Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2007
2007-10-23 13:58:26
Categorie: columns-hvdb-07
Ingezonden door: Edida


Bloedlink!

Hoogst gevaarlijk, uitermate link, ook wel uiterst riskant of linke soep wordt er mee bedoeld, ook nu! Het ‘link’komt uit het Bargoens, een oude geheimtaal van dieven. landlopers en rondtrekkende handelaren.
De stelling voor deze week is: we leven in een bloedlinke wereld, er voor een bepaalde grote groep mensen is het nog veel linker dan voor een andere groep!

Oké, in uw of jouw stad of dorp is er misschien wel niks aan de hand, geen bermbommen of zelfmoordaanslagen nog, of een onbeheerd pakketje of koffertje op het perron, maar dat is dan wel heel kort door de bocht!
Mijn vrouw reed me haar auto op gemak op een landweggetje, waar maar één auto tegelijk op kan. ‘Die auto wacht wel’, dacht ze van iemand die vanaf zijn erf ook het laantje opwilde. Maar nee, dus, hij wachtte niet maar reed haar auto total loss! Gelukkig geen persoonlijke ongelukken, maar toch, het kan je zomaar overkomen. En dit is maar een ‘kleinigheid’, vergeleken met wat deze wereld ‘biedt’ aan kansen op pech, tegenslag, ziekte, ramp of deconfiture.
Zojuist zag ik op tv de enorme branden die woeden in Los Angeles en omgeving, en die de landgoederen van de beroemde filmsterren, daar, direct bedreigen! En vandaag brandde door nog onbekende oorzaak bij ons ‘zomaar’ een kostbaar oud museum of, inclusief waardevolle kunstschatten! En in Amsterdam, in de Bijenkorf, sprong een jonge moeder met een baby van de vierde verdieping! En in diezelfde stad terroriseert een kleine groep ‘etterbakken van het kaliber tuig’, aldus de stadsdeelraadvoorzitter, de wijk Slotervaart. Een van hen sprong vorige week over de balie van het politiebureau, stak twee agenten neer en liet daarna het leven, door een revolverschot. Het zal je buurtschap maar zijn! Eindeloos kan ik doorgaan met het sombere scenario van deze aarde, waar het duidelijk bloedlink is; weliswaar in Karachi, in Pakistan, veel meer dan in Delft of Meppel, maar linke soep is het overal! Waarom? Dat zal ik duidelijk proberen te maken.
Het leven wordt wel eens vergeleken met een weg door een mijnenveld. Het lijkt rustig en vredig en plotsklaps ‘knalt’ het om je heen, of nog erger, worden de poten onder je eigen stoel ‘weggeknald’!
Een [verkeers]ongeluk, faillissement, ontslag, echtscheiding, oorlog, een ernstige ziekte, het kan ‘zomaar’ opdoemen langs die weg door het mijnenveld.
We zoeken houvast in ons leven, een plek van saamhorigheid, en we zoeken het bij ménsen! En altijd worden we weer teleurgesteld, want ook mensen zijn zo beperkt en eindig! Vorige week schreef ik over identiteit; we zoeken onze wortels, een plaats van harmonie, zekerheid, échte geborgenheid, een plek waar men gevrijwaard is van teleurstellingen, van, noem het maar, ‘ontploffende mijnen’! De plaats waar wij onbewust naar hunkeren in deze chaotische wereld is het verloren gegane paradijs!
God, onze Schepper, is begonnen om de mens te plaatsen in de hof van Eden, zoals in de Bijbel beschreven. Een plek van volmaakte vrede, harmonie, vrijheid en geborgenheid, dicht bij God en de natuur. Maar door onze eigenwijsheid is die plek verloren gegaan, aan het begin van de wereld-geschiedenis, maar dat we er nog altijd, vaak onbewust, naar hunkeren, dat zit in een mens geschapen!
Dat debacle, met enorme desastreuze gevolgen, was een streep door het prachtige plan van God. Maar Hij heeft zich daar niet bij neergelegd, of in boosheid Zich van ons afgewend! Hij heeft vastgehouden aan dat volmaakte eeuwige plan, en Hij voert het alsnog uit! Die plaats van rust en geborgenheid, van vrede en harmonie, die komt er absoluut weer, God heeft het Zelf beloofd! En voor ieder die met heel zijn of haar hart gelooft, ervaart nu al die geborgenheid en vrede, ook al kan je van alles meemaken en ervaren dat het hier op aarde bloedlink is, hoogst riskant! Als we ons aan Hem toevertrouwen dan zal Hij ons altijd en overal beschermen, dat is op te maken uit de talrijke beloften die God in zijn Woord aan ons doet! Voor deze groep [ gelovigen] die ik in het begin noemde, is het een kwestie van volhouden en volharden en blijven geloven dat God “ons niet begeeft en niet verlaat”. [1Kron.28:20]
Die andere grote groep waarop ik doelde, en die ik graag met dit schrijven wil bereiken, loopt enorm gevaar vanwege de bloedlinke situatie waarzij in verkeren, terwijl ze daar geen of weinig benul van hebben. Ze gaan door het ‘mijnenveld’ en proberen zich alleen te vrijwaren voor ‘ontploffingen’ op financieel gebied en die met lichamelijke gezondheid te maken hebben. Hier en nu is voor hen belangrijk, daar heeft men vaak álles voor over, maar dat men bij dit alles een heel hoog en groot ‘eigen risico’ loopt, dat beseft men absoluut niet! Uiterst riskant dus, bloedlink, elke minuut van de dag! Als je het alleen maar van aardse zaken verwacht en het verder ‘gewoon’ maar áfwacht, dan speel je met V U U R!  En weet je hoe gevaarlijk dat is, in een mijnenveld?
Mensen die werkelijk geloven zijn altijd veilig, wát er ook gebeurt! “Met Zijn vlerken beschermt God hen, en onder Zijn vleugels vinden zij een toevlucht. [schuilplaats] “ [Ps. 91:4] “En in de benauwdheid zal Ik bij hen zijn”, zegt God, in diezelfde Psalm.
Als je niet gelooft en denkt het allemaal zelf wel te regelen, dan hoop ik dat je deze waarschuwing onder ogen krijgt. Ik hoop dat gelovigen hem door zullen geven of mailen aan hen, die een bloedlink leven leiden! Want als zo iemand iets overkomt, op die weg door dat mijnenveld, iets waar de dood mee gemoeid is, dan zal hij of zij eeuwig verloren gaan! Je loopt elk moment van de dag het hoogst mogelijke risico! God de Vader biedt in Zijn Zoon Jezus de mogelijkheid om dat risico tot nihil terug te brengen! Vanwege onze zonden, die we allemaal doen, hebben we een Verlosser nodig, Iemand die voor ons de straf op Zich wilde nemen! Jezus wilde dat doen; Hij werd geen martelaar maar de Middelaar tussen God en mensen!
Ik wil je persoonlijk wijzen op de link tussen het Bloed van Jezus en het eeuwige leven dat Hij door Zijn sterven voor ons heeft bereid! Met het bloed vloeide Zijn leven uit Hem weg, om daarmee joU en mij en ieder die daar voor kiest, het Leven te geven, het eeuwige leven!
Als je dit leest, dan kan je nog kiezen; geborgenheid en rust, temidden van een chaotisch mijnenveld, of bezig blijven zoals je gewend was, bloedlink dus, en met een vreselijke eeuwigheid voor de boeg!
Van harte hoop ik dat je luistert en gaat doen, wat God van je vraagt! Ik meen het bloedserieus!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl