Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2013
2013-10-28 00:18:35
Categorie: columns-hvdb-13
Ingezonden door: Edida


Zwarte Piet…………….

 

Wie kent hem niet? Die aardige behulpzame knecht van Sinterklaas? Omdat in deze dagen bijna iedereen het over hem heeft, en het zelfs de Verenigde naties in beweging bracht, wil ik natuurlijk niet achterblijven! Hoewel er al een aantal jaren bezwaren werden geuit tegen deze gekleurde man, lijken de rapen nu wel gaar en dreigt het einde van deze kleurrijke figuur! Ik las al een grafopschrift met de tekst: ‘ Hier rust zwarte Piet, 1850-2013, vermoord door een zeurpiet.’ Moet een verbod op deze ‘verkleedpartij’ zó een einde gaan maken aan dit aloude kinderfeest? Is het terecht dat onze Pieterman zó gedemoniseerd wordt, zo zwart gemaakt, zeg maar? Daar kwamen in elk geval honderden demonstranten tegen in opstand, gisteren op het Malieveld in Den Haag.

Een gekleurde vrouw die vond dat de VN zicht beter kan bezig houden met zaken die er écht toedoen, werd door de aanhangers van het Sinterklaasfeest belaagd en moest door de politie worden ontzet! Hoe ver kan iets simpels escaleren en uit de hand lopen als fanatici hun opgekropte emoties de vrije teugel laten? Waar zijn we mee bezig, denk ik, als ik me de schrijnende reportages voor de geest haal van de gammele vluchtelingenbootjes die voor de Italiaanse kust kapseisden, met honderden slachtoffers, en de verschrikkelijke reportage van vorige week over de gruwelijke ‘knikkebolziekte’ in Zuid-Soedan, waarbij duizenden kinderen sterven! Laat de VN, laten wij ons daar druk om maken en in actie komen! Waar hebben we het over?

Zwarte Piet; het is ook dé kaart in het zwartepietenkaartspel die de bezitter daarvan ook deze naam bezorgt. Wie aan het einde van dit spel met deze kaart, de zwarte schoppen boer, blijft zitten, die heeft verloren! De uitdrukking ‘iemand de zwartepiet toespelen’ is van dit spel afgeleid; het betekent in feite iemand verantwoordelijk maken voor iets onplezierigs en hem de schuld toeschuiven van wat fout ging!  Ooit de zwartepiet gekregen? Of uitgedeeld? Dáár zijn we goed in! Iets of iemand de schuld geven van wat fout ging of niet naar onze zin was; in de zakenwereld, de politiek of in ons privéleven, dáár zijn we snel bij. Trouwens, zou zo’n  zwartepietenkaartspel nu ook afgeschaft moeten worden, met zo’n naam?

Ik ken Iemand die de meeste zwarte pieten krijgt toegespeeld, dagelijks! Dat is God; er zijn heel veel mensen die niet in God geloven maar Hem wél de schuld geven of verwijtend naar Hem doen, als er iets niet mee zit of bij tegenslag. Hun Schepper betekent niets voor hen, maar als het ‘fout’ gaat heeft Hij het gedaan. Herkent u dit? Leg jij ook makkelijk de zwartepiet bij God neer, als het tegenzit? Terwijl je Hem niet bedankt als het ‘meezit’?

“God had de mensen zo lief,dat Hij Zijn Zoon Jezus voor hen liet sterven, zodat ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” [Joh. 3:16] God zou alle recht hebben om óns de zwartepiet te geven, omdat wij falen en niet handelen naar Zijn wil! Na het zondigen van Adam en Eva is er niemand meer geweest die het béter deed dan zij, niemand! Gods oordeel over ons zou terecht zijn, absoluut! Maar Hij gaf Zijn zwartepiet, die voor u en jou en mij bestemd was, aan Zijn zondeloze Zoon Jezus! Hij nam onze schuld op Zich, Jezus accepteerde onze zwartepiet en onderging de straf die daarbij hoorde: Hij stierf aan een kruis en volbracht álles! Hij bewerkte mijn redding en ook die van u en jou! Maar wil je dat erkennen en Hem aannemen als Degene Die álles wat zwart was, wit gewassen heeft in Zijn kostbare bloed?

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl