Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2013
2013-12-19 23:29:41
Categorie: columns-hvdb-13
Ingezonden door: Edida


S E L F I E ……………

Het zijn grijze dagen waarin we leven; de zon krijgt nauwelijks kans om door het compacte wolkendek heen te dringen. Gelukkig leven we in de tijd van de ‘lichtjes’. Als de schemering invalt dan gaat de ‘feestverlichting’ aan en wordt het gezellig. Talloze mensen hebben er weer heel wat voor over gehad om te proberen de duisternis enigszins te verdrijven door met lampjes, lichtslingers, sterren en stralen hun ramen, huizen en straten wat op te leuken. Het heeft wel iets om een ‘lichttour’ te maken in deze donkere dagen voor kerst, om van hun creativiteit te genieten. Maar er zijn ook veel andere mogelijkheden om actief het jaar te beëindigen. Het lijkt wel of we er nog even de spurt inzetten om zoveel mogelijk af te ronden. De toppers komen weer in het licht te staan; sportman, sportvrouw, sportclub van het jaar, de besten worden beloond met eer en glorie, op allerlei gebied. Een kerstpakket, misschien, een gratificatie, heel misschien, het is allemaal wat onzeker in deze tijd. Het is allemaal ook zo ‘dubbel’, aan de ene kant licht en glittering en welvaart, en daarnaast voedselbanken die op volle toeren draaien, zorgen over je baan, je bedrijf, de toekomst! En in de grote wereld om ons heen is het niet anders; miljarden worden besteed aan ruimtevaart, aan het organiseren van sportevenementen als de OS en WK, terwijl elke dag 18.000 kinderen sterven door gebrek aan voedsel, water en medicijnen! Wat een wereld! En dan is daar ook nog hét woord van het jaar: selfie. Wat het betekent?Een ‘gefotografeerd zelfportret, doorgaans gemaakt met een smartphone, waarbij de foto is genomen door de persoon die erop afgebeeld staat. Zelfs Obama maakte er al een van zichzelf! S E L F I E, een soort ‘kijk mij nou’ foto. Wat het met kerst te maken heeft? Lees maar verder.

 

Over een week is het weer zover, de ‘verjaardag’ van Jezus, Gods Zoon Die naar de aarde kwam om de spiraal van ellende te doorbreken, waarin de mensheid gevangen zat. God de Vader had dit onnavolgbare reddingsplan bedacht, al na de zondeval in het paradijs. Hij wist dat wij er nooit meer zelf uit zouden komen, nooit! Al doen we ons nog zo zelfverzekerd voor! De puinhoop die wij van de wereld gemaakt hebben is voldoende bewijs. Oké, voor u, voor jou zegt het misschien niets en zet je het weg als gebakken lucht , maar de God Die ons schiep zag de noodzaak in van een Redder, een Heiland die de zondeschuld van de mensheid op Zich wilde nemen! En wie kan het beter weten dan Hij? Hij kwam naar de aarde op een wonderbare manier: als een Baby! Wie is een God als Hij? Zó nederig, zó dienend, zó bijzonder, de Schepper van hemel en aarde! Dát moment van Zijn komst is het meest belangrijke moment in de hele wereldgeschiedenis geweest. Het is goed om dat moment te gedenken en om je opnieuw te verwonderen over zo’n bijzondere liefdevolle God. Het was het begin van Zijn lijden en van onze redding! Ja, want in de kribbe begon Zijn lijdensweg, die eindigde aan het kruis. Daar stierf Hij, vrijwillig, en droeg de straf die ik verdiende, en ook die van jou! Omdat we anders nergens waren geweest, niemand! Nu is er redding voor ieder die gelooft dat Jezus het ook voor hem, voor haar deed! Zelf doen? Kijk mij nou? “Zie de Mens”, riep Pilatus naar Zijn aanklagers en stelde als het ware, zonder dat hij het zelf besefte, Jezus aan hen voor als de God die Mens werd. Zien op Jezus en het van Hem verwachten is de énige mogelijkheid om te overleven, voor tijd en eeuwigheid. Of meen je dat we zelfstandig genoeg zijn om het zelf te klaren? Dan zou God Zich vergist moeten hebben en Zijn Zoon onnodig opgeofferd, dát beweer je dan in feite. Kijk eens om je heen naar de werkelijkheid, dan laat je die houding van kijk mij nou snel achterwege. Als het er op aan komt maken we er niks van; één op de drie huwelijken strandt, één op de tien van ons volk is depressief, en dan alle ellende die zich afspeelt ‘achter de voordeur’? En natuurlijk, het kan nog veel erger; kijk naar Syrië, de Centraal Afrikaanse Republiek, Mali, Soedan, Egypte, Noord Korea, kijk naar de miljoenen vluchtelingen en ontheemden, naar de miljoenen vervolgde christenen. Er is oorlog, geweld, wreedheden, honger en dorst; duisternis bedekt de aarde en het ziet er niet uit! Wát een puinhoop! We hebben dringend hulp nodig, dringend, als je daar nog niet van doordrongen was. En die Hulp is gekomen in die nacht, toen de engelen zongen van “Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Gods Zoon bracht Licht in de duisternis en dát heeft zich voorgoed gesetteld, en soms kun je het zien in mensen die Zijn licht in zich meedragen en verspreiden. Zij verwachten Zijn terugkomst en zien daar met groot verlangen naar uit, omdat dát het einde zal zijn van alle ellende! God gaat een verbazingwekkende en wonderlijke weg, maar het einde zal goed zijn voor wie gelooft in die Redder der wereld. Wat ga jij doen? Maak gerust nog een selfie maar verbeeld je niks, want ook u, ook jij hebt Jezus nodig, wie je ook bent! Kom, laten we Hem zoeken en aanbidden, die Koning“Die was en Die is en Die komt!” Halleluja, wie is een God als Hij?   Beste lezer, ik wens je van harte mooie en door God gezegende dagen toe!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl