Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2007
2007-12-31 13:36:58
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida


WAARBORG?

Als ik dit schrijf, zijn de vuurwerkknallen al overal rondom, hoewel we nog dertig uur verwijderd zijn van de jaarwisseling! Stemmigheid, vuurwerk, oliebollen, dat zijn de vaste begeleiders van elke jaarwisseling; op straat en plein hangt alweer de bekende geur van verse bollen, vermengd met kruitdamp van te vroeg afgestoken strijkers!
Maar oké, het meeste zit er op, het jaar is oud en aan z’n end. Wát is een jaar? Een fractie in het raam van de eeuwigheid! Maar ook: ‘de naam van een tijdsruimte waarin de aarde éénmaal haar baan om de zon doorloopt’, lees ik in het woordenboek. Onze aardse tijd wordt in jaarmootjes verdeeld, eenheden waarmee de [menselijke] levensduur gemeten wordt! En als je dit leest is die nieuwe moot onder ‘handbereik’, terwijl er toch nog duizenden mensen op deze aarde niet meer aan toe zullen komen! U wél? En jij? En ik? Er is geen enkele waarborg!

Ook al is het een jaarlijks terugkomend ‘iets’, het heeft toch altijd wat bijzonders in zich, zo’n wisseling van ‘jaartal’! De één wordt droefgeestig of melancholiek, een ander zenuwachtig; de één verlangt naar het nieuwe jaar, de ander neemt met moeite afscheid. 365 dagen en nachten, 52 weken, 12 maanden, 8760 uur; de één blikt met blijdschap terug, de ander met verdriet of gemengde gevoelens! Voor een drukbezet mens ‘vloog’ het om, en was het te kort, voor een zieke of werkeloze duurde het allemaal heel, heel lang! Zo verschillend als onze levens zijn, zo verschillend beleven we ook de jaarwisseling.

Gisteren is voorbij, oud = out, het is over en uit! Geen herhaling of herkansing, geen pauze en geen time-out, ‘we moeten dóórgaan’, zong Ramses Shaffy eens, of is het ‘we móéten doorgaan’? Hoe dan ook, over een paar dagen neemt het leven weer z’n gewone gang, het gaat door, of we er een gat in zien, of niet! En de toekomst blijft geheim, en er is geen enkele waarborg voor geluk of gezondheid of voorspoed, geen enkele! Bij alle kennis en wetenschap die er ontwikkeld is, ondanks alle verzekeringsvormen die er bestaan, is er geen ene maatschappij die kan waarborgen dat wij in 2008 alleen maar 366[!] dagen storeloos zullen kunnen genieten! Slechts één ding is zéker: God houdt de wereld in Zijn hand, ook vandaag, ook morgen en het hele nieuwe jaar! Jaren geleden zong Mahalia Jackson het al, en het is nog altijd zo! Ondanks alles wat er gebeurde in 2007, ondanks alles wat u of jij wellicht meemaakte, het is God niet uit de hand gelopen! Wat mensen er soms van maakten was vaak afgrijselijk en onbegrijpelijk; wat door natuurrampen en menselijk falen aan leed veroorzaakt werd, en wordt, is vaak niet te vatten, en moeilijk, of niet, te verwerken! Het ligt in de lijn om de ‘missers’ en ‘het falen’ aan God toe te schrijven! Hoe kan Hij dat allemaal toelaten, als Hij dan werkelijk de wereld in handen heeft?

Als dat ook joUw vraag is, dan wil ik je wijzen op wat God er in zijn Boek, de Bijbel, over zegt. Dat we nu nog in een duistere wereld wonen, wat Hij “het rijk der duisternis” noemt, waar “de duivel rondzwerft als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.”[1 Pet.5:8, NBV] God weet er álles van, het is Zijn tegenstander, en Hij waarschuwt ons, dat we bedacht moeten zijn op deze “vader van de leugen”, deze “mensenmoordenaar”! Tóch heeft God de wereld en joUw en mijn leven in handen! En wat de duivel nog uitvreet, dat staat God nóg toe, maar zijn einde nadert, en dan is het afgelopen met alle ellende, en kan het Vrederijk een aanvang nemen! God voert stipt Zijn plan uit, en ieder die volhardt in het geloven, die gaat het meemaken! Vragen, waarom’s, wie heeft ze niet? Maar God geeft voor 100% waarborg aan iedereen die vol vertrouwen blijft geloven in Hem en in zijn Zoon Jezus Christus!

Waarborgen voor het nieuwe jaar? Zekerheden voor 2008? Er is maar één échte: “Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.”[Mat.10:22] Dat zei Jezus zelf, en vandaag tegen u en jou en mij. M.a.w.: wie standhoudt in het geloof, tot het einde daar is, die zal gered worden! Geloven, daar komt het op aan, ook in het komende jaar! Geloven in de Waarborg die God geeft in zijn Zoon Jezus, de gekruisigde Heiland, die kwam om de mensheid te redden uit de klauwen van satan! Alleen met die zékerheid kom je het jaar op een veilige manier door, wát er ook gebeurt! Mét Jezus garandeert God je een gewaarborgde tocht door het komende jaar! Hij zegt het tegen jou, die staat te springen om weer te starten, en tegen jou met je verdriet, je ziek zijn of andere zorgen: “De Here gaat voor u uit, en uw achterhoede is de God van Israël.”[Jes.53:12]

Vóór én áchter omgeven door de almachtige God van hemel en aarde, dát is de waarborg waar je niet van buiten kan, in de hectische en chaotische wereld van 2008! En die zekerheid is er voor iedereen die gelooft!

Beste lezer, het is mijn oprechte nieuwjaarswens voor u, en voor jou, dat je die veilige geborgenheid in het nieuwe jaar, in toenemende mate mag gaan ervaren! Gods zegen!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl