Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2007
2007-12-18 13:39:31
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida


W E L D R A………….!

‘De feestdagen’, las ik in een advertentie, en daarna volgde er een reeks van aanbiedingen, om daarmee die ‘dagen’ en zichzelf mee te ‘[ver]sieren’! En ja, je kunt er niet omheen, de kerstdagen staan voor de deur, ingebed in extra vrije dagen voor de werknemers en vakantie voor scholieren en studenten. En tot slot de afsluiting van het oude jaar en de start van 2008! Ruim genomen beslaat het al met al toch twee weken, waarin ieder, op allerlei gebied, aan zijn of haar trekken moet komen! Nu, daar wordt dan ook druk aan gewerkt, dat heb je wel gemerkt aan de talloze aanbiedingen die dagelijks via de brievenbus onder je aandacht worden gebracht! Kleding, versieringen voor de mens én de boom, kerststalletjes, eten en drinken, vuurpijlen en duizendknallers, en wat niet al! Álles wordt in het werk gesteld om de consument maar aan z’n trekken te laten komen; winkel- avonden, koopzondag, kredieten onder de ‘geruststellende’ slogan van: ‘geniet nu en betaal later’, kortingen, bonussen, etc! En weldra kan het allemaal geshowd en uitgeprobeerd worden, of gegeten en gedronken!

Als je deze column onder ogen krijgt, dan zijn we echt in de laatste dagen van 2007; niks bijzonders, zal je denken, maar toch zijn kerstfeest en de overgang van oud naar nieuw voor heel veel mensen emotionele momenten; dagen waarop men terugdenkt aan wat voorbijging, aan goede tijden en slechte tijden, hoe het vroeger was, mét hem, mét haar, en nu al die dagen zónder hem,

zónder haar! Het zijn dagen van vrolijkheid én verdriet, van ‘lekker in je vel zitten’ én ‘het niet meer zien zitten’, dagen van je ‘goed’ voelen én dagen van heimwee, naar wat voorbij ging!

W e l d r a; het is een bijwoord van t i j d, en het duidt op s p o e d i g! Weldra is het kerst en nu al is er zicht op het einde, van 2007. En als alles voorbij is, dan beginnen we weer opnieuw! Het heeft allemaal met t i j d te maken, deze ‘dikke’ woorden.

En die tijd, die gaat snel, vind je niet? Of zit je in een dip, of in een depressie, en gaat het juist heel traag met de dagen? Dat kan ook, en dan is het zeker niet zo leuk, tussen al die lichtjes en gezelligheid! Want de t i j d heelt écht niet alle wonden! Maar Jezus wél, en daar wil ik het over hebben!

Als je straks opnieuw kerstfeest gaat vieren, wordt het dan een herhaling, of zal het anders zijn? Weer het stalletje, het Kindje,

Het engelenhaar in de boom, en dezelfde ballen, de zoete liedjes, met kerstnacht naar de kerk, écht weer hetzelfde? En daarna weer gewoon verder, als alles voorbij is? Wordt het niet eens tijd om even stil te staan, stil te worden, in de stilte te gaan?

Ergens las ik: ‘Er zijn heel veel geluiden, maar er is maar één stilte’! En zeker in deze tijd; de kerstliedjes in de straten, het bellengeklingel van de kerstman, de voetzoekers, die al weer knallend en gierend ‘voeten zoeken’ langs de straten, de topsongs van het jaar, die allemaal nog eens even op een rijtje gezet worden! Ál die geluiden, en dan daarnaast die verkwikkende stilte, om eens even tot jezelf te komen, en tot God! Hij heeft je iets te zeggen, maar je hebt het altijd zo druk, en het is altijd zo’n herrie!

Trouwens, die gebeurtenis van ruim 2000 jaar geleden vond ook plaats tijdens een ‘stille nacht’! En de herders, hen ontging niets van wat de engel zei en wat leger van engelen zong!

Maar intussen heeft de tijd niet stil gestaan; God liet zijn Zoon Jezus geboren worden uit een maagd, Hij leefde op aarde, vertelde over zijn Vader, over Zijn liefde voor mensen, vertelde waarom Hij was gekomen, liet Zijn goddelijkheid zien door talloze wonderen te doen, en uiteindelijk kwam Hij tot het werkelijke doel van Zijn missie: sterven aan een kruis als een vervloekte, om zó de straf voor de hele mensheid te dragen, en ons eens en voorgoed met zijn Vader te verzoenen!

Dat steeds herhalen van dat geboortefeest kan wat de Vader betreft, wel achterwege blijven! Hij gaf in zijn Woord veel aanwijzingen hoe te leven naar Zijn normen en waarden, maar dit jaarlijkse ‘feest’ is niet van Hem!

God toonde ons Zijn grote liefde door zijn Zoon te zenden en Hem op te offeren, ter wille van joU en mij! Hij wijst ons niet op de Baby, Hij wijst ons naar het kruis, waar het Kostbaarste wat Hij had de dood inging, om ons het eeuwige leven te kunnen geven! God stelde niet het altoos durende ‘kraamfeest’ in, maar wél het heilig Avondmaal, om daarmee “Zijn dood te verkondigen, totdat Hij [terug]komt”! [1 Cor.11:26]

Al lang geleden zijn ze weer herenigd, de Vader en de Zoon; Jezus keerde naar de hemel terug, nadat Hij álles had volbracht!

En weldra komt Hij terug, als Koning Jezus, zo heeft zijn Vader bekend gemaakt in zijn Woord, de Bijbel! En álles wat Hij daarin voorzegd heeft, door mensen heen, is werkelijkheid geworden, of zal spoedig gaan gebeuren! Toen de apostel Johannes op het Griekse eiland Patmos verbleef liet God hem in visioenen zien “wat weldra moet geschieden”! [Op. 1:1-22:6]

Jezus verlangt niet naar ‘cadeautjes’ vanwege Zijn geboorte, in welke vorm dan ook; Hij vraagt of Hij u en jou tot Heiland mag zijn, tot Redder, en of je joUw leven aan Hem toe wil vertrouwen! Hij wil graag Zijn leven met je delen, je moeite en zorgen op

Zich nemen en je wonden helen! Er is geen Trooster zoals Hij! Jezus dwingt je niet, maar dringen doet Hij wél, want de t i j d

Is nabij, weldra komt Hij terug! En redden wil Hij je graag, want dáár gaf Hij zijn leven voor! Ik weet zéker, als je Hem nu toelaat in je leven, dan wordt het vanaf kerst 2007 heel anders in je leven, en dan wordt 2008 gewéldig! Dat dát gaat gebeuren,

Dat is mijn grootste en diepste wens, voor u, en voor jou, voor het nieuwe jaar!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl