Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2007
2007-11-19 13:53:22
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida


U I T S T E L?

Wil je dat? Waarvan dan? Uitstel van betaling, bij de belastingdienst of bij die crediteur, die dreigt met de deurwaarder? Uitstel van executie? Dat hoeft niet direct de doodstraf te zijn;  het woord betekent de uitvoering van een vonnis, dus het kan van alles zijn!

Zelfs de ‘boom van Anne Frank’ , zoals ik hem maar even zal noemen, krijgt nog uitstel tot Woensdag! Binnen een paar weken tijd werd hij ‘wereldnieuws’, en nu is de vraag: ‘ga tie, of ga tie niet?’

Wellicht ken je het verhaal rond deze 27.000 kilo wegende kastanjeboom. In de oorlogsjaren had Anne Frank er het zicht op, als op een stukje ‘vrijheid’! In haar dagboek schrijft ze er over, en juist voor deze boom ligt nu de kapvergunning klaar! Het stadsdeel Amsterdam-centrum wil hem weg, omdat hij, vanwege de tonder- en honingzwam, waarmee hij danig is ‘besmet’, een gevaar voor de omgeving zou zijn. Tegenstanders hebben dat laten onderzoeken door deskundigen, en die geven hem nog wel 30 tot 100 jaar! Deze week zult u het via de media zeker horen wat er gaat gebeuren; komt er van dit uitstelafstel’, of een verlengd  uitstel of gaat toch de kettingzaag z’n dodelijke werk verrichten? Let op, deze boom krijgt nog een ‘staartje’, daar is het laatste woord nog niet over gezegd!

UITSTEL, het is een niet weg te denken begrip in ons leven, dat zul je met me eens zijn. Enerzijds snakken we er naar, anderzijds kúnnen we niet wachten en is of lijkt uitstel rampzalig! ‘ Nare’ dingen schuiven we graag voor ons uit, al is het maar je bureau opruimen, of je kamer! Leuke dingen kunnen niet snel genoeg gebeuren; daarin zijn we als volwassenen een ‘kind’ gebleven, dat al dagen voor zijn verjaardag niet meer kan slapen van verlangen naar die dag!

In deze dagen werd ik bepaald bij dit onderwerp in verband met een operatie die ik moest ondergaan. Het was niet dringend, en dus had ik gretig gebruik gemaakt van uitstel! Toen men mij enkele weken geleden weer belde, vanuit het ziekenhuis, of ik al zover was, heb ik maar ‘ja’ gezegd. Toen ik nog wat twijfelde zei ‘ze’: ‘U bent toch niet bang?’ ‘Nou, bang, maar toch bepaald niet verlangend,’ gaf ik als antwoord. Ik kon nog meer uitstel krijgen, met alle risico’s van dien! Maar op dat moment besloot ik om te kiezen voor de operatie, géén uitstel meer, hoewel ze vroeg: ‘ Of zal ik Januari terugbellen?’ En zo zit ik nu te herstellen, blij dat ik gekózen heb! Want daar gaat het vaak om als we iets uit willen stellen: je kunt niet, of durft niet, of wil niet kiezen, nog niet!

Leuke dingen hebben we liever vandaag dan morgen, maar de moeilijke beslissingen schuiven we graag voor ons uit, met de kanttekening van: straks, later, na deze, eerst dit, of dat. Heel menselijk, maar het kan desastreus uitwerken, zeker als het onze gezondheid aangaat, lichamelijk maar zeker ook geestelijk!

Bent u, ben jij ook een van degenen die nu af gaat haken, nu het woord ‘geestelijk’ is gevallen? En toch is dit de belangrijkste boodschap die u en jij op dit moment opnieuw te lezen krijgt, dank zij Gods uitstel en geduld! We leven [nog] in een vrij land waar Gods Woord, de Bijbel, vrij toegankelijk is, waar de blijde Boodschap van het Evangelie nog overal te horen is, voor wie wil hóren! Dat alleen is al een wonder van genade; in heel veel landen is dat verboden en kunnen christenen alleen in het geheim nog bijbellezen en zingen en bidden! Maar ondanks die vrijheid benutten we het niet; tallozen leven hun aardse leven, zonder erbij stil te staan dat ook hun leven eindig is, op een bepaalde dag, op een bepaald uur, door God, de Schepper bepaald! Tot dat moment is er nog uitstel, tot dat moment geeft God nog de mogelijkheid om zekerheid te stellen voor de eeuwigheid! Maar vindt u de zekerheid van een vast contract voor gas en elektra voor een aantal jaren ook veel belangrijker? En vind jij een goeie baan, leuke vrienden en gezellig uitgaan ook veel belangrijker dat die zekerheid? Dan hoop ik dat je dit nog leest, en het ter harte neemt. Want God wil nog waarschuwen, nog uitstel geven, maar het moment dat die ‘termijn’ verstreken is, komt steeds dichterbij. De Bijbel waarschuwt bij herhaling, ook in de brief aan de Hebreeën: “Als je vandaag Zijn stem hoort, wees dan niet koppig [eigenwijs] [Heb.3:15, NBV]

Je kunt niet meer uitgaan van uitstel, dat is ‘gokken’, met dodelijke afloop! De tijd is NU, om tot bekering te komen, om Jezus als joUw persoonlijke Verlosser in je hart te sluiten! God is genadig en liefdevol, maar eens is Zijn geduld en die genadetijd voorbij, en wordt het uitstel ingetrokken! Waarop wacht je nog, waarom stel je nog uit? Het is geen ‘operatie’, het geeft geen napijn, het levert alleen maar vrede en vreugde op, en het duurt  e e u w i g ! God zit niet te wachten op joUw rampzalige einde, op de uitvoering van een liefdeloze executie! Hij gaf juist Zijn Zoon Jezus, om dát te voorkomen! Laat je uitstel varen, en luister naar Zijn voorstel: kom tot Jezus, en ontvang het eeuwige leven!

 

O, mijn vrienden, kom tot Hem,

Hij wil alles voor jou wezen;

Laat je raden, hoor Zijn stem,

met Hem heb je niets te vrezen.

Wil toch zo niet verder gaan,

Jezus biedt verlossing aan.  [Joh. de heer 431/4]

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl