Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-03-08 22:29:58
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


L E V E N !

Denk je wel eens na over het leven? Ik doel niet in de richting van een leuk leventje of een beroerd leven, maar op hét leven! In deze dagen worden wij bepaald bij de betrekkelijkheid van het leven, als we horen en zien van wat er gebeurt in het Midden Oosten. Een leider in Libië die er zó op gebrand is om zijn macht te behouden, dat hij alles en iedereen uitroeit die hem dat wil ontnemen! Wij maken ons [gelukkig] nog druk om drie militairen die daar vastgehouden worden, maar daar worden talloze Libiërs zonder pardon verwond of gedood die in opstand zijn gekomen tegen een gezag dat hen al jaren onderdrukt, en de kans ontneemt om echt te léven! Maar de opstand schijnt niet meer te stoppen; de mensen sterven liever en worden martelaar, in de verwachting dat hun god ze er voor zal belonen, dan dat ze nog verder onder dit wrede regime moeten voortleven.

Als je dit vanaf grote afstand meemaakt en al die mensen ziet in hun strijd en nood, dan schaam je je bijna dat je hier nog in alle rust kan genieten van een heerlijk voorjaarszonnetje!

De natuur doet van zich spreken en kondigt aan dat er verandering op komst is! Bomen, planten, bollen en struiken die ten dode leken opgeschreven, laten plotseling tekenen van leven zien! De fruitbomen in de kas tonen hun eerste bloesem, de krokussen en narcissen doen hun ‘mond’ wijd open en staan in tuinen en langs wegen luid te juichen voor hun Schepper! Ook de dagen worden langer, elke dag wint het licht het een stukje van het donker! Na een behoorlijk lange winter ontwaakt het léven, en u en jij misschien ook wel! Als je oplet en om je heen kijkt, dan zie je in de natuur steeds weer veranderingen die er op wijzen dat het leven het wint van de dood, dat het mooie het wint van het lelijke, het goede het wint van het kwade! Het hele jaar door wel, maar in het voorjaar het nadrukkelijkst! Het pluimvee verliest haar verenpracht, herten verliezen hun gewei, en ze zien er een poosje ‘niet uit’, maar let op, het leven wint het en manifesteert zich opnieuw in hun verenpak en geweien als nooit te voren! Let op, beste lezer, en geniet er van, de komende dagen en weken, let op het nieuwe leven dat zich openbaart in jouw omgeving, in uw tuin. Let op, ‘de dood’ wordt je tuin uitgejaagd door ‘het leven’! Zo laat God, de Ontwerper en Schepper van dat alles zien, ondanks alle zorg en oorlog en lijden en ellende, dat het leven het wint van de dood, elk jaar opnieuw! Hij laat het iedereen zien in de natuur, in de jaargetijden, in het lengen van de dagen, dat het leven wint, dat de duisternis moet wijken voor het licht! Ook al lees je geen Bijbel [meer], ook al ‘doe je er niet [meer] aan’, de natuur vertelt het je wel dat God er is, dat Hij goed is en dat Hij van het leven houdt, en dat God het leven geeft, Hij alleen!
 
Wij mensen, met alle kennis en wetenschap, wij kunnen van alles ontwikkelen, dank zij Gods goedheid en genade, maar ‘het leven’ blijft een mysterie, een geheim dat God alleen heeft, en geeft, en neemt! Al dat leven dat we zien in de natuur, dat wil ons wijzen naar het Leven dat God de mensen wil geven, eeuwig leven! Als ik er over nadenk, over al die dingen, dat zie ik iets bijzonders voor mensen zoals u en jij en ik. Bomen, planten, bollen, dieren, je ziet het leven opbloeien in hun zijn, ook in deze tijd, ze worden [weer] mooi! Maar op een keer sterven ze, voorgoed.
 
Mensen worden er niet mooier op, door de jaren heen, dat zie je aan ‘alle kanten’! Maar God heeft voor hen iets mooiers: eeuwig leven! Hij doet ons geweldige beloftes; als wij ons door Hem nu, in deze tijd, mooi laten maken aan de binnenkant, dan belooft Hij ons voor straks in de eeuwigheid een volmaakt en verheerlijkt lichaam, dat zelfs ontheven is aan de zwaartekracht! Een lichaam zoals Jezus nu al heeft!
Van onszelf zijn we dood, zit er geen leven in ons, geen blijvend leven. Als we niet opletten dan gaan we voor eeuwig dood, en dát houdt in dat we de eeuwigheid zonder God moeten doorbrengen, het ergste dat een mens kan overkomen! Maar God wil ons de weg wijzen, middels de natuur maar vooral door Zijn Woord en Geest. Vanuit de Bijbel leert Hij ons hoe wij blijvend leven kunnen verkrijgen. Hij wijst zijn Zoon aan, de Here Jezus. Hij heeft het voor elkaar gebracht door te sterven…………, en weer op te staan! Hij ging dood, aan het kruis, maar had het leven in Zich! Zoals een zaadje sterft in de aarde om een nieuwe plant voort te brengen, zo stierf Hij aan het kruis opdat de dood niet het einde zou zijn van alles, maar het begin!
 
Let op de natuur, maar kijk vooral naar Jezus! Hij stierf, Hij ging dood, Hij betaalde met Zijn leven. Met zijn bloed kocht Hij de Dood af, waarvoor wij bestemd waren. Als je dát gelooft; als je met heel je hart daar ‘Dank U wel’ op kunt zeggen, dan heb je ‘leven’ in je! Dan sterf je niet, straks, maar dan stap je over naar het eeuwige leven. Want: “Wie de Zoon heeft, heeft het Leven.”[1 Joh.5:12] Het wordt lente, de dagen lengen; het wordt ‘eeuwige lente’, het wordt eeuwig leven voor ieder die persoonlijk voor “Het Leven” kiest, die voor JEZUS kiest!
Daar kunt u en jij zéker van zijn, in tegenstelling tot de ‘Arabische lente’, waarover in deze dagen gesproken wordt, en gehoopt. Helaas ziet dat er nog niet naar uit. Nee, ook in deze bijzondere tijd is er één ding zéker, wat er ook gebeurt, en dat is wat Jezus belooft aan allen die Hem willen volgen: “Ik geef hen het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan.”[Joh. 10:28]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl