Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-04-06 19:36:47
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


Patstelling

Als je het alleen kent van schaakpartijen, dan is het allemaal nog niet zo ernstig. De koning staat niet schaak maar kan geen zet meer doen zonder schaak te komen staan; als er ook verder geen zetten meer zijn te doen is het pat en kun je besluiten tot remise, en ga je weer over tot de orde van de dag. Maar in andere situaties kan een patstelling langdurig oponthoud opleveren en uitzichtloze situaties. Als voorbeeld kan dienen de situatie in Libië; als kolonel Kadaffi opstapt en met zijn familie verder rustig gaat leven in een ver land, dan zou dat misschien een weg openen naar een betere tijd voor land en volk. Misschien, want wat gaat er gebeuren als het gaat om verdeling van de macht onder groepen en stammen die elkaar tot nu toe bestreden hebben? Maar nu is er nog de situatie waarbij twee kampen elkaar bestrijden: de leider met zijn getrouwen en daartegenover de rebellerende burgers, vanuit de lucht ondersteund door geallieerde hulp. En nu speelt er zich een op- en neergaande strijd af, zonder doorslaggevende successen, zodat er een patstelling ontstaat die veel mensenlevens kost! Wil men deze situatie doorbreken dan zal de coalitie verder moeten gaan dan alleen maar luchtsteun, zo meent men. In Ivoorkust leek eenzelfde situatie te ontstaan tussen de aanhangers van de tijdens de verkiezingen verslagen president Laurent Gbagbo en de volgelingen van de winnaar: president Alassane Ouattara. Maar nu er voor laatstgenoemden hulp is gekomen van VN-troepen lijkt de patstelling doorbroken en wordt Gbagbo hopelijk tot vertrek gedwongen!
Ik denk dat velen wel een bijdrage kunnen leveren vanuit ervaringen, als het gaat over situaties die vastgelopen zijn, over gebeurtenissen waarbij elk uitzicht op beweging ontbrak!

Vooral in de relatiesfeer komt het heel veel voor; in families, onder kennissen en vrienden ontstaan er soms meningsverschillen en ruzies die uiteindelijk uitlopen op een ‘vastgelopen’ relatie, wat resulteert in een situatie dat men elkaar nooit meer ziet en spreekt, en doodzwijgt!

En het gaat soms om zulke simpele dingen, dat een buitenstaander er niets van begrijpt! Soms wordt er een tipje van de sluier opgelicht in het EO-programma ‘Het familiediner’; daar wordt achter de coulissen geprobeerd de patstelling tussen familieleden, die soms al jaren duurt en soms ook maar een bagatel betreft, te doorbreken. Het is vaak emotioneel als men uiteindelijk toestemt om met elkaar te gaan dineren, en opgehaald wordt door zo’n grote witte limousine! Wat een vaak stil verdriet in gezinnen waar ouders hun kind, maar ook hun kleinkinderen nooit te zien of te spreken krijgen, waar kinderen nooit eens terug kunnen vallen op hun ouders omdat er ‘iets’ is, of waar kleinkinderen nooit eens naar opa en oma kunnen omdat er ‘iets’ is tussen hen en pa en ma, en dat nog nooit werd opgeruimd! Patstellingen die niet doorbroken worden omdat de ‘ander’ maar moet komen, want ‘die’ heeft het veroorzaakt!
Herkent u zich hierin? Is ook bij jou het gezin niet compleet tijdens het aanstaande paasdiner in huiselijke kring? Er is nog tijd om er iets aan te doen, om ze allemaal rond de tafel te hebben! Om radicaal de patstelling van al zólang te doorbreken, misschien wel om de minste te zijn, zoals mijn moeder vroeger al adviseerde!  
God, onze Schepper, Die precies weet hoe wij in elkaar steken, heeft ons een duidelijk voorbeeld gegeven. En nu de christelijke gedenkdagen van Goede Vrijdag en Pasen weer naderen is het goed om dit weer eens te noemen. Menselijk gesproken zat God ook in een Patstelling; de mens die Hij naar Zijn beeld had geschapen was ongehoorzaam geworden.
Ze werden zondaars en God moest ze straffen, vanwege Zijn rechtvaardigheid! Daarnaast hield Hij onwijs veel van Zijn mensenkinderen, ondanks hun zonden! Het is Zijn eeuwige plan om samen met mensen de eeuwigheid door te brengen, maar hoe moest dat nu? God nam een radicale stap om uit deze Patstelling te geraken, Hij zocht het niet in remise maar Hij offerde de Koning er aan op, en bood genade aan! Jezus, Zijn Zoon kwam in de gestalte van een Baby naar de aarde en zou ruim 30 jaar later aan het kruis de straf voor de zonden van alle mensen dragen, zodat Zijn Vader de ménsen die vreselijke straf kon besparen, en tóch Zijn eeuwige plan kan uitvoeren! Straks, op Goede Vrijdag, wordt er weer gesproken ,gelezen en gezongen over de Koning der Joden, zoals op een bordje boven Zijn kruis stond geschreven, Die opgeofferd werd ten behoeve van u en jou en mij, en iedereen! Zo heeft God de Vader met het uitvoeren van dit goddelijke en genereuze plan die ellendige Patstelling teniet gedaan!
Toen de Here Jezus daar hing aan dat kruis dachten Zijn vijanden, en zéker Zijn aartsvijand de duivel, dat het einde verhaal was voor Jezus, finaal schaakmat gespeeld! Maar de Koning stond majestueus op uit Zijn graf, drie dagen later, en Hij leeft tot in alle eeuwigheid! Jezus is de Koning der koningen en zegt: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.”
[ Mat. 28:18] Door dit alles heeft God alle uitzichtloosheid, alle hopeloosheid, alle ellende, waar deze wereld zwaar onder lijdt, eindig gemaakt, er komt een einde aan! De patstelling is opgeheven, halleluja! Jezus’ overwinning na kruis en dood gaat straks resulteren in een blijde eeuwige toekomst voor iedereen die met hart en ziel kiest voor deze Koning! Heb je die keuze al gemaakt? Geweldig! Jezus noemt je:“Gezegende mijns Vaders”. [Mat.25: 34] Ben je nog niet zo ver, kies dan voor het Leven, voor het te laat is! En blijf geen pion in een leven waarin uiteindelijk alleen maar verliezers zijn!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl