Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2013
2013-12-26 02:08:47
Categorie: columns-hvdb-13
Ingezonden door: Edida


Jaar in…, jaar uit…, jaar in….

Wanneer je deze aflevering onder ogen krijgt zal het in ieder geval in de laatste dagen van 2013 zijn. Kerstfeest, de overgang van oud naar een nieuw jaar, het zijn voor veel mensen altijd weer gebeurtenissen die de volle aandacht krijgen. Daarnaast zijn het vaak emotionele dagen, een tijd waarin teruggedacht wordt aan wat voorbijging, hoe het vroeger was toen hij er nog was, toen zij er nog was. Herinneringen aan goede tijden, aan slechte tijden!

Elk jaar weer zijn die tien laatste dagen van het jaar vol van licht én donkerheid, van vrolijkheid én verdriet, van je lekker voelen én heimwee hebben, van ‘goed in je vel zitten’ én ‘het niet [meer] zien zitten’, van geloof en hoop én van ongeloof en twijfel! In één van deze herkent u zich vast wel aan het einde van dit jaar. Als mensen hebben we heel wat bedacht om in ieder geval in deze donkere dagen het negatieve weg te werken en het positieve te stimuleren! Het recept is bekend; heel veel lichtjes, eten en drinken, verrassingen, kado’s, romantische meezingers in de kerstsfeer, [vakantie]plannen maken voor het nieuwe jaar, kortom: geijkte middelen om het sombere en negatieve van deze periode weg te stoppen.

Hoe we ons ook voelen, straks beëindigen we een oud versleten jaar, en als dan de vuurwerkgekte zijn miljoenen weer heeft verslonden dan staan we met z’n allen voor een uitdaging van 52 onbeschreven blanco weken! Zullen de wensen van ‘heil en zegen’ en

‘een gelukkig nieuw jaar’ die over ons uitgesproken zijn of per kleurige kerstkaart toegezonden, in vervulling gaan? We zouden het graag willen weten, maar de toekomst blijft geheim. De één stapt het jaar binnen, vol verwachting, de ander onzeker en somber. Een kindje wordt verwacht, een promotie, opslag of ontslag, een jubileum, een operatie; wat kan er allemaal niet gebeuren in een jaar? Stappen we in, of stappen we liever uit? Ook al leven we nog in een land dat tot de top van de wereld behoort, er is ook onder ons volk veel nood en ellende dat niet zomaar even ‘opgeleukt’ kan worden! Is er iets waar we ons aan vast kunnen houden als we 2014 met al zijn onzekerheden binnen huppelen of strompelen? Iets dat voor zekerheid instaat? Ja, dat is er wel, het heeft met geloof te maken! We hebben zojuist het kerstfeest gehouden waarop we terugdachten aan de komst van Jezus. Nadat Hij hier op aarde álles had volbracht wat Zijn Vader Hem had opgedragen, ging Hij weer terug naar de hemel.

Maar Hij beloofde terug te komen om een eeuwigdurend vrederijk te vestigen ten behoeve van alle mensen die in Hem zijn gaan geloven, en als Verlosser hebben aangenomen! Christenen wachten daar nu op en kijken uit, vooral de miljoenen christenen die verdrukt en vervolgd worden in de wereld! Geen voorspoed en welvaart, dát belooft Jezus niet in dit leven. Als we dat tóch krijgen dan is het puur de genade van God! Maar wel belooft Hij: “Ik zal je beslist niet loslaten en Ik zal je beslist niet verlaten.”[Heb.13:5] Ook niet in het jaar 2014! Of je dus het nieuwe jaar binnenstrompelt of binnenhuppelt, Hij wil er zijn, zodat je je aan Hem kunt vasthouden! Als je dát gaat doen, dan kun je het leven aan, wát er ook gebeurt! En onderwijl mag je Zijn komst verwachten, want Hij komt, Koning Jezus! Misschien wel in 2014! Velen geloven er niet meer in, net als in de tijd toen Jezus geboren zou worden.

Een enkeling die het nog verwachtte. In deze tijd zijn er ook talloze christenen die er aan voorbij leven, en waar ook in hun kerken er nauwelijks of niet over gesproken wordt! Terwijl de Bijbel ons toch aanraadt om elkaar daarmee te vertroosten en te bemoedigen. Het zal net zo zijn als in de tijd van Noach, zei Jezus. Zij leefden ‘voor het vaderland weg’ “totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam.” [Mat.24:39] “Zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. .” [Mat.24:39]  “Wees dan waakzaam,” waarschuwt Jezus, “want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.”[Mat. 25:13] Het is goed om die waarschuwing te herhalen, telkens weer, want Jezus’ komst is dichterbij dan ooit, dit jaar!

Mocht je het somber inzien voor het nieuwe jaar, het uitzien naar Zijn komst zal de horizon doen oplichten, vast en zeker! In het boek Hooglied staat een van mijn favoriete teksten waarmee ik deze column wil afsluiten: “Wie is hij/zij die daar opkomt uit de woestijn, leunend op haar Liefste?” [8:5] Dát is mijn wens van Heil en Zegen voor u en jou, dat je zó het oude jaar uit en het nieuwe jaar in mag gaan, vanuit de woestijn van het leven, leunend op Jezus, totdat Hij komt! Maranatha!  

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl