Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2007
2007-12-11 13:46:58
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida


S C H A A R S ?

Wat zullen we nou krijgen, zal je misschien denken, in deze maand van licht en warmte en gezelligheid en cadeaus en overdaad! De winkelwagentjes verlaten, kreunend onder hun vracht, de supermarkten, op weg naar de auto’s op de parkeerplaats! Sinterklaas is nog maar net vertrokken, vele tevreden middenstanders achterlatend, die genoegzaam toekeken hoe de miljoenen pinpashandelingen werden verricht, door hun clientèle. En opnieuw puilen de etalages en vitrines en koelbanken en winkelschappen overdadig uit, in grote verwachting van nog zo’n  record, rondom de kerstman, nu! Wat  s c h a a r s ?

Niet in Nederland, écht niet. Wél in Darfur, een bekend gebied in Sudan. Ingaande het nieuwe jaar zou daar een vredesmacht gaan optreden, om de bevolking te beschermen,de veiligheids-situatie te verbeteren en om een einde te maken aan de vreselijke terreur, waaronder de mensen lijden! Maar de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki Moon is hevig teleurgesteld; van de toegezegde 26.000 militairen zijn er nog maar 9000 beschikbaar, en nog niet één helikopter heeft hij kunnen charteren, bij al die landen die hun steun hadden toegezegd!

Ook was er in het voorbije weekend een topontmoeting tussen Europa en Afrika, waar besprekingen werden gevoerd over o.a. democratie, handel, veiligheid, armoedebestrijding etc. hopelijk gaat het iets opleveren voor de Afrikaanse landen, waar nog grote schaarste is, gebrek aan van alles!

Mede vanwege de komende kerstdagen, wil ik toch nog even terug naar eigen land en volk. Want hoewel velen van ons zich [heel] veel kunnen permitteren op materieel gebied, wordt er op geestelijk gebied heel veel ‘gebrek’ geleden, waar bewust of onbewust voor is gekozen! Velen behelpen zich met ‘surrogaten’ en hebben zichzelf op ‘rantsoen’ gesteld! Want hoewel God door het zenden van zijn Zoon naar deze aarde, ruim 2000 jaar geleden, een begin maakte met Zijn rijkdom aan genade over de mensheid uit te storten, zijn er tallozen in ons land die in de romantische sfeer van kindje en kribje en stal zijn blijven hangen, maar de rijkdom van dat goddelijke Geschenk ontgaat hen volkomen! In feite is er geen Kerst zonder Kruis! Dan blijft het bij het in stand houden van een traditie van een uit de hand gelopen ‘kraamvisite’, al tweeduizend jaar lang! Te gek voor woorden, om voor één zo’n kindje zóveel uit de kast te halen, en al zó lang!

S c h a a r s: gering, vrij zeldzaam, zelden, zo zou je het kunnen woord kunnen herleiden. In de Bijbel komt het woord maar twee keer voor, maar het bracht me wel tot deze overweging.

In de tijd van Samuël “was het woord des HEREN schaars”, [1 Sam. 3:1] wat betekent dat God maar zelden sprak door een profetie of visioen, omdat het een tijd was waarin het volk van Israël heel druk met zichzelf bezig was, en weinig of geen tijd voor God had.

In de tijd dat Jezus werd geboren was er eenzelfde situatie; het volk zat in geestelijke duisternis; de profeet Jesaja had het al voorzegd: “ Hen, die in een land van dichte [geestelijke] duisternis wonen. ” [Jes. 9:1, Mat. 4:16, het Boek] Vierhonderd jaar lang had God al niet meer gesproken, er was geen belangstelling meer voor Hem en zijn Woord. Maar hoe zij zich ook gedroegen, hoe wij ons ook gedragen, God voert Zijn plan uit, onverkort en stipt! De profeet Micha had het voorzegd: “En gij, Betlehem in Efratha, je bent een van de kleinste steden in Juda, maar toch zal je de geboorteplaats zijn van de Koning. [Micha 5:1, het Boek]

Exact volgens Gods agenda kwam Zijn Zoon in die donkere tijd op aarde. En niet ‘Het verhaal gaat’, van dominee Nico ter Linden, maar “Het geschiedde toen zij [Jozef en Maria] daar waren.”[Luc.2:6] Maar de Bijbel , bij monde van Paulus, zegt ook al iets over deze ‘leraar’ en zijn luisteraars, die in een tijd als de onze steeds meer voor komen: “Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer zullen verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten”[2 Tim.4:3]

David ondervindt ook dat er in zijn tijd geen ‘vromen’ meer zijn, “ja, de getrouwen zijn schaars onder de mensenkinderen.”[ Ps.12:2]

Vorige keer schreef ik al over de tijd waarin Noach leefde, ook een periode van goddeloosheid en duisternis. 120 jaar lang bouwde hij aan de ark en ‘getuigde’ hij met zijn scheepsbouw ‘in de woestijn’ van het naderende onheil, maar niemand luisterde! Ik denk dat hij voor gek en dwaas werd uitgemaakt!

Die kans loop ik ook, dat weet ik maar al te goed! Maar intussen tikt Gods klok door; Zijn plan nadert de voltooiing, en ik wil u waarschuwen, als je gewoon maar verder leeft, zonder je ergens aan te storen! Want dan word je eens op een afschuwelijke manier ‘verrast’, zoals de streekgenoten van Noach toen, toen het water kwam!

God is niet schaars met Zijn zegeningen in ons land; overvloedig kunnen we leven, terwijl 2/3 van de wereldbevolking op allerlei gebied tekort komt!

Daarnaast, nee, bovenal heeft Hij ons overladen met een geweldige rijkdom in zijn Zoon Jezus Christus, die, na een leven van 32 jaar, aan het kruis verzoening deed van joUw en mijn zonden! Het is geen verhaal, het is geschied, het is een onderdeel van Gods Reddingsplan voor u, voor jou, voor ieder die oprecht gelooft! Rijk kun je zijn, als Jezus je Redder wordt, schatrijk! De schaarste voorbij! Léven in overvloed, hier, en in eeuwigheid! Uit genade alleen! Het is er ook voor joU!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl