Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-05-09 21:01:25
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


W A T E R……….!

In tegenstelling tot de ‘lintjesregen’ van vorige week, wil het met de echte regen nog niet erg vlotten. Met nu al wekenlang zonnig en warm zomers lenteweer, heeft ons landje dringend behoefte aan flinke regenbuien. Dijken dreigen zodanig uit te drogen, dat opnieuw gevaar bestaat van dijkdoorbraken! En door de ultradroge situatie in de bos- en heidegebieden is voor heel het land nu alarmfase rood van kracht! Precies 15 jaar geleden werd de maand April 1996 bekend als de droogste maand van de eeuw; nu, weliswaar in een andere eeuw, doet zich eenzelfde situatie voor, maar gelukkig nog niet zo ernstig als toen, daar er toen een halfjaar lang bijna geen druppel viel!

Water  - de tegenstellingen kunnen enorm zijn: terwijl ik dit schrijf overstroomt de Missisippi-rivier in het zuiden van Amerika vanwege hevige regenval, en wordt de stad Memphis bedreigd en werden er al honderden gezinnen geëvacueerd! Daarnaast sterven er in de wereld dagelijks vele mensen door gebrek aan water, of van het drinken van smerig water waardoor ziekten ontstaan. Wonderlijk in feite als je er over nadenkt; terwijl het er is tot leven, gaan mensen er dood aan, door gebrek of door teveel! In ons land staan we er zelden bij stil dat we rijk gezegend zijn met schoon en overvloedig drinkwater, waarmee we zelfs ons tuintje mee besproeien! Water, het speelt een hoofdrol in ons aardse leven; zonder dat is er geen leven, voor mensen niet, voor dieren niet, voor planten, bomen en gras ook niet! Heel anders dan bij de ‘lintjesregen’ is de gewone regen er voor iedereen! Jezus zei tegen Zijn toehoorders: “God laat Zijn zon opgaan over goede en slechte mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” [Mat.5: 45, HSV] Dat geldt ook voor nu; nog steeds laat God het zegeningen regenen over ons land en volk. Als je tot het besef komt dat je recht hebt op niets, en dan kijkt naar dat wat je elke dag krijgt, dan kan je alleen maar spreken van ‘stromen van zegen’ die over ons heenkomen!
Maar God wil meer aan ons kwijt; Jezus heeft het over levend water! Heb je daar wel eens van gehoord: l e v e n d w a t e r? Jezus is niet alleen het Brood des levens maar ook het Water des levens, wist je dat? Wat water en brood zijn voor het menselijke lichaam, onmisbaar dus, dát is Jezus voor ons geestelijk leven! En wat heel bijzonder is, in tegenstelling tot gewoon water, dit Levenswater lest je dorst voor eeuwig! “Maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen, [Joh. 4:14] m.a.w. als je Mij aanneemt als je Verlosser, dan zul je eeuwig leven! En wat het kost? Het is gratis! “En laat hij die dorst heeft, komen; en laat zij die wil, het water des levens nemen, voor niets.”[Op. 22:17, HSV] Geen geld, gen goed, voor niets! Wat het wel kost? Jezelf!
Dat komt neer op het stuur van je leven overgeven aan Hem, en de weg gaan bewandelen die Jezus wijst in Zijn Woord en door Zijn Geest. Maar dan krijg je ook eeuwig van Hem te drinken: Levenswater! Hij is er royaal mee; Hij vraagt niet: ‘Wil je iets van Me drinken?’
Nee, Zijn bron geeft voor eeuwig, én overvloedig aan iedereen die daar voor kiest!
Heb je dorst? Ja, menselijke dorst is normaal in deze zomerse lentedagen, en gelukkig hebben we fris in alle soorten en maten en water in overvloed! Maar je geestelijke dorst? Waar ga je drinken, bij welke bron? Of heb je verschillende bronnen, één voor Zondag en een andere voor door de week? Als wij niet drinken van het Water wat Hij geeft, wat drinken we dan wél? Want drinken doen we, ook geestelijk! Wil je eerst alles uitproberen en dan misschien later nog wel eens de Levensbron proberen, zo tegen het einde van je leven? Wat moet Jezus, de Redder der wereld, eigenlijk doen om de concurrentie van die andere bronnen uit te schakelen? Hij biedt Zichzelf aan; Zijn lichaam en bloed gaf Hij om ons Leven te kunnen geven: u, jou, mij en aan iedereen! Elke bron droogt eenmaal op, tijdens ons leven of bij ons sterven, maar Hij, de Bron van alle leven, Jezus Christus, blijft tot in alle eeuwigheid!
“En Hij Die op de troon zit” zegt ook vandaag: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. [....] Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.”[Op. 21: 5-6]Ga dan naar Hem toe, of ga wéér, dan kom je nooit [meer] ‘droog’ te staan! Jezus wil je vullen zodat je ook zelf een bron zult kunnen zijn voor anderen. Ga, en vraag het Hem gerust: ‘ Heer, geef mij uw waterbronnen, zodat ik overstroom. Heer, maak dat ik overstroom.” [opw. 161]
 
‘Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
 
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
’t Is een stroom van Uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.
 
Here Jezus, neem mijn leven,
Ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.
 
Kom ontvang een heel nieuw leven,
Kom en stap in de rivier.
Jezus roep je, Hij verwacht je
En Hij zegt: ‘ontmoet Mij hier.’ [opw. 642]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl