Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-11-25 13:40:04
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


S e r i e u s!

Het woordje hebben we uit het Frans overgenomen en het heeft de betekenis van ernstig en oprecht, of gemeend. Je kent het gebruik er van wel: serieus genomen worden, of de uitroep van verbazing bij een ongelofelijk verhaal: s e r i e u s, echt waar??

Je kunt een lolbroek zijn, een flierefluiter of een ernstig iemand, maar iedereen vindt het wel prettig om op een bepaald moment serieus genomen te worden. Van de ‘grappigen’ onder ons weet je het vaak niet zeker of ze een geintje maken of het menen. Je kent het wel; van mijzelf weet ik dat ik jarenlang in de uitoefening van m’n beroep als belastingadviseur en andere financiële zaken serieus werd genomen en men mijn adviezen opvolgde, met meestal een goed gevolg. Nadien is dat wel anders geworden; nadat ik stopte met mijn werk en me toe ging leggen op het vertellen en schrijven over het eeuwig Heil dat alleen te vinden in Jezus, de Zoon van God, toen verloor ik het merendeel van mijn ‘vrienden’ en relaties. Men nam mij niet meer serieus en sommigen verklaarden me voor gestoord en ‘niet meer van deze wereld’.

En sindsdien is dat niet meer veranderd; telkens weer probeer ik een wegwijzer te zijn om dat ik er van overtuigd ben dat mensen zónder Jezus verloren gaan! Altijd weer is de Bijbel daarbij mijn Wegwijzer; dit unieke Boek van God inspireert mij om het blijde Nieuws van genade en verlossing door te geven, maar ook woorden van waarschuwing.

De laatste tijd lees ik in de Bijbel uit het Oude Testament over Gods zegeningen die Hij belooft aan het volk van Israël als ze leven naar Zijn wil, als ze Zijn normen en waarden.

In acht nemen. Maar ook hoe God straf voorzegt als ze niet zouden luisteren. Deze week lees ik in het boek Ezechiël; deze profeet moet telkens weer naar het volk om de straf van God aan te gaan zeggen omdat ze dus inderdaad voortdurend niet geluisterd hebben, en dus ook niet gedaan wat God wilde. Telkens weer wijst Hij ze weer op de feiten: dat ze ontrouw zijn, dat ze “hoererij? plegen met andere goden en het verbond vergaten dat God met hen had gesloten.

Middels Ezechiël kondigt Hij hen aanhoudend de vreselijkste straffen aan; terwijl ik zo het ene na het andere hoofdstuk las kwam ik meer en meer onder de indruk van Gods toorn of boosheid over zonde, hoe erg Hij de zonde haat en er zware straffen op laat volgen, omdat Zijn rechtvaardigheid dat vereist en Hij daar uiterst serieus in is! Om het straffen te voorkomen liet God telkens weer via Zijn profeten waarschuwingen horen, dringende verzoeken op terug te keren naar Zijn regels en voorschriften. Maar het Israëlische volk luisterde ondanks alles niet en werd gestraft met verbanning, de voorzegde straffen en uiteindelijk met de voorzegde verstrooiing over de hele wereld!

Ruim 2000 jaar geleden is het allemaal anders geworden; Vader God zond zijn Zoon Jezus naar de aarde om de straf voor al onze zonden te dragen. Daarvóór was het regel dat Joodse mensen, als ze iets verkeerds hadden gedaan, in de tempel een offer brachten om daarmee verzoening te verkrijgen bij God. Als men een zware zonde had begaan, zoals bijvoorbeeld overspel, dan moesten de daders ter dood gebracht worden!  Toen Jezus was gekomen als Offer voor ál onze zonden hoefde dat niet meer; voor eens en altijd bracht Hij verzoening en de offerdienst kon in feite worden afgeschaft! En Jezus zei tegen de overspelige vrouw, nadat niemand van haar aanklagers een steen naar haar had durven gooien: “ Heeft niemand u veroordeeld? Dan veroordeel ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer.?[Joh. 8:10-11] Je zou kunnen stellen dat het dus door God, na de komst van Jezus, een stuk makkelijker voor ons is gemaakt! Of niet soms? Vergis je niet, want dit is heel essentieel en serieus!

Naast het eeuwige verbond dat God met Abraham, Izak en Israël sloot, kwam er bij de komst van Jezus Christus een nieuw verbond tot stand, tussen God en mensen. Andere regels om uit te voeren, géén andere normen en waarden! God is en blijft onveranderlijk Dezelfde! Zijn liefde voor mensen in het Oude Testament is dezelfde liefde in het Nieuwe Testament en nu nog altijd! In het Nieuwe Testament is de Zoon tussen God en mensen in komen staan als de ultieme uitdrukking van Gods liefde voor mensen! Maar evenzo is Zijn toorn of boosheid  tegen de zonde ook onveranderlijk! Zoals het was zo is het nog altijd: God heeft de zondaar lief maar Hij haat de zonde! Daar is door de eeuwen heen geen jota of tittel aan veranderd, ook al is dat door de valse leer van de Alverzoening of andere leugenachtige prietpraat de kerken binnengeslopen! God zal de zonde van geen énkel mens door de vingers zien, ook van mij niet, van u niet en ook van jou niet! Zijn rechtvaardigheid laat dat niet toe; de Bijbel zegt ook: “Het loon van de zonde is de dood.?[Rom.6:23] Met andere woorden: de opbrengst van zondigen is de eeuwige dood! Maar Diezelfde rechtvaardige God heeft oneindig liefdevol wél voor een volkomen Oplossing gezorgd in Zijn Zoon Jezus! Jezus, Yeshua, God Zélf werd het Offerlam voor de gehele mensheid; in feite werd, na al die miljoenen geslachte en geofferde dieren door de Israëlieten, Jezus het laatste noodzakelijk geslachte Lam van God! Hij was het volmaakte Offer waarin zijn Vader Zijn liefde én rechtvaardigheid tot uiting bracht! Er hoeft door niemand meer iets aan toegevoegd te worden, l e t t e r l i j k  n i e t s !

Onvoorwaardelijk geloven in Jezus als Gods Zoon én in het offer dat Hij bracht is het énige wat van belang is om in relatie met Zijn Vader te komen. Jezus heeft met wat Hij volbracht de Weg naar Hem geopend! Er zijn geen andere wegen, geen sluiproutes, Jezus alleen is de Weg! God is daar heel serieus in, en dat vind ik eigenlijk heel logisch; Hij had er zijn Zoon voor óver om ons te redden, en dát is toch nog al wat! Logisch toch dat Hij dan geen andere ‘offertjes’ accepteert als verzoening. Ik hoop dat u en jij er serieus over na willen denken; weet wel, de grootste zonde die je kunt doen is het verwerpen van het offer van Jezus! God de Vader en Jezus zijn Zoon hebben u en jou hartelijk lief, serieus!! [en ik ook]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl