Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2013
2013-12-10 23:04:22
Categorie: columns-hvdb-13
Ingezonden door: Edida


Het koninkrijk……..

Der Nederlanden is jarig! 30 November 2013 was de officiële datum, maar er is twee jaar voor uitgetrokken om te vieren dat het 200 jaar is geworden! Al met al is het een bijzonder jaar geworden; eerst kregen we weer een koning en nu deze verjaardag van het koninkrijk.

Nadat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1795 in handen van Napoleon Bonaparte was gevallen vluchtte ‘onze’ stadhouder Willem V met zijn gezin naar Engeland. Ons land werd toen de Bataafse Republiek en daarna maakte Napoleon er het Koninkrijk Holland van, en werd zijn broer Lodewijk koning. Maar dat verliep niet naar de wens van de keizer, zodat hij in 1810 ‘ons’ land inlijfde bij Frankrijk. Tot 1813, toen was het gedaan met Napoleon en kwam Willem Frederik in Scheveningen aan land op 30 November 1813 en werd al spoedig als soevereine vorst ingehuldigd.

Uiteindelijk nam de vorst op 16 maart 1815 de titel Koning der Nederlanden aan, en daarmee was het Koninkrijk der Nederlanden eenfeit! En zo is het nu al 200 jaar, en het ziet er naar uit dat daar voorlopig geen verandering in komt. Wat dat betreft zijn we maar een van de weinigen op de wereld die nog een koninkrijk zijn. Door de jaren heen zijn talrijke koninkrijken verdwenen, omgezet in republieken, federaties of een andere staatsvorm. Velen zijn ook ten ondergegaan in een oorlog en ingelijfd bij de overwinnaar! Die koninkrijken zijn alleen nog maar terug te vinden op heel oude landkaarten of bijvoorbeeld in de Bijbel! Daar lees je bijvoorbeeld over Nebukadnezar die het Babylonische rijk bestuurde, en over het rijk van de Meden en Persen en het enorme Romeinse rijk. Maar het is allemaal verdwenen, niets heeft er stand gehouden, uiteindelijk. De droom die Nebukadnezar eens droomde en die door de profeet Daniël werd uitgelegd is aan het uitkomen, zichtbaar voor ieder die het wil zien!

De droom ging over dat grote beeld, bestaande uit allerlei metalen, en over een steen die kwam aanrollen en het beeld aan de voeten raakte, waardoor het brak en totaal verbrijzeld werd! [Dan.2] “Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.”[vs. 35] De koninkrijken die uitgebeeld werden door goud, zilver, brons en ijzer zijn allemaal al verdwenen en het laatste deel, van ijzer en leem, is de episode die wij in deze wereld meemaken, onstabiel en verdeeld. Daarnaast beeld die steen Het Koninkrijk van God uit, dat uiteindelijk in de plaats zal komen van al die andere menselijke rijken. Straks vieren we weer het feit dat Jezus, de Zoon van God, naar de aarde kwam om dát Koninkrijk te brengen, want waar Jezus is, dáár is het Koninkrijk dat Hij vertegenwoordigt. Hij is de Koning der koningen, ook al leek het daar totaal niet op toen Hij aan het kruis hing te sterven, met boven Zijn hoofd dat bordje: “Dit is Jezus, de koning van de Joden.” Bedoeld als bespotting, was dát de waarheid, en voor Zijn volgelingen werd het na Zijn opstanding duidelijk. Jezus bracht door deze daad ‘de Steen aan het rollen’ die het duistere koninkrijk van Satan uiteindelijk zal verpulveren! Elk mens dat tot bekering komt, en Jezus in zijn of haar hart sluit, draagt een stukje van het Koninkrijk dat komende is! Jezus zei het al tegen Zijn discipelen: “Zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.”[Luc.17:21] En zo wordt hier op aarde elke dag gebouwd aan Zijn Koninkrijk, totdat Hij uiteindelijk Zelf komt om Zijn Vrederijk te vestigen! Bent u al zo’n ‘bouwsteen’ van Gods Koninkrijk?

Eens kwam Hij als een Baby om het Fundament van Zijn Koninkrijk te leggen. Nagenoeg niemand was geïnteresseerd, hoewel al eeuwen geleden Zijn komst was voorzegd. En nu? Ben je benieuwd naar Zijn terugkomst, als Hij komt als Koning der Joden, maar ook als Koning van het ganse heelal? Dat zal niet ongemerkt voorbij gaan voor de wereld, zoals toen in die stal! Jezus komt nu in macht en majesteit: “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien.”[Op.1:7]  De duisternis gaat wijken van d'eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.’ Het lied dat we al zolang hoopvol zongen wordt dan eindelijk werkelijkheid! Vanuit een onverdeeld Jeruzalem zal Hij recht en gerechtigheid brengen voor Zijn eigen volk Israël maar ook voor elke burger van Het Koninkrijk van God. Heb je dát burgerschap al verkregen? Jezus is de énige Weg om het te verkrijgen, en er is nóg tijd als je dit leest! En weet wel, élk menselijk ‘koninkrijk’ wordt tot gruis, op een dag!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl