Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2013
2013-10-08 01:02:43
Categorie: columns-hvdb-13
Ingezonden door: Edida


Keuzevrijheid……….!

Vrijheid dus om te kiezen; in ons land iets waar we nauwelijks bij stil staan, maar heel kostbaar als we zien naar landen waar dit ondenkbaar is. Wij zijn vrij om te kiezen voor een school voor ons kind, voor de leverancier van gas, elektra, telefonie, tv, voor een zorgverzekeraar en wat niet al. Als we opgeroepen worden om onze stem uit te brengen, bijvoorbeeld volgend jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, dan kunnen we gaan maar het ook laten! Als we gaan dan hebben we een keuze uit talrijke partijen, we mogen het allemaal zélf bepalen!

Nu we al weer bij 70 jaar na de 2e wereldoorlog leven, een periode waarin door een vreemde macht werd gekozen wat wél en niet mocht, is die vrijheid zo ‘normaal’ geworden, dat de zegen ervan en de rijkdom ons meestal ontgaat. Het is goed om in een land te leven waar het parlement de regering naar huis kan sturen, als de meerderheid het met haar beleid of plannen niet eens is. Of dat nu ook gaat gebeuren, nu er zoveel geharrewar is en weinig steun voor de plannen van het kabinet, dat is nog maar de vraag. De regeringspartijen zullen het zeker proberen te voorkomen, want zij zullen er geen goed garen bij spinnen. Bij het samenstellen van de regering hebben zij met hun keuzevrijheid hun hand wel overspeeld, door te verwachten dat het zo’n vaart niet zou lopen met een minderheid van beide partijen in de 1e Kamer. Maar van het tegendeel zijn ze intussen wel overtuigd geraakt, nu ze elke bijval van de oppositie moeten kopen!

Dat het met keuzevrijheid ook door kan schieten tot in het extreme, naar mijn mening, dat is te zien in het land van Uncle Sam, de Verenigde Staten van Amerika. Hoewel men er van alles aan doet is ook op dit moment de shutdown nog steeds van kracht, de stillegging van alle niet essentiële instellingen in het land. Met als gevolg dat bijna een miljoen ambtenaren met onbetaald verlof thuiszitten, en talrijke instellingen gesloten zijn. De reden is dat er op 1 Oktober geen overeenstemming was tussen Democraten en Republikeinen over de begroting van het land. En de reden dáárvan is dat de Republikeinen alleen maar mee wilden werken indien het ingaan van de zorgverzekering, gepland op 1 oktober 2013, een jaar uitgesteld zou worden. Maar Obama en zijn kornuiten, die al drie jaar bezig waren om deze wet op poten te krijgen, voelden daar niets voor. En zo kon het gebeuren dat de stillegging in werking trad maar de nieuwe wet wél van kracht werd. Gelukkig voor 47 miljoen Amerikanen voor wie voorheen een zorgverzekering niet mogelijk was en alle medische kosten zelf moesten betalen. Obama heeft dit eindelijk bereikt en persoonlijk vind ik dit een zegen voor de minst bedeelden in de VS. De republikeinen denken daar heel anders over; zij hebben de keuzevrijheid hoog in het vaandel en willen deze verplichting niet, hoewel het er voor hun landgenoten veel beter op wordt!

In het persoonlijke leven zijn deze begrippen ook bekend; onze vrijheid is ons dierbaar en liever zo weinig mogelijk verplichtingen. Maar bij zoveel vrijheid wordt kiezen moeilijk! Wat is het beste? Ook wat ons geestelijk leven betreft gaat het om de keuze met de beste uitkomst, uiteindelijk! De Bijbel wil ons daarbij helpen, in dát Boek vinden we de Waarheid,

en, zegt Jezus: “de waarheid zal u vrijmaken.”[Joh.8:30] Als je je daarin gaat verdiepen dan kom je op een punt dat je een juiste keuze kunt maken! God komt niet met verplichtingen maar met voorlichting, omdat Hij als geen ander weet dat er in deze wereld zóveel keuzes zijn, die de eeuwige dood ten gevolge hebben! In Zijn liefde en genade wil Hij ons daar van weghouden, “omdat Hij niet wil dat enigen verloren gaan maar allen tot bekering komen.”

[2 Pet.3:9] God gaf Zijn Woord, Jezus gaf Zijn leven en de Heilige Geest wil het je duidelijk maken, maar je keuzevrijheid respecteren Zij ten volle! Maar als je beseft dat God het béste weet hoe je in elkaar zit, en wát je werkelijk nodig hebt, omdat Hij je heeft ontworpen,dan is het toch ook het meest verstandig om naar Hém te luisteren en te doen wat Hij je adviseert?

Luister naar de discipelen van Jezus, toen Hij hen vroeg of ze ook niet liever weg wilden gaan, net als de andere mensen die vertrokken. “Jezus zei tegen hen: Wilt u ook niet weggaan?Petrus antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen we gaan?U hebt woorden van eeuwig leven.” [Joh. 6:67-68] Door hun omgang met Jezus waren ze er wel achter gekomen dát, wat Hij te bieden had, bij niemand anders te verkrijgen was, bij niemand! Wil je ook tot zo’n bewuste keuze komen? Jezus wil jou ook door Zijn Woord en Geest de Weg wijzen, hier en nu! Kom tot een juiste keuze nu je daar de tijd nog voor krijgt, en ga ook ontdekken dat Jezus woorden van eeuwig leven heeft, Hij alleen!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl