Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-03-15 23:05:27
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


Reageren

Keek ik vorige weken nog met verbazing naar de massa’s betogers op de straten van landen in het Midden Oosten, in deze dagen kijk ik telkens weer met verbijstering naar de beelden van de alles verwoestende tsunami die Japan zo zwaar heeft getroffen. Wat een geweld, wat een enorme kracht die in enkele minuten tijd álles wegvaagt wat op haar weg komt! Het is eigenlijk niet te beschrijven, je moet het zien gebeuren, dan raak je vol ontzag en onder de indruk van zoveel natuurgeweld. Evenals in de Arabische landen zie ik een vorm van kettingreacties; zoals de vonk van onrust, onbehagen en weerstand oversloeg van Tunesië naar Egypte, naar Jemen, naar Libië, naar Marokko, naar Algerije, Jordanië en nu zelfs naar Saoedi Arabië, zo is in Japan te zien dat de zware aardbeving een hevige vloedgolf te weeg bracht, gevolgd door stroomuitval, gevolgd door een dreigende meltdown in drie van de vijftig kernreactoren! Ook in deze energiefabrieken dreigt nu een kettingreactie! Het woord meltdown, dat we de laatste dagen alsmaar horen, drukt uit dat er een kernsmelting dreigt, waarbij de kern van een reactor oververhit raakt en brandstofelementen smelten. Vandaar dat men drukdoende is met zeewater, om ‘het hart’ van de energiebron af te koelen! Een nucleaire ramp dreigt voor dit al zo zwaar getroffen ‘land van de rijzende zon’. Rond Fukushima, de plaats waar de kerncentrale staat, zijn al 200.000 mensen geëvacueerd.

Ook dit gebeuren heeft weer zijn reacties; regeringsleiders die bezig zijn met het energievraagstuk in hun land, worden gemaand tot voorzichtigheid nu dit onheil zich over Japan uitstrekt. Bondskanselier mevrouw Merkel benadrukt dat deze gebeurtenis zeker een onderdeel van de besprekingen zal uitmaken over het langer in bedrijf houden van de zeven centrales. Voorlopig worden ze alle zeven stilgelegd en ondergaan ze een diepgaand onderzoek! En ook bij ons zal er zeker, nu men het heeft over een tweede kerncentrale, nog heel wat water door de Waterweg stromen voordat dát plan ‘groen licht’ krijgt! De eerste reactie is een protestmars in Zeeland tegen een tweede centrale, deze week. En vandaag roept de eurocommissaris van Energiezaken, Gunter Oettinger de Europese ministers van Energie bijeen om te overleggen hoe het verder moet, juist nu de EU zo enthousiast werd over méér kernenergie!

Reageren; het heeft te maken met actie en reactie, en je ziet het in het bovenstaande, sommige acties lokken soms heftige kettingreacties uit! Als gevolg van alle gebeurtenissen én de dingen die wellicht gaan komen zijn de Japanners druk aan het hamsteren gegaan! De schappen in de winkels zijn leeg, de koelkasten vol,misschien. Alleen heel jammer dat 45 miljoen mensen te kampen hebben met stroomonderbrekingen!
Met dit al is de berichtgeving over wat er in Libië plaatsvindt bijna gestopt. Maar het gaat helaas nog wel steeds door dat ‘leider’ Kadaffi zijn eigen onderdanen bombardeert! ! De reactie van een man die, koste wat kost, zijn macht wil behouden.  Het einde van de ‘Arabische lente’ lijkt in zicht, in dit zwaar getroffen land, nu de Verenigde Natiën nog steeds niets anders weten te reageren dan bij elkaar te komen, en weer te vergaderen!
En u, en jij, hoe reageerje op al die hectiek in deze heftig kolkende wereld? Het jaar 2011 is nog slechts 2 ½ maand oud, maar wat is er al niet gebeurd? En hoe zal het verder verlopen? Japan is verder van ons af dan Tsernobyl, waar in 1986 een nucleaire ramp plaatsvond, en waar nog steeds niet te leven valt. Maar wat voor uitwerking zal dit gebeuren hebben op het land zelf, op het milieu, op de wereldeconomie? Hamsteren hoeft nog niet direct, maar een voorraadje noodrantsoenen voor de ‘kwade dag’ is misschien toch wel aan te bevelen! En de revolte in het Midden Oosten, wat zal het voor gevolgen hebben voor de westerse wereld, voor de Europese buren? De olie stroomt [nog] rijkelijk, maar het kan ‘zomaar’ voorbij zijn, deze luxe! En een kink in die ‘pijpleiding’ zal tsunamiachtige gevolgen krijgen voor Europa!
Bij al dit gebeuren wil ik ook dit keer graag God betrekken; je interesse gaat nu misschien verflauwen, maar dát is nu juist wat Hij, Die over dit alles gaat, wil opwekken! Hij wil graag dat je gaat reageren op al die camiliteiten die plaatsvinden in de wereld van nu! God doet het plaatsvinden of laat het plaatsvinden, één van beiden! Hij heeft het al lang geleden voorzegd en laten opschrijven in de Bijbel, Zijn Boek! En nu gebeurt het; het is Zijn verlangen dat mensen tot bekering komen en dat ingeslapen christenen wakker worden, voordat groter onheil de wereld zal gaan treffen! Jezus’ terugkomst naar de aarde is aanstaande; Hij zal Zijn volgelingen, al die mensen die geluisterd hebben en wakker geworden zijn, meevoeren van deze aardbol naar een hoger gelegen veilige plaats bij Zijn Vader. Daarna zullen op aarde zware oordelen losbarsten, veel erger dan de tsunami’s of nucleaire rampen van dit millennium. De mensen die dan op aarde zijn zijn niet te benijden; in het laatste Bijbelboek, Openbaring van Johannes, worden de komende rampen beschreven, en ook hoe de mensen zullen reageren. De Bijbel beklaagt hen, die dat mee gaan maken: “Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen…….[Op. 8:13] Als het zover is wil God zo weinig mogelijk mensen op aarde, omdat Hij alleen weet wat er dan allemaal gaat gebeuren, vóór Jezus, zijn Zoon, het 1000-jarig Vrederijk komt vestigen, en Zijn intrek neemt in Jeruzalem! Daarom wil Hij zo dolgraag dat ook u en jij gaan luisteren naar Zijn roepende stem en gaan reageren op Zijn liefdevol aanbod! Ruim 2000 jaar geleden is God in actie gekomen; de wereld was verloren in zonde en schuld. God de Vader zond God de Zoon naar de aarde om daar de straf te dragen voor alle zondaren, d.w.z. voor alle mensen van alle eeuwen. Die ‘actie’ heeft Jezus uitgevoerd; aan het kruis heeft Hij het volbracht! Ieder die met instemming en dankbaarheid op dit geweldige offer zou reageren, toen en nu, zou voor eeuwig behouden worden! En daar is een geweldige kettingreactie op gevolgd, wereldwijd! Miljarden zijn met hun zonden naar het kruis van Jezus gegaan en hebben genade en verzoening verkregen! Maar God wil dat iedereen behouden wordt en daarom roept hij nog steeds, ook door al deze gebeurtenissen heen, naar u en naar jou, totdat je óók gaat reageren! Luister naar Zijn roepstem, en houd je niet langer doof!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl