Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2008
2008-04-04 00:50:53
Categorie: columns-hvdb-08
Ingezonden door: Edida


Bevrijding!

Om verschillende redenen drong dit woord zich aan mij op; het betekent: ‘verlossen van hetgeen hindert’. Hoewel ik het eigenlijk niet meer over de film van Wilders wil hebben was het toch wel een bevrijding dat tie eindelijk kwam, na de beproeving [Fitna] van het lange wachten! Tot heden is de vertoning gelukkig nog zonder ernstige gevolgen gebleven, maar of het hierbij blijft valt nog te bezien. Hopelijk brengt het wel een open discussie op gang, waarbij de nodige vragen gesteld kunnen worden en opbouwende kritiek geleverd, zónder daarbij de bekende hete hoofden en koude harten! Één van de beelden van de film vertoont een man in de straat met daaronder de tekst: ‘Als iemand zich bekeert tot ’t christendom, verdient hij de doodstraf.’ Mijn vraag aan moslims in ons land, die in alle vrijheid mogen leven, is: waarom? Zeg niet dat alleen extremisten dat zeggen en doen; de voorbeelden zijn talrijk! Ex –moslims worden verstoten en bedreigd door familieleden, in ons land misschien nog bijkomstig, maar in tal van landen openbaar en prominent!

De Stichting Open Doors, die werkt en helpt in landen waar christenen vervolgd en gediscrimineerd worden, publiceert twee maal per jaar een lijst met daarop 50 landen waar het christenen slecht vergaat. Van deze vijftig landen zijn er 38 moslimland! Oké, ik zou het niet meer over de film hebben.

Israël vierde vorige week het jaarlijks terugkerende Purimfeest, waarbij men terugdenkt aan de tijd dat ze bijna werd uitgeroeid, toen het volk in ballingschap verbleef, in Perzië. [Iran]

Haman, een vriend van koning Ahasveros, was vastbesloten om alle joden te vernietigen. Van de koning had hij daarvoor een volmacht gekregen; de datum stond al vast! Maar tijdens een slapeloze nacht keert de God van Israël het hart van de koning ten gunste van dit volk, en het sluwe plan van Haman wordt op het nippertje niet uitgevoerd! Door Gods ingrijpen werd het volk bevrijd van een dodelijke dreiging van uitroeiing! Deze spannende gebeurtenis kan je uitgebreid lezen in de Bijbel, in het boek Esther. Ook onze geschiedenisboeken vertellen van de vernietiging van dit volk, die Hitler op het oog had, samen met zijn beulen! Maar ook de Holocaust was niet het einde. Over twee maanden vieren ze hun nieuwe bestaan, dat dan al 60 jaar duurt! De vestiging van deze natie in 1948 was voor de Arabieren een Al Nakba, een catastrofe! En vandaag wordt dit volk nog altijd aan alle kanten bedreigd, en nu niet door één Haman, maar door de Hamas, en met hen vele anderen; ze zouden niets liever zien als dat ze alsnog totaal uitgeroeid werden! Maar Israëls God heeft een heel ander plan met dit volk,

Dat ondanks alles Zijn oogappel blijft! En de totale, voor eeuwigdurende, bevrijding zal eenmaal aanbreken, de verlossing van hetgeen hindert!

Maar bevrijding kan er ook zijn voor mensen zoals u en jij en ik; een maand geleden hoorde ik het levensverhaal van een vrouw, Janneke Vlot heet ze, die 18 jaar lang gebonden was aan bed en rolstoel, en dat gepaard gaande met ondragelijke pijnen! Echter, een jaar geleden kwam de bevrijding; Gods genezende kracht raakte haar aan en ze werd totaal verlost van hetgeen haar hinderde!

En vanavond luisterde ik, met vele anderen, naar weer een heel ander levensverhaal; maar ook in dát leven kwam de bevrijding, de verlossing! Het was een vreselijk mens, deze Joop Gottmers; top crimineel, drugsbaron, tot op het bot verslaafd aan cocaïne en een levensgevaarlijke bokser! Maar voor God was hij geen probleem; toen hij er een einde aan wou maken, startte God een nieuw begin in zijn leven! En nu is hij al tien jaar een wandelende getuigenis van wat God doet in mensenlevens, en wijst hij scholieren en studenten op de gevaren van alle drugs, van soft tot hard!

Weet je, voor Jezus is er geen enkel probleem, op welk gebied dan ook! Hij verlost en bevrijdt! Nog altijd, bewijzen genoeg! We hebben zojuist de dagen van herdenken weer gehad: Goede Vrijdag en Pasen. De Zoon van God die stierf aan het kruis, maar Die ook weer na drie dagen uit de dood opstond! Door dat te doen verzoende Hij alle schuld die wij als mensen open hadden staan bij God. Voor ons niet te betalen, die schuld! Daarom kwam Jezus, om joU en mij en iedereen van zonden en schuld te bevrijden. Hij wil graag Verlosser zijn, dáár deed Hij het voor. Als je bevrijdt wil worden, róép Hem dan, schrééuw dan naar Hem, want daar wacht Hij op! Jezus is ook de Enige die écht bevrijdt. “Ik ben de Here en buiten Mij is er geen Verlosser”, zo waarschuwt zijn Woord in Jes. 43:11. In Hosea 13:4 wordt het herhaald met de woorden: “Een Verlosser buiten Mij is er niet.”

Naar geest, ziel en lichaam wil Hij ons verlossen en bevrijden; van zonde in de eerste plaats, maar ook van ziekte, van zorgen, van verdriet. Hij houdt van u, en van jou! Niets was Hem te veel! Hij strekt Zijn doorboorde handen naar je uit. En u, en jij, wat ga je doen?

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl