Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-04-19 01:29:59
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


Z I E ………….!

“Sta stil en let op Gods wonderen”, zegt Elihu tegen Job [Job 37:14] en vandaag tegen ons! Sta eens even stil en kijk eens om je heen, en zie eens wat God aan het doen is, ook op deze mooie lentedag. Het leven manifesteert zich in alle toonaarden, alle dorheid en droogheid wordt overweldigd door het leven! De kou, de guurheid en donkerheid van de lange winter heeft het allemaal niet tegen kunnen houden, het leven openbaart zich opnieuw! Ondanks alle ellende in de wereld, ondanks oorlog en dreiging en dood en verderf manifesteert de Schepper, de God van hemel en aarde, dat dát niet het einde is én niet zo zal blijven! Hij laat ons weten middels de natuur dat er een Macht is Die ver boven lijden, dood en verderf uitreikt, en ons hoop geeft op een toekomst waar het eeuwig lente zal zijn, en zónder al die ellende, die er nu nog is! Stevan, een jongen van twaalf jaar wordt vandaag begraven; terwijl de bomen boven zijn graf uitlopen en in bloei staan wordt hij daar te ruste gelegd, geveld door een dodelijke hersentumor. Wat een afschuwelijke, onnatuurlijke en tegenstrijdige situatie, leven en dood zo dicht bij elkaar! En inderdaad, als er geen hoop voor een leven na de dood bestaat, dan is dit beeld gelijk aan een ‘vlag op een modderschuit’, afschuwelijk! Maar gelukkig wist Stevan en weten zijn ouders béter; hij wist dat hij naar de Here Jezus ging en zijn ouders verwachten hem daar weer te zien, en weten zich daardoor enorm getroost!

God weet er van, en wist er van, voor Hij Zijn reddingsplan voor de wereld ten uitvoer bracht. Hij werd dagelijks geconfronteerd met het paradoxale in Zijn wereld: de schoonheid van Zijn talloze schitterende creaties die telkens weer werden en worden aangetast door dood en verderf, als gevolg van de zonde die in Zijn wereld van binnengedrongen. ‘Onuitstaanbaar’ voor een Schepper Die alleen maar van schoonheid houdt en mooie ‘dingen’ maakt! God wilde terug naar Zijn oude plan: een paradijselijke wereld met mooie zondeloze mensen, die tot in eeuwigheid zou voortbestaan, samen met Hem! Gods hartsverlangen!! En Hij offerde er álles aan op om dat te verwezenlijken: Zijn eigen Zoon Jezus! Hij kwam naar de aarde om die afschuwelijke paradox op te heffen, om het Leven te brengen en de Dood voorgoed te vernietigen. Tijdens Zijn leven op aarde werd Jezus dagelijks geconfronteerd met ziekte en dood en werd Hij telkens weer gemotiveerd om Zijn missie te volbrengen! Als Hij hoort dat Zijn vriend Lazarus is gestorven, en het verdriet ziet van zijn zussen, familie en kennissen, dan raakt Hij verbolgen. “Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden, die met haar meegekomen waren, zag huilen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd.” [Joh.11:33]
Jezus werd boos en opgewonden omdat Hij zag wat er door de dood wordt aangericht. Hij zag de vreselijke gevolgen van de zonde: dood, verdriet en tranen. Op zo’n moment werd Hij bevestigd in Zijn missie om die afschuwelijke Dood eens en voorgoed te overwinnen! Op weg naar Golgotha, op weg naar die Goede Vrijdag, waarop Hij voorgoed af zal rekenen met die aartsvijand, vraagt Hij naar het graf waar Lazarus ligt. Als Hij daar komt huilt Jezus, maar dan komt Hij naar het graf en is opnieuw verbolgen, innerlijk heftig vertoornd. En dan volgt er een optreden van de Heer Die regeert over leven en dood, als ‘voorproefje’ van wat Hij nadien zal bewerken aan het kruis. Als Gebieder roept Hij Lazarus uit zijn graf, en terstond, na vier dagen dood te zijn geweest, komt hij te voorschijn! Later zou Lazarus weer sterven; evenzo zien we in de natuur dat het leven het schijnbaar weer af moet leggen tegen de dood, maar het is slechts schijn. Jezus zegt het al tegen Martha, nog vóór haar broer is opgewekt:
“Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? [Joh.11:25-26, HSV]

Jezus, Zich zo bewust van Zijn missie, wist terdege wat Hem stond te wachten op die Vrijdag, maar ook wat drie dagen later zou plaats vinden: dat Hij zou opstaan uit Zijn graf! Op grond van Pasen kon Hij Martha al vertroosten en bemoedigen! En later doet Paulus dat ook als hij schrijft aan de mensen in Thessaloniki en aan ons, vandaag: “Als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. [1 Th. 4:14]
Dat de paasdagen naderen zal niemand ontgaan zijn; het paasgeel is weer ‘in’, eieren, hazen, kleding, uitgebreide diners, alles ademt de sfeer van iets feestelijks, dat komen gaat. In kerkelijke kringen is het een week van gedenken, met als hoogtepunt Goede Vrijdag, de dag waarop eens voor het oog van heel de wereld Jezus, de Zoon van God, aan het kruis hing, en daar verzoening bracht tussen God, Zijn Vader, en ons, mensen. “Zie de Mens, riep de stadhouder Pilatus, toen Jezus daar stond, voor Hij werd weggeleid naar het kruis. Johannes had het eerder ook al geroepen tot de omstanders: Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt! [Joh. 1:29] We kunnen op een leuke manier die vrije dagen met onze dierbaren doorbrengen, en dat is geweldig om te doen, en om dankbaar voor te zijn! Maar als we blind blijven voor waar het werkelijk om gaat, dan zullen we geen deel krijgen aan wat Jezus voor ons heeft bewerkt! Als je bemerkt dat je ‘zicht’ maar beperkt is, als u ‘slecht zicht’
heeft of misschien wel bijna blind bent, geestelijk, en je wilt luisteren, dan heb ik goede raad!
Nodig Jezus uit; Hij wil je Geneesheer zijn en komt bij je thuis, je hoeft er niet voor weg. Hij komt vast en zeker en Hij vraagt, net als aan die blinde man uit Lucas 18: “Wat wilt u dat ik voor u zal doen?” Dan heb je de kans van je leven, je kunt Hem álles vragen, want Hem is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde! Die blinde man vroeg: “Heere, dat ik ziende mag worden.” En het antwoord kwam direct: “En onmiddellijk werd hij ziende.”[Luc.18:41]
 
Hem uitnodigen, Jezus vragen om hulp, je aan Hem toevertrouwen en het alleen van Hem verwachten, dat is bekering, dat is knielen bij het kruis en belijden: “Het is volbracht, ook voor mij!” Laat je niet langer verblinden door de wereld en al haar ‘genoegens’, maar ‘word ziende’! Dan mag je in verwachting uitzien naar een toekomst die eeuwig leven in zicht heeft, waar de dood niet meer zal zijn, geen verdriet meer, geen oorlog meer, maar alleen louter vreugde, alleen om wat Jezus heeft gedaan! En Hij zegt: Ja, ik kom spoedig!” [Op.22:20]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl