Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-05-02 19:45:09
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


Onderscheiden………?

of bevorderd? Het kon niet op vorige week; het was alles royalty in Engeland en Nederland. Op Vrijdag kon men de hele dag voor de buis genieten van het huwelijk en alles daarom heen van de Engelse prins William en Kate, zijn verloofde. Onder enorme belangstelling vond deze gebeurtenis plaats tussen een vorstenzoon en een meisje uit het volk. Ondanks dat, werd zij na de plechtigheid bevorderd tot: hare koninklijke hoogheid Catherine, hertogin van Cambridge! Na dit mediaspektakel, dat volgens zeggen meer dan twee miljard kijkers trok, was er een dag later ‘onze’ koninginnedag; dank zij de wind waren er veel wapperende vlaggen en dank zij de zon werd het een stralende dag, waarop het koninklijk gezin alle aandacht kreeg en in alle rust een paar plaatsen in Limburg kon bezoeken! De beveiliging van e.e.a. zal wel het nodige gekost hebben, maar het is toch wel uitzonderlijk in deze tijd, dat zo’n gezelschap zich nog zo vrij kan bewegen, tussen zoveel mensen! Een gemengd gezelschap, dat wel; talrijke Oranjeprinsen met hun prinsessen, die daartoe bevorderd werden door hun huwelijk, en Pieter van Vollenhoven die de status van prins onthouden werd, ook al trouwde hij met een échte prinses!

Al met al werd het een feestelijke dag in Nederland, dat nog voor een aantal landgenoten verhevigd werd door de lintjesregen die over hen kwam! Meer dan 3300 mensen werden dit keer onderscheiden of bevorderd, aanzienlijk minder dan vorige keren! Zij allen kregen een koninklijke onderscheiding opgespeld, dit keer vanwege een persoonlijke verdienste, ‘en niet omdat zij een bepaalde functie hebben bekleed’, zegt men bij het Kapittel voor de Civiele Orden, dat de ministers advies geeft over uit te reiken koninklijke onderscheidingen. Hoewel, volksvertegenwoordigers die twee of meer keer zijn herkozen worden wél automatisch opgenomen in de Orde van Oranje-Nassau, mits ze ook zeker tien jaar actief zijn geweest én van onbesproken gedrag! Voor Staten- en gemeenteraadsleden geldt een werkzame termijn van twaalf jaar. Vrijwilligers, sporters en anderen, die zich persoonlijk hebben ingezet voor de samenleving worden meestal onderscheiden met de Orde van Oranje-Nassau, maar kunnen daarna ook weer bevorderd worden! Zo bracht André Van Duin het dit keer van Ridder tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ook Willem Nijholt klom hogerop; hij werd bevorderd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw! Tot deze Orde werden slechts tien mensen toegelaten. Daarnaast kan men ook onderscheiden worden met een Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, en daarnaast natuurlijk met de Militaire Willems-Orde, maar dat is een zeldzaamheid! De laatste van deze elitegroep was Marco Kroon, die in 2009 door de koningin tot Ridder 4e klasse werd geslagen, maar dit jaar hevig onder vuur lag vanwege, zoals nu blijkt, valse beschuldigingen. ‘Ik kan de majesteit recht in de ogen kijken’, sprak hij opgelucht, na de uitspraak door de militaire rechtbank.
Na al deze feestelijkheden vond er op Zondag 1 Mei nog iets opmerkelijks plaats: Karol Wojtyla, of wel de overleden paus Johannes Paulus II werd door zijn opvolger Benedictus zalig verklaard! Zes jaar en een maand na zijn overlijden werd deze geliefde paus alsnog bevorderd! En binnen een paar jaar kan men nu ook zijn heiligverklaring verwachten! Deze nieuwe ‘zalige’ mag nu voortaan vereerd worden in de rooms-katholieke kerk, omdat blijkbaar door zijn toedoen een non werd genezen van een ernstige ziekte. Het vereren gaat door middel van relikwieën van de ‘heilige’. Het relikwie van deze paus bestaat uit een ampul bloed dat kort voor zijn dood werd afgenomen, en dat op 11 Juni a.s. naar Krakau in Polen wordt overgebracht, waar het Johannes Paulus II-centrum wordt gebouwd, en de plek van verering moet worden! Waar dan de miljoenen te verwachte pelgrims kunnen gaan bidden bij het bloed van de paus! Maar hij moet eerst nog wel heilig verklaard worden, dat wel! Maar dat zal niet lang meer duren, is de verwachting, het is wachten op het tweede wonder!
Met alle respect, maar hier kan ik helemaal niets mee; het druist in tegen alles wat de Bijbel ons leert, wat God ons zegt in Zijn Woord. Hij wil alleen dat wij zijn Zoon Jezus vereren en aanbidden, Hem glorie en eer geven als de opgestane Heer! Lintjesregen, zalig- en heiligverklaringen, het is menselijk gedoe, God heeft daar niets mee! Religie is niet waar Hij naar verlangt, maar Hij kijkt uit naar een persoonlijke relatie met u en jou en mij! Natuurlijk is het geweldig om iemand in het zonnetje te zetten, vanwege zijn of haar inzet, of betoonde moed, maar worden er dan niet heel veel mensen overgeslagen, die het juist wel, of nog meer verdienen? God deelt geen lintjes uit, maar Jezus zegt ons wel heel duidelijk wie zalig zijn,
als Hij tijdens Zijn verblijf op aarde de mensen onderwijst en ons die lessen aanreikt middels het Boek van God. Lees maar de hoofdstukken 5 en 6 van het boek Mattheus, bij ons bekend als de Bergrede.
Als we Jezus’ lessen ter harte nemen, en daarna gaan leven, dan zijn we zalig én heilig, hier en nu! Dan zijn we geheiligd en gereinigd door het bloed van Jezus, en hebben we van geen enkel mens, wie hij of zij ook was of is, de voorspraak nodig! Jezus is onze Voorspraak bij Zijn Vader! Alleen door Hem kunt u, kan jij ‘de Majesteit recht in de ogen kijken’, alleen door wat Jezus heeft gedaan! Jezus is de Énige Weg tot behoud, en daar hoeft niets meer aan toegevoegd te worden! En daarom komt Hem alleen álle eer en glorie toe, en daarom is dát ook de grootste wens van zijn Vader, dat wij zijn Zoon Jezus alle hulde brengen, al onze lintjes en eerbewijzen aan Zijn voeten leggen, en Zijn naam vereren en getuigen van Hem zijn, totdat Hij komt! Hier op aarde deelt God geen onderscheidingen uit, maar Hij belooft een eeuwige, heerlijke toekomst, aan iedereen die Jezus aanvaardt als Redder en Heer van zijn of haar leven! En als we dan sterven bevordert Hij ons tot heerlijkheid! Hij brengt ons in Zijn Koninklijk Huis, als prins of prinses, als koningskind!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl