momenten van verliefdheid en romantiek! Maar willen we écht lessen in liefde ontvangen, zodat we er ons levenlang mee kunnen doen, dan moeten we naar de ‘liefdesbrief’ van God, de Bijbel, waarin Hij ons Zijn liefde verklaart en ons ook leert hoe wij lief moeten hebben. het bekende hoofdstuk uit dat Boek over de ‘uitmuntendheid van de liefde’, 1 Korinthe 13, beschrijft hoe de liefde dient te zijn, wat zij doet en niet doet. En het is heel goed om daarnaar te luisteren, want het zijn lessen van de God van hemel en aarde, die Liefde is!
Jezus zegt het Zelf van zijn Vader als Hij op aarde is en het volk van Israël onderwijst:
“Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem[Jezus] gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”[Joh.3:16, het Boek] God, onze Schepper, zou wel buiten ons kunnen, maar dat wil Hij niet! Hij houdt zoveel van ons, en wil ons zo graag voor eeuwig bij Zich hebben, dat Hij er letterlijk álles voor over had om het zover te krijgen! Zijn liefde omvat “de wereld”, álle mensen wil dat zeggen; Hij offerde Zijn Zoon er aan op om alle mensen te behouden, God maakt geen enkele uitzondering, Zijn liefde is voor iedereen! Maar wil je die liefde accepteren, kun je er tegen om geliefd te zijn door je Schepper? Of vind je het maar eng en vrijheidberovend? Gods liefde aanvaarden betekent Jezus in je hart sluiten als je Verlosser en Redder. Dat hoort bij elkaar; Jezus heeft het vaak genoeg gezegd: “Ik en de Vader zijn één”, en: “niemand komt tot de Vader dan door Mij.”[] Veel mensen zien God nog wel ‘zitten’, maar ‘hebben niets’ met Jezus. Maar Jezus’ woorden zijn toch duidelijk genoeg: ieder die in Hem gelooft gaat niet verloren en ontvangt eeuwig leven! Er is bij God geen redding buiten Jezus om, dát moeten we goed beseffen. God houdt zielsveel van zondaren, maar Hij haat de zonden die we doen!
Zondaren wilde Hij voor eeuwig behouden, maar voor de zonden die ze deden wilde Hij hen bestraffen! Een onmogelijk dilemma tussen liefde en rechtvaardigheid! Maar de enig ware God kwam met een Goddelijke oplossing: Hij offerde zijn Zoon Jezus op Die aan het kruis de straf droeg, die mensen als ik en u en jij verdienden. Jezus droeg de vreselijke straf voor de hele mensheid! Door deze onbegrijpelijke ingreep van God kon Hij rechtvaardig zijn én liefdevol! Begrijp je wel hoe geliefd je bent bij God de Vader én bij God de Zoon? Beiden houden zielsveel van u en van jou; “Ik en de Vader zijn één”, zei Jezus, óók daarin, óók in die ontzaggelijk grote liefde! Daarom kun je ook nooit zonder Jezus bij zijn Vader komen, Jezus is de Weg naar de Vader, een andere weg is er absoluut niet! Kom daarom tot Jezus Die zijn leven gaf voor u, voor jou, en belijd je zonden, dank Hem voor het Offer dat Hij bracht, en laat deze unieke Redder je bij de Vader brengen. U, jij, wie je ook bent, je bent zo ontzettend
G E L I E F D bij God de Vader én God de Zoon, je bent Hun ‘Valentijn’, niet voor één dag, maar voor elke dag van dit leven én tot in de eeuwigheid! En weet je, het is écht waar, geen rozige wolk van een moment, die zo weer wegdrijft, maar eeuwige absolute zekerheid! Als je Jezus’ liefde gaat beantwoorden dan zegt Hij: Wij zullen naar hem/haar toe komen en bij
hem/ haar intrek nemen. [Joh. 14:23] De Heilige Geest van de Vader én de Zoon komt in je wonen, en die Geest gaat je leiden en onderwijzen. Echt super om dat te gaan meemaken!
Maak zelf je keuze en weet één ding: je bént geliefd door God, ook al houdt er verder niemand van je! Love is in the air!
 
Liefde was het, onuitputt’lijk,
liefd’ en goedheid, eind’loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil Zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
In de hemel zijnen lof.
 
Hebt gij vrienden in dit leven
ook zo’n Helper aan uw zij?
Wilt gij ruste, zoekt gij vreugde,
wilt ge vrij zijn, vrij en blij?
Neemt uw toevlucht dan tot Hem,
hoor naar Jezus’ liefdestem!
Hij voorziet in al uw noden,
daar wordt vrede u geboden.
 
[Joh. de Heer 548 en 178]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl