Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-05-25 16:07:54
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


Snap je het nog?

Als je de krant leest kom je elke dag wel berichten tegen waarvan je denkt: ik snap er niks van. Heeft u dat ook? Neem nu Griekenland; als het niet geholpen wordt door Europa is het absoluut failliet, en tóch gaan de Grieken telkens weer massaal de straat op om de protesteren tegen de maatregelen die de regering wil treffen. Terwijl ze toch ook zouden moeten weten dat ze deze situatie met elkaar veroorzaakt hebben door wangedrag en slap en slecht beleid.
Trouwens, wist je dat bij de aanvraag om toetreding van Griekenland in 2000 in onze Tweede Kamer een motie werd ingediend door CDA, RPF, SGP en GPV die tégen toetreding pleitte, toen al vanwege het niet op orde hebben van hun economie en begroting? En dat de toen nog VVD-er Geert Wilders, die ze er nu direct uit wil sturen, vóór was?
Snap je er wat van dat die drie christelijke partijen van toen, nu SGP en CU, bij de Eerste Kamerverkiezing van deze week hun reststemmen verspeelden, door onenigheid en het dienen van eigen belang? Als men hun gezamenlijke Leidraad had laten spreken, waarin te lezen staat: “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf”, [Fil.2:3, HSV] dan had men nu een zetel meer gehad!

Snap je trouwens iets van het wonderlijke stemmen door de Provinciale Staten voor deze Eerste Kamer? Ondoorzichtbaar komt het over en alles erom heen doet denken aan ‘achterkamertjespolitiek’. Vanwege ‘vooroverleg’ met premier Rutte en ‘gedoger’ Wilders stemde een Zeeuws Statenlid nu op de PVV; de VVD stelde zich mild op tegenover de SGP en ging met haar mee voor wat betreft koopzondagen en het artikel over godslastering. Een knieval die doet denken aan een ‘beloning’ voor een nieuwe ‘gedoogpartij’! En dan die D66’er uit Noord Holland die het rode potlood niet kon vinden en toen maar met zijn pen het hokje blauw maakte! Weg stem! Snap je het nog? Mede daardoor ontving de SP dankbaar een restzetel!
Snapt u nog wat van deze wereld waarin mensen elkaar vernietigen, zelfs hun eigen landgenoten? Waar leiders niets ontziend een wrede terreur uitoefenen en mensen zonder vorm van proces laten ‘verdwijnen’? Waar duizenden mensen al jaren in gevangenissen verblijven, zonder aanklacht? In ons nog steeds zo gezegende land kunnen we ons er geen voorstelling van maken dat je buurman een spion van de regering kan zijn en je collega een verrader. Dat een Bijbel verboden lectuur kan zijn en het bijwonen van een kerkdienst je in de gevangenis doet belanden of in een werkkamp! En dat je daar nog gemarteld kan worden met werktuigen die nog door Europese landen geleverd worden!
Snap jij iets van die Amerikaanse dominee Camping, die de Dag des Oordeels afkondigde op 21 Mei jl.? En dat het weer niet doorging, net als in 1994, toen hij er ook ‘naast zat’? De organisatie heeft er heel wat geld voor overgehad om de wereld te waarschuwen; ook op onze perrons stonden de billboards met de aankondiging, en in Rusland zag ik ze ook, via m’n tv.
Deze 89-jarige voorganger kijkt blijkbaar met verlangen uit naar die Dag, want hij heeft alweer een volgende datum: 21 Oktober 2011! Zielige man, arme volgelingen die zó misleid zijn, en de weg zijn kwijtgeraakt. In de Bijbel staat zó duidelijk opgeschreven dat niemand het weet; Jezus, de Zoon van God, zegt heel simpel tegen Zijn toehoorders en tegen ons, vandaag: Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.”[Mat.24:36] Dit zou toch duidelijk moeten zijn en goed te snappen!  Maar dát het nog niet gebeurt, snap je dat? Snapje trouwens iets van God? Begrijp jij nou waarom Hij niet ingrijpt nu het zo’n zooitje is op aarde, en het steeds erger wordt? Er zijn zoveel mensen die zich dit afvragen of elkaar deze vraag stellen. Heel veel mensen zijn dit station al gepasseerd en hebben God vaarwel gezegd; ze willen niets meer met Hem te maken hebben, omdat ze niets van Hem snappen!  
Als je zo ver nog niet bent maar wél naar een antwoord zoekt , dan zou ik je dit willen zeggen: als wij als mensen elkaar al vaak niet begrijpen, hoe zouden we dan de Almachtige Schepper van hemel en aarde kunnen doorgronden? “God is groot, en wij begrijpen Hem niet”, [Job 36:26] zegt Elihu tegen Job die diep in de ellende zat en ook niks van God snapte!
Hij is zo groot en machtig, Hij schiep het heelal met daarin als een ‘stofje’ de aarde, met daarop u en jij en ik. En HIJ regeert, ook al schijnt het er vaak niet op te lijken in deze vreselijke wereld! Maar Hij zegt het in Zijn Woord, de Bijbel, en Hij is getrouw en dóét wat Hij zegt, en er gebéúrt ook wat Hij zegt! En in dat Boek staat heel duidelijk dat het met déze wereld naar een einde gaat, en dat mensen dat zelf zullen bewerken onder leiding van de vorst der duisternis! Dát is bezig te gebeuren! Maar tegen iedereen die Jezus heeft aangenomen als Verlosser en Redder zegt Hij: “Ik zal u niet begeven, Ik zal u niet verlaten”,[Heb.13:5] al ziet het er nog zo beroerd uit, al heb je verdriet, al lijd je pijn, het komt goed! “Ik heb de wereld overwonnen”, [Joh. 16:33] zeg de Here Jezus, déze wereld waarvan je niks [meer] snapt!
Het einde zal goed zijn voor ieder die persoonlijk voor Jezus heeft gekozen, en het Beste komt nog!Geeft Hem vanaf vandaag de eerste plaats in je leven, dan kun je voortaan met een gerust hart tegen God zeggen: ‘Ik snap U niet, maar ik vertrouw U wel!!’ En dan kun je ook rustig die Dag afwachten die door mensen niet te voorspellen is maar wel voorzegd, door God Zelf! Één ding weet ik zéker: Jezus komt spoedig, maar ik weer niet wanneer!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl