Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-03-01 15:43:00
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


Verrassend?

Een wat vreemd Nederlands woord vind ik zelf; er zit iets in van ‘ras’, dat ‘vlug’ betekent. Het gaat om iets onverwachts, onverhoeds, iets overrompelend, en het kan leuk zijn, maar ook niet, maar wel iets wat je niet of nooit had verwacht! De verrassing van de cadeaus die je kreeg van de sint of met de kerst kán nog na-ijlen, maar dan moet het toch wel echt gewéldig geweest zijn. Maar nee, buiten dat leven we wel in een bijzondere tijd, vol van verassingen.

Met name denk ik natuurlijk aan het Midden Oosten, dat elke dag de voorpagina’s haalt, en het journaal. Wij komen er als gewone mensen nu pas achter hoe de miljoenen in die Arabische moslimstaten jarenlang verdrukt zijn geworden en onder zware dictatuur hebben geleefd! Is dat niet verrassend? Maar nu zijn de rapen gaar; mede dankzij Twitter, Facebook en andere internettools ontstond de ene opstand na de andere, en trokken én trekken de mensen de straat op om hun ongenoegen kenbaar te maken en echte vrijheid, werk en een ‘beter leven’ te eisen! De vrijheidsdrang verspreidt zich als een virus van land naar land, en vooral jonge mensen grijpen het aan om op te komen voor recht en vrijheid, en een eind te maken aan corruptie en onderdrukking! En waar zal het eindigen? Komt Saoedi Arabië ook nog aan de beurt, en zal men in Iran opnieuw een poging wagen? Zal de koningin nog naar Oman kunnen gaan, en hoe zal Kadaffi zijn weg vervolgen? Hij mag niet meer op reis, zijn banktegoeden zijn bevroren, en toch meent hij dat alle Libiërs nog van hem houden. Zijn zicht op de werkelijkheid is dan toch wel heel beperkt geworden in deze dagen.
We dachten met Wikileaks al een ‘leuke tijd’ tegemoet te gaan, met alle verrassingen die men nog in petto heeft, maar dit slaat alles! Maar hoe het af gaat lopen, daarover lopen de meningen nog sterk uiteen, en feitelijk is er nog geen zinnig woord over te zeggen. Komt er échte vrijheid of wordt de strenge islamitische sharia ingevoerd door figuren die de macht grijpen? Ik verwacht dat het een heel bijzonder jaar gaat worden voor deze wereld. En voor ons zelf? Binnen enkele dagen worden wij wellicht ook verrast door de verkiezingsuitslag voor de Provinciale Staten. Het zal ons aangeven hoe de zetelverdeling in de Eerste Kamer
zich zal gaan verhouden. Men verwacht geen meerderheid voor de regeringspartijen en gedoogpartij te behalen, mede door de neergang van het CDA, die de peilingen aangeven!
Het zou nog verrassend kunnen meevallen, maar dat ziet er vanwege de vele ontevreden CDA-stemmers niet naar uit. En hoe het dan verder zal gaan met onze regering, met een minderheid in de 2e Kamer en dan ook in de 1e Kamer, weliswaar met de gedogende PVV, dat is moeilijk in te schatten, maar het wordt er zeker niet makkelijker op!
 
Naast al dit gebeuren, ver van ons bed of dichterbij, kunnen we ook zelf verrast worden door onverwachte gebeurtenissen, in ons persoonlijke leven, in ons gezin of op zakelijk gebied. Al zou het soms best wel eens makkelijk zijn, we kunnen nog geen seconde overzien van wat voor ons ligt! We kunnen ons beveiligen, indekken of verzekeren tegen vervelende, verrassende calamiteiten, lichamelijk of materieel, maar er zullen toch altijd weer dingen gebeuren of zijn, waarop we niet gerekend hebben, of hadden. God, onze Schepper, weet daar alles van en geeft ons talrijke aanwijzingen in Zijn Woord hoe wij daarmee om moeten gaan.
 
Als Jezus, de Zoon van God, op aarde is en rondtrekt door Israël, dan vertelt Hij aan iedereen die het maar horen wil wat de beste manier van leven is om niet voor vervelende verrassingen te komen staan. En Hij zegt: “Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft.” [Mat.7:24, HSV] Deze woorden” duiden op alle aanwijzingen, richtlijnen en waarschuwingen die Hij daar vóór gesproken had, de bekende Bergrede, gericht aan Israël, toen, en vandaag aan Israël en ons! Jezus is met liefde over ons bewogen en wil niet dat wij een verkeerde weg gaan, maar de juiste Weg gaan volgen. In diezelfde toespraak zegt Hij: “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor binnengaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.”[Mat.7:13-14, HSV]Jezus weet wat voor een verrassing er schuilt aan het eind van die twee wegen, en daarom dringt Hij er op aan om de juiste Weg te kiezen, om kieskeurig te zijn! En, zegt Jezus, de juiste keuze blijkt uit het fundament dat je hebt gekozen voor de bouw van je geestelijke huis: een rots of zand. Doen of niet doen wat de Bijbel, wat God ons leert en voorschrijft, daar komt het heel simpel gezegd op neer! Als Jezus later spreekt over Zijn terugkomst dan waarschuwt Hij bij herhaling dat we waakzaam moeten zijn, Hem moeten verwachten en moeten letten op “de tekenen van de tijd”! Want Hij wil niet dat we verrast worden, zoals we verrast kunnen worden door een dief die er plotseling is, want dan is het te laat!
 
Waar let u op, wat heeft jouw aandacht in deze bijzondere tijd? Waakt dan, zegt Jezus, en laat je niet verrassen, Mijn komst is zeer nabij. Kom nu weer niet met het verhaal van dat dit 1000 jaar geleden ook al gebeurde, want dit sprookje is intussen wel achterhaald! Kijk om je heen en zie de realiteit van de dingen die in de wereld gebeuren, en die in de Bijbel al werden aangekondigd als tekenen van Jezus’ komst!
God houdt van je en wil je bewaren voor de meest ellendige verrassing: een eeuwigdurend verblijf in de hel! Jezus had Zijn leven er voor over om joUw eens de grootste verassing van je leven te bezorgen: een eeuwigdurend leven op een nieuwe aarde met een volmaakt lichaam,
in een onbeschrijfelijke, paradijselijke atmosfeer! Wat Gods Woord dáár over zegt? “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.”[1 Kor.2:10, HSV] Is dat niet verrassend? Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor JOU!
 

Sta op uit de doden, o zondaar, en leef,

dat Christus ook over u lichte!

Sta op uit de doden, o zondaar, of beef

voor God en het jongste gerichte!

Nog wekt u de Heiland en nog is er raad,

sta op uit de doden,'t is spoedig te laat!

 
(Gez. 165 Herv. bundel)

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl