Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2007
2007-12-04 13:48:59
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida


Zorg om de Weg

Dat die volop aanwezig is wordt in deze dagen wel weer extra duidelijk. De filebestrijding is in een nieuwe fase gekomen, zo lijkt. Wat het kabinet betreft  kan het rekeningrijden zo gauw mogelijk een aanvang nemen. De techniek is aanwezig, de satellieten hangen al boven ons, dus zo snel mogelijk invoeren nu, dat is de stap die gezet moet worden, en die vorige week werd aangekondigd door minister Eurlings. Er zal nog het nodige over te doen zijn, voor alle neuzen in dezelfde richting wijzen, maar een begin is er, en als er voortvarend wordt opgetreden, dan kunnen we over een jaar of vier per gereden kilometer afrekenen; heel eerlijk!

Dertien jaar geleden schreef ik ook al eens over die files; in dat jaar bereikten ze een record van 14.000, een aantal waar men nu heel blij mee zou zijn! In de voorbije jaren is het ‘vastlopen’ alleen maar toegenomen, en het gebied uitgebreid! De Randstad is heel ruim geworden, wat dit betreft! Allerlei [lap]middelen hebben niet echt geholpen; de steeds duurder wordende brandstof, carpoolen, openbaar vervoer, gespreide werktijden, meer per schip en trein, het heeft de toename van het probleem wat vertraagd, maar lang niet afdoende! Toen praatte men ook al over ‘rekening rijden’ en over het ‘spitsvignet’, een soort file-sticker. Het probleem was en is ook niet mis; een wég vinden waarop iedereen verder kan, terwijl er dagelijks auto’s aan het nationale wagenpark toegevoegd worden! Als je iets wilt zien van ons enorme wagenpark, rijdt dan maar in de avond of het weekend eens door een wijk van een stad of een dorp, waar een belangrijk deel van onze welvaart dan ‘geëtaleerd’ staat!

Door de jaren heen is er een bepaalde ‘cultuur’ontstaan rond deze dagelijkse opstoppingen; mensen raken er aan gewend, zouden het misschien niet eens meer willen missen!! Ze lezen de krant, nadat ze zich geschoren hebben, of hun nagels gelakt, ze doen talrijke telefoontjes, ze krijgen ‘filevrienden’, wellicht, misschien zijn er zelfs wel ‘filehuwelijken’ uit ontstaan!

Kortom, het wordt tijd voor een nieuwe aanpak, voor we er helemaal in vastgeroest raken! En daarom is m.i. deze stap toe te juichen, en verdient het de goedkeuring van het parlement en van onze weggebruikers!

In ons persoonlijke, geestelijke leven van elke dag is dezelfde problematiek te constateren; net als de files is ook dát alleen maar toegenomen! Materieel zijn we in die jaren gegroeid, in het algemeen, maar geestelijk zij wij verder achterop geraakt. Kerken zijn nog meer leeggeraakt; de grootste categorie leden zijn die, welke alleen nog in de administratie voorkomen! Een slimme pastoor gaf 13 jaar geleden ‘heaven-miles’ uit, als men naar de kerk kwam, als een soort hemelzegels, maar ook dát heeft niet geholpen, en ook geen navolging gekregen!

“Op het moment dat Ik terugkom,” zei Jezus, toen Hij nog op aarde was, “dan zal er een situatie zijn, zoals in de tijd dat Noach leefde.” Dus om dat moment te bepalen is heel interessant. Hoe was het in de tijd van Noach? Je kunt het lezen in Genesis, hoofdstuk 6. In vers 12 staat wat God constateerde: “Hij zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want alle mensen waren het verkeerde pad ingeslagen.” [WV] En na deze constatering zei God tegen Noach dat Hij de aarde zou gaan verdelgen, maar óók de mensen, vanwege het feit dat ze in zonde en verdorvenheid hun eigen weg gingen! Zij waren totaal vastgelopen, en er was geen weg meer terug! Alleen Noach wandelde met God, [vs. 9] en dát werd zijn redding, en van zijn gezin, middels de ark, die hijzelf mocht bouwen, en die uiteindelijk de enige weg was tot behoud!

Het moment dat Jezus bedoelde is zichtbaar heel dichtbij gekomen; in het leven van elke dag is te merken dat velen geestelijk ‘in de file’ zijn geraakt, vast zijn gelopen! En wat doen we dan? Op zoek gaan naar nieuwe wegen; we proberen wat ‘anders’, we nemen een zijweg, we raken op het verkeerde pad, en weer komt men vast te zitten!

 

Zorg om de Weg; helaas is er geen zorg meer, en wordt er in veel kerken naar die Weg niet meer, of nog maar heel vaag verwezen! Naar Jezus, die dé Enige Weg is, waardoor u en jij en ik behouden kunnen worden!

Zoals de ark voor Noach de enige weg was om zijn aardse leven te behouden, zo is dat Jezus Christus voor joU en mij, om een eeuwig leven te verkrijgen, bij God.

Aan het einde van je levensweg ontmoet je God, dáár kun je 100% zeker van zijn! Ben je daar klaar voor? Nu kun je je koers nog wijzigen. Bij de op- en afritten naar onze rijkswegen staan borden waarop, met grote letters: ‘Ga terug’, om je zo voor spookrijden te bewaren!

In mijn zorg om uw weg en jouw weg, wil ik je dat vandaag toeroepen: Ga terug, en kies voor Jezus, de Enige Weg tot behoud! Hij wil je graag helpen en je wijzen hoe het moet, zodat je niet vastraakt, en veilig het eindpunt bereikt! Daar had Hij alles voor over, zelfs Zijn leven!

 

‘God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,

Maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

Nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in Zijn hand leg,

Wijst Hij mij de weg.

[ opw. 429]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl